​Cel puțin 550.000 de bunuri culturale din arhivele a 29 de instituții din România, respectiv: 20 de muzee, 5 biblioteci, Arhiva Națională de Filme, TVR, Radioul Public și Institutul Național al Patromoniului au început să fie digitalizate în primăvara anului trecut și ar trebui să fie accesate gratuit pe internet anul viitor. Informațiile vin de la Ministerul Culturii și vizează "E-Cultura: Bibilioteca Digitală a României", un proiect cu un buget de 53,2 milioane de lei.

E-cultura Biblioteca Digitala a RomanieiFoto: Ministerul Culturii

Sorin Bumb, deputat PNL

Sorin Bumb, deputat PNL

Foto: Arhiva personala

Ministerul Culturii i-a răspuns recent unui deputat PNL, Sorin Ioan Bumb, care a vrut să știe dacă s-a concretizat ceva dintr-o promisiune făcută în programul de Guvernare PSD care presupunea digitalizarea conținutului cultural și crearea unei arhive digitale cu peste 200.000 de produse culturale, precum și accesarea online a conținutului cultural.

Deputatul a mai întrebat dacă, ținând cont de situația mondială generată de pandemia de COVID-19, Ministerul are în vedere scheme definanțare pentru susținerea producțiilor culturale axate pe mediul digital și dacă se are în vedere realizarea de platforme digitale pentru promovarea producțiilor culturale românești.

Ministerul Culturii: Peste 27,5 milioane de lei au fost cheltuiți în proiectul E-Cultura în aproape 2 ani. Pe ce s-au dus banii și cum vor fi accesate gratuit resursele culturale digitizate

La finalul lunii trecute, Ministerul Culturii i-a răspuns deputatului PNL dând detalii despre stadiul digitalizării și al cheltuielilor efectuate în proiectul E-Cultura.

Redăm mai jos integral răspunsul Ministerului Culturii:

"Costatându-se, cu mai mult timp în urmă, necesitatea unei investiții în infrastructura de digitizare a patrimoniului cultural mobil, Ministerul Culturii a decis, în 2017, includerea proiectului: 'E-Cultura: Bibilioteca Digitală a României' pe lista de finanțare a Acțiunii 2.3.3 'Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniule-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură' din cadrul Axei Prioritare2 a ProgramuluiOperațional Competitivitate 2014-2020.

Proiectul a fost inițiat de instituția noastră, primește finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională pe baza contractului de finanțare încheiat în anul 2018. (..)

Pentru implementarea proiectului E-Cultura s-a alocat un buget consistent în valoare de 53,2 de milioane de lei, pentru perioada 2018-2021, din care 43,6 milioane de lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR și 9,6 milioane de lei, contribuția națională.

Din bugetul alocat, peste 27,5 de milioane de lei au fost deja investite într-un interval de aproape 2 ani (octombrie 2018-septembrie 2020).

Proiectul E-Cultura vizează digitalizarea a cel puțin 550.000 de bunuri culturale mobile din arhivele și colecțiile unor instituții publice din țară, cu ajutorul tehnologiilor IT actuale, moderne și alcătuirea Bibliotecii Naționale a României - culturalia.ro - în care accesul la resursele digitizate se va realiza on-line, în mod gratuit. Dintre acestea, până la finalul proiectului, cel puțin 200.000 vor fi expuse și în Biblioteca Digitală Europeană - europeana.eu.

Proiectul implică 29 de instituții din România, printre care 20 de muzee, 5 biblioteci, Arhiva Națională de Filme, Societatea Română deteleviziune, Societatea Română de Radiodifuziune și Institutul Național al Patromoniului.

Procesul de digitizare de la instituțiile participante a demarat treptat, începând din luna februarie 2019, un număr semnificativ de 396.343 de resurse culturale fiind înregistrat până la data de 31 august 2020, constând în obiecte muzeale, cărți, cărți rare, documente de arhivă, imagini, materiale audio/video.

De asemenea, platforma on-line culturalia.ro care va găzdui viitoarea Biblioteca Digitală a României este în dezvoltare începând din luna octombrie 2019 și urmează să fie finalizată în anul 2021, atunci când va deveni accesibilă publicului larg și profesioniștilor din diverse domenii.

