​Poșta Română a achitat în perioada 2019-2020 despăgubiri de peste 1,1 milioane de lei câștigate în instanțe de angajați care au fost concediați, fără o motivare legală, după care au fost reintegrați pe funcțiile deținute, arată cel mai recent raport al Curții de Conturi.

Posta RomanaFoto: MCSI

Câteva dintre neregulile identificate de Curtea de Conturi la Poșta Română

Inspectorii Curții de Conturi au constatat la Poșta Română mai multe nereguli în perioada 2019-2020, dintre care redăm câteva:

- Efectuarea de plăți cu titlu de despăgubiri acordate unor persoane, concediate fără o motivare legală, reintegrate ulterior pe funcțiile deținute. Instanțele de judecată au apreciat că deciziile de concediere nu au cuprins motivele desființării locului de muncă a salariaților concediați.

 • În perioada 2019-2020, CNPR SA a calculat, înregistrat și achitat despăgubiri stabilite de către instanțele de judecată, în valoare de 1.108 mii lei, pentru trei posturi (director de rețea, șef birou administrare contracte și bugete IT și șef departament suport tehnic IT&C).
 • Odată cu concedierile efectuate în urma reorganizării CNPR SA, persoanele concediate au primit salarii compensatorii, în cuantum de 503 mii lei, dar pentru două decizii au fost efectuate plăți suplimentare din bugetul CNPR SA pentru reintegrarea persoanelor, depășind nivelul salariilor compensatorii achitate cu ocazia concedierilor.
 • Mai mult, în cazul unei decizii au fost acordate și despăgubiri, cu toate că atribuțiile postului desființat au fost preluate, prin redenumirea postului, fără ca acesta să fie suprimat din organigramă.
  Abaterea s-a produs ca urmare a nefundamentării modificărilor în structura organigramei CNPR SA, prin punerea în aplicare a Memorandumului din 27.09.2017 având ca temă Măsuri în vederea redresării activității CNPR astfel că Planul de redresare a activității companiei nu a condus la realizarea scopului acestuia;

- Efectuarea unor cheltuieli neeconomicoase, ca urmare a lipsei de transparență în stabilirea drepturilor salariale și fără să existe criterii de performanță bine definite sau stabilite situațiile excepționale de acordare a unor drepturi salariale, prin negociere individuală, în unele cazuri, prin depășirea grilei de salarizare.

 • Pentru unele categorii de personal, inclusiv funcții de conducere la nivel de sucursale, plata salariilor a fost efectuată la nivelul administrației centrale, în condițiile în care, activitatea a fost desfășurată la nivel regional.
 • Totodată, prin negociere individuală au fost constatate situații în care salariile stabilite au depășit nivelul remunerației directorului general;

- Execuția obiectivelor de investiții prevăzute în anii 2019-2020 au înregistrat un grad scăzut de realizare, respectiv în anul 2019, gradul de realizare a investițiilor a fost de 16,83%, iar în anul 2020, acest indicator a fost de 26,68%.

 • În consecință, obiectivele de investiții aprobate și indicatorii asumați pentru anul 2019 și 2020 nu au fost realizați, ca urmare a înregistrării de întârzieri a termenelor de punere în funcțiune a obiectivelor majore de investiții aprobate, care pot genera costuri suplimentare;

- Plata drepturilor salariale pentru angajați care au desfășurat activitate sindicală ca membri de sindicat, a fost realizată în neconcordanță cu activitatea stabilită prin contractul individual de muncă.

 • Salariați din cadrul CNPR SA, având diverse funcții administrative, au fost desemnați să efectueze activități sindicale, în mod continuu, deși acest drept legal este stabilit doar membrilor aleși în organele executive de conducere ale sindicatului.
 • În perioada auditată, pentru eșantionul verificat, entitatea a efectuat cheltuieli neeconomicoase, în cuantum de 584 mii lei, reprezentând salariile personalului care a desfășurat activități sindicale în timpul programului de lucru al Companiei, deși acest drept a fost stipulat în Legea Dialogului social nr. 62/2011 doar pentru membrii aleși în organele executive de conducere ale sindicatului.

Ce recomandări a dispus Curtea de Conturi

Pentru rezolvarea acestor nereguli, Curtea de Conturi a făcut următoarele recomandări:

 • analiza și clarificarea cauzelor care au condus la nerealizarea investițiilor pentru care au fost alocate sume și dispunerea măsurilor ce se impun;
 • analiza cauzelor care au condus la apariția litigiilor pentru reintegrarea persoanelor disponibilizate, a efectelor asupra bugetului companiei concomitent cu luarea de măsuri pentru preîntâmpinarea unor situații similare și recuperarea prejudiciilor rezultate prin punerea în aplicare a sentințelor judecătorești;
 • efectuarea demersurilor pentru actualizarea clauzelor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă cu privire la salarizarea personalului în cadrul CNPR SA cu respectarea legislației muncii, eliminarea discriminărilor și aplicarea unui tratament egal tuturor salariaților și stabilirea situațiilor excepționale, a criteriilor pentru care directorul general poate acorda un salariu peste nivelul maxim din grila de salarizare, corespunzător funcției;
 • verificarea tuturor creanțelor rezultate din litigii, clarificarea naturii acestora și dispunerea măsurilor pentru recuperarea eventualelor prejudicii, precum și elaborarea unei proceduri privind urmărirea și încasarea creanțelor, precum și scoaterea din evidență a creanțelor prescrise;
 • analizarea necesității și oportunității renegocierii clauzelor Contractului Colectiv de Muncă cu privire la drepturile membrilor de sindicat angajați în companie cu respectarea prevederilor legale și stabilirea pentru membrii aleși în organele executive de conducere ale sindicatului a unui număr rezonabil de zile destinate activității sindicale, fără a perturba activitatea companiei.

HotNews.ro a solicitat explicații de la Poșta Română privind măsurile luate pentru remedierea problemelor și recuperarea prejudiciilor semnalate de Curtea de Conturi și vom reveni cu răspunsurile imediat ce le vom primi.