Operatorii de comunicații vor putea să-și monteze infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații pe terenuri agricole (indiferent de clasa de calitate a acestora), pajişti permanente, terenuri forestiere, spaţii verzi, terenuri care fac parte din arii naturale protejate, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență. Executivul susține că e imperios necesară promovarea în regim de urgență a acestor modificări legislative pentru simplificarea procedurilor de autorizare a lucrărilor de construcții, care va conduce la dezvoltarea accelerată a rețelelor 5G și încasarea sumelor de bani prevăzute în bugetul pentru anul 2019.

Tehnologia 5GFoto: ANCOM
  • "Proiectul de act normativ propune modificarea dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la posibilitatea amplasării infrastructurii fizice necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice pe terenuri agricole (indiferent de clasa de calitate a acestora), pajişti permanente, terenuri forestiere, spaţii verzi, terenuri care fac parte din arii naturale protejate.
  • Prevederile cuprinse în proiectul de act normativ au în vedere faptul că, de regulă, impactul lucrărilor de construcţii necesare amplasării de noi infrastructuri fizice necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice este relativ redus, întrucât acestea nu necesită utilizarea unor suprafeţe mari de teren, precum şi faptul că executarea unor lucrări de construcţii în anumite zone poate fi necesară pentru a permite furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice să îşi îndeplinească în termenele scurte prevăzute de lege, sau impuse de autorităţile de reglementare, obligaţiile pentru a asigura funcţionarea sistemului RO-ALERT. În toate cazurile, lucrările de construcţii în zonele supuse unui regim special de protecţie vor fi executate cu respectarea condiţiilor impuse de autorităţile competente.", se arată în nota de fundamentare a proiectului de Ordonanță de Urgență.

Cum motivează Guvernul urgența adoptării acestui proiect:

  • "În ceea ce priveşte direcţiile de acţiune şi măsurile necesare pentru implementarea tehnologiei 5G în România, stabilite prin Strategie, ANCOM va organiza până la finalul acestui an procedura de selecţie pentru acordarea Licenţelor. Dincolo de preţurile de pornire, care vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului ca referinţă, şi cele care vor fi efectiv plătite de titularii licenţelor, care vor rezulta în urma procesului de selecţie, prin caietul de sarcini emis de ANCOM se vor stabili, printre altele, obligaţiile de acoperire teritorială a populaţiei pe care vor trebui să le îndeplinească titularii licenţelor. Pentru a asigura îndeplinirea acestor obligaţii este necesară dezvoltarea rapidă a rețelelor de comunicaţii electronice de nouă generaţie, apte să susţină furnizarea de servicii de comunicaţii mobile 5G.
  • În cadrul acestui proces, un loc important îl ocupă procedurile administrative care trebuie îndeplinite pentru obţinerea autorizaţiilor de construire şi barierele administrative semnificative asociate acestora, rezultate din numărul mare de avize care trebuie obţinute, a căror necesitate este discutabilă în numeroase situaţii, precum şi din termenele lungi în care poate fi obţinută autorizaţia de construire, prin raportare la complexitatea procesului.
  • În aceste condiţii, este imperios necesară promovarea în regim de urgenţă a proiectului de act normativ privind simplificarea procedurii de autorizare a lucrărilor de construcţii cu privire la infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice. Adoptarea în regim de urgenţă a actului normativ va face posibilă dezvoltarea accelerată a reţelelor de comunicaţii electronice de nouă generaţie în România şi, în concret, stabilirea prin caietul de sarcini al procedurii de selecţie pentru acordarea Licenţelor a unor obligaţii de acoperire care pot fi îndeplinite într-un termen scurt şi care, în consecinţă, pot fi asumate de participanţii la procedură, toate acestea asigurând operaţionalizarea tehnologiei 5G în ritmul avut în vedere la nivelul Uniunii Europene pentru Statele Membre, precum şi încasarea sumelor de bani prevăzute în bugetul pentru anul 2019 ca venituri bugetare, rezultate din taxele de licenţă ce urmează a fi achitate de titularii licenţelor acordate în urma procedurii de selecţie.", se arată în document.

Vezi aici integral proiectul de OUG și Nota de Fundamentare. Proiectul a fost publicat pe site-ul Ministerului Comunicațiilor, condus de Alexandru Petrescu, și va sta în consultare publică 10 zile.