Concursurile de selectie a managerilor privati la companiile de stat se vor organiza in termen de 60 de zile de la data hotararii adunarilor generale ale actionarilor (AGA) privind modificarea prevederilor referitoare la managementul societatii, se arata intr-un proiect de lege aflat in lucru la comisiile permanente ale Senatului. In vederea selectarii managerului privat, AGA societatii constituie o comisie de selectie formata din maxim 5 membri. Managerul, persoana fizica sau juridica, va fi platit cu o indemnizatie bruta lunara din fondurile societatii si prin participarea la profitul net al companiei. Vezi in text care sunt criteriile de performanta pentru managerii privati.

Grila coeficientilor de ierarhizareFoto: Senatul Romaniei

Pentru a participa la concursul de selectie, participantii trebuie sa indeplineasca o serie de conditii, printre care:

 • Sa nu figureze pe lista cuprinzand administratorii carora li s-a revocat mandatul din motive imputabile acestora
 • Sa nu fi suferit condamnari penale definitive
 • Trebuie sa declare pe proprie raspundere ca nu vor avea calitatea de manageri la alte societatii in situatia in care vor fi selectati si ca nu detin actiuni  care confera mai mult de 5% din drepturile de vot la o societate concurenta

In termen de 10 zile de la solutionarea eventualelor contestatii din cadrul procesului de selectie, are loc negocierea contractului de management intre reprezentantii companiei si managerul selectat.

Contractul de management are ca obiect gestionarea activitatii, in baza unor obiective si criterii de performanta cuantificabile, in schimbul unei indemnizatii si cote din profitul net.

Obiectivele si criterii de performanta sunt aprobate de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau ministerul de resort, in functie de caz.

 • Contractul de management se incheie pe o perioada de 1-4 ani. In conditiile indeplinirii de catre managerul privat a obligatiilor asumate prin contract, la  expirarea perioadei pentru care fost incheiat contractul, partile pot conveni prelungirea acestuia pentru un termen care nu poate fi mai mare decat cel  stabilit initial.

Managerul, persoana fizica sau juridica, va fi platit cu o indemnizatie bruta lunara din fondurile societatii si prin participarea la profitul net al companiei.

Criteriile de performanta stabilit prin contract:

 • rata profitului net
 • rata rentabilitatii exploatarii
 • rata rentabilitatii economice
 • productivitatea muncii in preturi curente
 • productivitatea muncii in preturi comparabile
 • perioada de recuperare a creantelor
 • perioada de rambursare a datoriilor
 • rotatia stocurilor
 • rata lichiditatii generale (nivelul trebuie sa fie peste 1,5)
 • rata lichiditatii partiale (nivelul trebuie sa fie peste 0,5)
 • ponderea cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata (ponderea trebuie sa fie sub 80%, considerata limita de alarma)
 • pentru ramuri mari consumatoare de energie, optional de pot utiliza indicatori privind reducerea consumurilor de energie

Criteriile de performanta se determina pe baza indicatorilor de referinta. In functie de specificul companiei, comisia de selectie decide numarul criteriilor de performanta si coeficientii de ponderare a acestora, negociind nivelul criteriilor de performanta.

Indicatorii de referinta se stabilesc de catre comisia de selectie pe baza indicatorilor economico-financiari realizati in exercitiile financiare din ultimii 2 ani.

Managerului privat ii sunt interzise orice activitati in beneficiul unor societati concurente, cu acelasi domeniu de activitate sau al unor companii care sunt in relatii comerciale cu societatea la care lucreaza.

 • Pe toata durata prezentului contract managerul privat este obligat sa pastreze confidentialitatea unor date si informatii referitoare la activitatea  intreprinderii publice. Aceasta obligatie se mentine si pentru o perioada de 3 ani de la incetarea contractului de management privat.

Indemnizatia lunara bruta platita managerului privat se negociaza pornindu-se de la salariul de baza mediu brut pe societatea de stat, corespunzator incadrarilor stabilite prin contracte individuale de munca ale salariatilor, calculat in ultima luna, inainte de numire, inmultita cu un coeficient de ierarhizare. Grila de salarizare(vezi documentele atasate) tine seama de realizarea unui anumit nivel anual al cifrei de afaceri, pe de o parte, si de numarul mediu scriptic de salariati ai societatii, pe de alta parte. Cifra de afaceri se determina pe ultimele 12 luni incheiate anterior numirii managerului privat.

 • In cazul in care societatea inregistreaza pierderi, coeficientul de ierarhizare se va diminua, proportional cu valoarea pierderii, cu un procent intre 0 si  30%. Procentul maxim de diminuare se aplica in situatia in care pierderile reprezinta 20% sau mai mult din valoarea capitalului social.
 • In cazul in care societatea inregistreaza datorii, coeficientul de ierarhizare se va diminua, proportional cu valoarea datoriei, cu un procent intre 0 si  20%.
 • Procentul maxim de diminuare se aplica in situatia in care datoriile inregistreaza o crestere, fata de situatia existenta la data semnarii contractului de  administrare, cu 50% sau mai mult peste indicele de inflatie.

Potrivit unor calcule realizate de Mediafax, managerul de la Hidroelectrica va avea o indemnizatie bruta lunara de 53.692 euro plus 2,7 milioane euro din profit, iar cel care va conduce Romgaz ar beneficia de o indemnizatie bruta de 43.246 euro plus 4,5 milioane euro din profit.

Managerii companiilor Transgaz vor avea 30.221 euro brut lunar plus 3,1 milioane euro din profit, de la Nuclearelectrica 75.755 euro brut lunar plus 163.853 euro din profit, iar de la Transelectrica 41.765 euro brut lunar plus 153.586 euro din profit.

La Romarm, managerul va primi 11.768 euro brut lunar plus 161.089 euro din profit.

In cazul companiilor cu pierderi, managerul va incasa doar o indemnizatie lunara pentru indeplinirea criteriilor de performanta, de 23.195 euro brut la CFR Marfa, 27.843 euro brut la CFR Calatori, de 25.830 euro brut la SNLO, de 24.056 euro brut la CNH, de 22.625 euro brut la Oltchim, de 41.159 euro brut la Tarom si de 29.349 euro brut la Metrorex.

Primele companii care vor avea management privat

Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, primele companii care vor avea management privat sunt Hidroelectrica, Oltchim, Societatea Nationala a Lignitului Oltenia (SNLO), Electrica Furnizare si Compania Nationala Romarm.

Pe 13 septembrie 2011 expira termenul de depunere a ofertelor pentru alegerea consultantului care va sprijini Ministerul Economieiin procesul de organizare a activitatii de recrutare a noilor manageri.

Compania de consultanta care va castiga selectia va intocmi pentru fiecare dintre cele cinci companii caietele de sarcini ce vor sta la baza licitatiilor pentru desemnarea firmelor de recrutare.