Românii vor putea cere despăgubiri de la operatorii de telefonie fixă și mobilă pentru fiecare zi de întârziere la realizarea portării numărului de telefon sau de întrerupere a serviciilor de comunicații, dacă acestea sunt mai mari de o zi lucrătoare, sau, dacă mutarea numerelor de telefon se face fără acordul acestora.

Utilizatori de telefonie mobilaFoto: Nenitorx / Dreamstime.com
  • Portabilitatea - este serviciul prin care un abonat poate să-și păstreze numărul de telefon atunci când decide să-și schimbe furnizorul de servicii de comunicații electronice.

Autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM) a scos joi în consultare publică un proiect de decizie care aduce schimbări majore la acest proces, printre care și posibilitatea ca utilizatorii să ceară despăgubiri de la operatorii de telefonie.

Despăgubiri propuse: 10 lei/zi pentru abonații de telefonie mobilă și 5 lei/zi pentru prepay și telefonie fixă

Proiectul de decizie supus consultării prevede că despăgubirile trebuie acordate corespunzător cu numărul de zile de întârziere a realizării portării sau de întrerupere a serviciului, dacă acestea sunt mai mari de o zi lucrătoare, sau, în cazul portării fără acordul utilizatorului, cu numărul de zile în care numărul portat nu a fost activ în rețeaua furnizorului donor.

  • Despăgubirea trebuie acordată pentru fiecare număr pentru care s-au manifestat situațiile respective.

Autoritatea a aprecizat că este oportună o anumită corelare a valorii despăgubirii cu venitul mediu lunar obținut de către furnizori pe piața cu amănuntul din telefonia fixă sau mobilă.

  • „Astfel, valoarea despăgubirii stabilită pentru o zi reprezintă aproximativ 30% din venitul mediu lunar, la nivelul anului 2021, pentru fiecare categorie de servicii: telefonie mobilă pe bază de abonament (valoare despăgubire: 10 lei/zi), telefonie mobilă pe bază de cartelă preplătită (valoare despăgubire: 5 lei/zi), telefonie fixă (valoare despăgubire: 5 lei/zi).
  • Păstrând raportul venitului mediu lunar, atât între servicii mobile și servicii fixe, cât și între abonamente și cartele, la fel și despăgubirea/zi stabilită în cazul serviciilor mobile furnizate pe bază de abonamente este dublă față de cea stabilită în cazul cartelelor preplătite și în cazul serviciilor fixe.”, se arată în nota de fundamentare la proiectul ANCOM.

Cine va plăti despăgubirile: Situații, procedura și termene

În situația în care portarea se realizează, pentru întârzierile survenite în cadrul proceselor de portare care depășesc o zi lucrătoare și pentru depășirea termenului de o zi lucrătoare de întrerupere a serviciului, furnizorul la care se va solicita despăgubirea este furnizorul acceptor (furnizorul la care se portează numărul), care este responsabil pentru derularea procesului de portare.

Furnizorul acceptor acordă, la cerere, despăgubiri abonaților în următoarele situații:

  • a) portarea s-a realizat după expirarea termenului de o zi lucrătoare de la data convenită pentru portare;
  • b) întreruperea serviciului de comunicații electronice în timpul procesului de portare a depășit o zi lucrătoare.

În scopul acordării de despăgubiri data convenită pentru portare este data comunicată abonatului de către furnizorul acceptor pentru realizarea portării, aferentă primului caz de portare validat dintr-un proces de portare.

O situație aparte este cea a declanșării unor procese de portare fără acordul abonatului care are dreptul de a solicita portarea, furnizorul la care trebuie depusă cererea de despăgubire în acest caz fiind cel care are rolul de furnizor donor (furnizorul de la care se mută numărul) în procesul de portare nesolicitat de abonat.

Furnizorii pot stabili, în contractele de furnizare a serviciilor de comunicații electronice, ca despăgubirile totale acordate să fie, în toate cazurile, plafonate la:

  • a) valoarea întreagă, fără reduceri, pe 6 luni, a abonamentului de care beneficiază abonatul la data realizării portării, indiferent de câte numere sunt incluse în abonament;
  • b) 100 de lei pentru fiecare cartelă preplătită.

În cazul în care serviciile de comunicații electronice se vând într-un pachet, împreună cu alte servicii sau cu terminale, valoarea abonamentului corespunde prețului aplicat vânzării separate a serviciilor de comunicații electronice, dacă acesta este disponibil, sau, în caz contrar, prețul aplicat vânzării separate a unor servicii de comunicații electronice având aceleași caracteristici.

Pentru plafonarea despăgubirilor, valoarea întreagă, fără reduceri, a unui abonament lunar nu poate fi mai mică de 10 lei.

Despăgubirile se acordă în termen de cel mult 60 de zile de la data la care furnizorul a primit cererea de despăgubire a abonatului îndreptățit, dacă furnizorul nu a stabilit în contractul încheiat cu abonatul acordarea lor eșalonată. Perioada de eșalonare nu poate fi mai mare de un an.

Despăgubirile pot fi acordate sub formă de reducere, inclusă distinct în factură, în cazul serviciilor pe bază de abonament, sau sub formă de credit, în cazul serviciilor cu plata în avans.

În termen de cel mult 60 de zile de la data încetării contractului de furnizare a serviciilor de comunicații electronice furnizorul efectuează către abonat plata despăgubirilor rămase neachitate.

Se va elimina posibilitatea perceperii unor tarife la portarea numerelor

Reglementările în vigoare prevăd că fiecare furnizor care originează apeluri trebuie să suporte propriile costuri asociate implementării portabilității numerelor.

Costurile de portare pentru fiecare număr pot fi recuperate de către furnizorul donor de la furnizorul acceptor în limitele prevăzute de Decizia nr. 144/2006 (4.64 euro pentru fiecare număr portat, în cazul portabilității numerelor geografice, numerelor independente de locație şi al numerelor nongeografice, altele decât cele pentru servicii de comunicații electronice destinate publicului furnizate la puncte mobile sau 2.13 euro în cazul numerelor nongeografice pentru servicii furnizate la puncte mobile).

  • „Până la intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației primare, furnizorii acceptori aveau dreptul de a percepe tarife pentru furnizarea serviciului de portabilitate a numerelor, cerința prevăzută de reglementări fiind ca acestea să fie accesibile. Cu toate acestea, în practică, de obicei furnizorii acceptori nu percepeau tarife de portare.
  • Atât Decizia nr. 144/2006, cât și CTC în vigoare, inclusiv formularul cererii de portare, conțin prevederi referitoare la posibilitatea perceperii unor tarife de portare de către furnizorul acceptor.”, se mai arată în nota de fundamentare.

Prin proiectul de decizie supus consultării publice, Autoritatea propune revizuirea acestor reglementări astfel încât referirile la posibilitatea perceperii unor tarife de portare abonaților să fie eliminate, în conformitate cu prevederile actuale din legislația primară.

Sursa foto: Nenitorx | Dreamstime.com