„Având în vedere gradul crescut de complexitate al acestui proces (de trecere la E-factura- n.red.), în ciuda eforturilor depuse, facturile B2B în format XML vor fi disponibile la o data ulterioară datei de 1 Ianuarie 2024. În perioada de tranziție, cuprinsă între 1 ianuarie 2024 - 30 iunie 2024, Vodafone Romania va continua să transmită factura și în format PDF prin canalele de comunicare utilizate și la acest moment”, a transmis compania de telefonie clienților persoane juridice.

Factura telefonieFoto: Prot Tachapanit | Dreamstime.com

Mesajul companiei:

Stimate client, te informăm că în perioada următoare, atenția noastră se va îndrepta și către implementarea prevederilor Capitolului IV Secțiunea a II-a din Legea nr.296 / 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, respectiv:

Art. LIX, alineatul (3): Operatorii economici - persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România conform art.275 şi art.278-279 din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate în relaţia B2B, astfel cum este definită la art.2 alin.(1) lit.n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.120/2021, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia începând cu data de 1 ianuarie 2024 să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronica RO e-Factura, prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.120/2021, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO eFactura.

alineatul (5): Furnizorii prevăzuţi la alin.(1) - (3) sunt obligaţi să transmită facturile emise către destinatari conform prevederilor art.319 din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care atât furnizorul/prestatorul, cât şi destinatarul sunt înregistraţi în Registrul RO e-Factura.

În acest sens, vă aducem la cunoștință că Vodafone Romania SA a demarat operațiunile necesare pentru a îndeplini obligațiile ce-i revin în calitate de furnizor de servicii privind transmiterea facturilor in tranzacțiile B2B (între persoane juridice private).

Astfel, la acest moment, echipele noastre se află în proces de dezvoltare, implementare și testare a măsurilor care să permită îndeplinirea obligațiilor privind emiterea facturilor B2B în format XML și depun eforturi pentru finalizarea acestor demersuri în cel mai scurt timp posibil.

Precizăm că, în intervalul de referință, transmiterea facturilor în format PDF pe canalele uzuale este obligatorie, așa cum rezultă și din Art.LIX, alin. (5) din Legea 296/2023 citat anterior.

Totodată, va rugam să efectuați plata serviciilor furnizate, conform prevederilor contractuale, pe baza facturii emise în format PDF, factura emisă conform contract și dispozițiilor legale citate, inclusiv în perioada de tranziție 1 ianuarie 2024 - 30 iunie 2024.

Sursa foto: Prot Tachapanit | Dreamstime.com