Accesul la serviciul universal poștal reprezintă dreptul oricărei persoane de a beneficia de furnizarea permanentă a unor servicii poștale (serviciile incluse în sfera serviciului universal), la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile. Poșta Română a fost desemnată să asigure aceste servicii încă din ianuarie 2014, însă obligațiile impuse companiei ar fi constituit o sarcină injustă, arată o analiză a autorității de reglementare în comunicații, care propune să compenseze compania cu peste 6,2 milioane de lei pentru pierderile înregistrate în 2018.

Factor postalFoto: Posta Romana

Propunerea ANCOM de compensare a costului net pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal poștal în anul 2018 vine pe fondul restrângerii, prin efectul direct al legislației primare, a sferei serviciului universal, respectiv excluderii serviciilor care au ca obiect trimiteri poștale în număr mare, inclusiv serviciilor de distribuire a taloanelor de plată a drepturilor de protecție socială. Modificările legislative survenite la finalul anului 2016 sunt cele care au determinat și compensarea costului net pentru anul 2017, CNPR fiind desemnată furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale de la data de 1 ianuarie 2014 până la data de 31 decembrie 2019.

Condiții pentru compensarea costului net

Costul net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal reprezintă diferența dintre costul net suportat de furnizorul de serviciu universal ca urmare a îndeplinirii obligațiilor de serviciu universal și costul net al furnizorului în cazul în care și-ar desfășura activitatea fără a avea obligațiile de serviciu universal.

Acesta reprezintă o sarcină injustă și poate fi compensat doar în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ două condiții legate de nivelul rentabilității capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal și de pragul de materialitate în funcție de veniturile înregistrate din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

Analiza ANCOM

Datele și ipotezele utilizate de CNPR în procesul de întocmire a cererii de compensare a costului net, metodologia și calculul efectiv al costului net, precum și informațiile suplimentare puse la dispoziție de CNPR au fost analizate în detaliu de ANCOM, iar acolo unde a fost necesar Autoritatea a efectuat ajustări asupra datelor și calculului efectiv al valorii costului net. În urma analizei, ANCOM a constatat că sunt îndeplinite cumulativ condițiile necesare stabilirii caracterului de sarcină injustă a costului net aferent furnizării serviciului universal în anul 2018. Astfel, obligațiile rezultând din calitatea de furnizor de serviciu universal au constituit o sarcină injustă pentru CNPR în anul 2018.

Potrivit calculului ANCOM, valoarea costului net înregistrat de CNPR în anul 2018 ca urmare a obligațiilor ce decurg din calitatea de furnizor de serviciu universal, inclusiv beneficiile intangibile, este de 16.278.484 lei, iar suma maximă ce poate fi compensată este de 6.285.244 lei,reprezentând valoarea costului net ce ar putea fi compensat până la atingerea nivelului rezonabil al rentabilității capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

Finanțarea costului net

Mecanismul de compensare a costului net se va stabili ulterior, prin hotărâre a Guvernului, prin utilizarea uneia dintre următoarele surse de finanțare:

  • a) din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu respectarea cadrului legal național și european din domeniul ajutorului de stat;
  • b) prin partajarea costului net între furnizorii de servicii poștale și/sau utilizatori, cu respectarea cadrului legal național și european din domeniul ajutorului de stat.

Procesul de consultare publică

Proiectul de decizie privind compensarea costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2018 poate fi consultat aici. Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 21.10.2020.