În același interval de timp, Ministerul Culturii a derulat demersurile pentru:

  • 1. contractarea echipei de managementintern de proiect și a celei de implementare internă, inclusiv a personalului care realizează activitățile de digitalizare;
  • 2. atribuirea contractului de furnizare a echipamentelor necesare în procesuldedigitalizare care să permitădemararea efectivă aactivităților de digitizare a resurselorculturale;
  • 3. atribuirea contractului de servicii privind dezvoltarea platformeiinformatice culturalia.ro în care vor fi încărcate elementele de patrimoniu cultural național digitizate;
  • 4. atribuirea contractului defurnizareaechipamentelor hardware pentru platforma informatică culturalia.ro.
  • 5. Încheiereaprimuluiact adițional la contractul de finanțare pentru introducerea a două noi instituții în cadrul proiectului (Institutul de Etnografie și Folclor 'Constantin Brăiloiu' al Academiei Române și Biblioteca Națională a României) și, inclusiv, pentru prelungireaduratei de implementarea proiectului cu 12 luni.

În ceea ce privește schemele de finanțare pentru susținerea producțiilor culturale axate pe mediul digital, Ministerul Culturii a derulat, în perioadaaprilie-mai 2020, programul definanțare Acces Online 2020 dedicat exclusiv sectorului cultural independent, în contextul actual cauzat de pandemia cu nou coronavirus (COVID-19).

Astfel au fost acordate finanțări nerambursabile în valoare de 1.000.000 lei pentru proiecte și acțiuni culturale care s-au desfășurat exclusiv online, din următoarele arii tematice: teatru, muzică, dans, arte vizuale, patrimoniu imaterial.De acest instrument financiar au beneficiat 20 de operatori culturali independenți care și-au implementat proiectele câștigătoare în perioada cuprinsă între data semnării contractelor de finanțare și 31 august 2020.

În același timp, o serie de instituții de spectacole aflate în subordinea Ministerului Culturii s-au adaptat noului context și au transmis online spectacole de teatru, operă, muzică, film, fie din arhivă, fie transmisii în regim live, fără spectatori, pe canalele online ale instituțiilor.

În ceea ce privește realizarea de platforme digitale pentru promovarea producțiilor culturale românești, având în vedere situația deosebit de dificilă cu care ne confruntăm sub aspect financiar, Ministerul Culturii nu poate să asigure resursele neceare acestei inițiative, însă va analizaoportunitatea implementării acestei măsuri în viitorul apropiat."

  • Câteva contracte atribuite de Ministerul Culturii în proiectul E-Cultura în aproape 2 ani conform datelor din SEAP:

HotNews.ro a consultat informațiile publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și vă prezintă mai jos o serie de contracte atribuite de Ministerul Culturii de la 1 ianuarie 2019 și până în prezent pentru proiectul E-Cultura: Biblioteca Digitală a României, astfel:

1. Furnizare echipamente de redare audio-video și soft aferent pentru digitizare:

- valoarea finală a contractului atribuit prin licitație deschisă - 2.597.697 lei (fără TVA).

- firma câștigătoare: A.F. Marcotec București (CIF - 10492610)

- data atribuirii: 8 0ctombrie 2020.

2. Furnizare mobilier de birou:

- valoarea finală a contractului atribuit prin procedură simplificată - 58.035 lei (fără TVA).

- firma câștigătoare: Seltis Solutions SRL (CIF: RO30332370).

- data atribuirii: 16 iulie 2020.

3. Servicii de dezvoltare platformă informatică

- valoarea finală a contractului atribuit prin licitație deschisă - 1.857.816 lei (fără TVA).

- firme câștigătoare: Trencadis Corp SRL (CIF RO 20415754 ), având ca terți susținători firmele: Bithat Solutions (CIF RO 36710980) și Infrasoft (CIF RO 16372302).

- data atribuirii: 15 octombrie 2019

4. Furnizare echipamente hardware pentru platforma informatic "Culturalia"

- valoarea finală a contractului atribuit prin licitație deschisă - 2.408.341 lei (fără TVA).

- firma câștigătoare: Net Brinel (RO 5800900)

- data atribuirii: 31 octombrie 2019

5. Furnizare echipamente pentru digitizare și soft aferent

- data atribuirii: 31 octombrie 2019

- valoarea finală a contractului atribuit prin licitație deschisă - 2.742.928 lei (fără TVA).

- firme câștigătoare: S&T România (CIF: RO 5175054) având ca subcontractant firma Treventus Mechatronics GmBH - Viena, Austria (subcontractant doar pt lotul 3 în proporție de 26%).

6. Furnizare echipamente IT pentru managementul proiectului

- data atribuirii: 15 martie 2019

- valoarea finală a contractului atribuit prin licitație deschisă - 291.000 lei (fără TVA).

- firma câștigătoare: Anaidro Company SRL (CIF: 24325484)