Doua organizatii neguvernamentale (ONG-uri), respectiv Centrul pentru Jurnalism Independent si ActiveWatch, au cerut marti Guvernului sa respinga propunerile de modificare a Legii Achizitiilor Publice (n.a OUG 34/2006) supuse dezbaterii publice de catre ANRMAP (autoritatea nationala pentru monitorizarea achizitiilor publice). Modificarile propuse si care ar urma sa fie discutate marti in sedinta de Guvern "elimina practic obligatia de transparenta privind alocarea contractelor de publicitate, impunand respectarea ei de la valoarea nominala de 30.000 euro/contract, fata de valoarea anuala cumulata de 15.000 euro, asa cum prevde legislatia in vigoare", avertizeaza organizatiile.

  • "Organizatiile semnatare au luat act cu surprindere de propunerea de amendare a OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii initiata de ANRMAP si postata pe site-ul acestei institutii in data de 19 noiembrie 2012. Consideram ca forma propusa afecteaza grav transparenta alocarii contractelor de achizitii publice, in principal a celor de publicitate si solicitam Guvernului sa respinga modificarile in forma lor actuala", se arata in solicitarea adresata Guvernului semnata de catre cele doua ONG-uri.

Modificarile propuse de ANRMAP ridica de la 15.000 euro la 30.000 euro pragul pentru alocarea directa a contractelor prin modificarea art. 19 din OUG 34/2006.

Forma actuala:

Art. 19

"Autoritatea contractanta achizitioneaza direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii ori lucrari. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ".

Forma propusa:

Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 19 - Autoritatea contractanta achizitioneaza direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depaseste echivalentul in lei al sumei de 30.000 euro fara TVA pentru fiecare achizitie de produse, servicii ori lucrari. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ".

ONG-urile avertizeaza ca dupa ridicarea plafonului se "elimina practic obligatia de transparenta privind alocarea contractelor de publicitate, impunand respectarea ei de la valoarea nominala de 30,000 euro/contract, fata de valoarea anuala cumulata de 15,000 Euro, asa cum prevde legislatia in vigoare".

Mai exact, ANRMAP propune:

1. Alineatul (1) al articolului 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) In cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare estimata mai mare decat cea prevazuta la art. 19, autoritatea contractanta are obligatia de a publica un anunt de participare si un anunt de atribuire, in sistemul informatic de utilitate publica disponibil pe internet, la o adresa dedicata, precum si pe pagina proprie de internet."

Forma in vigoare a art. 58:

"(1) In cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anuala cumulata, fara TVA, estimata ca fiind mai mare decat echivalentul in lei a 15.000 euro, autoritatea contractanta are obligatia de a publica un anunt de participare si un anunt de atribuire, in sistemul informatic de utilitate publica disponibil pe internet, la o adresa dedicata, precum si pe pagina proprie de internet".

Mai mult, mai atentioneaza cele doua ONG-uri, "noua forma a legii ar permite operatorilor privati sa stabileasca singuri ce anume informatii din oferta lor vor sa nu fie date publicitatii". Aceasta forma incalca prevederile legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, precum si legea 182/2002 privind informatiile clasificate (care nu retine termenul de 'informatie confidentiala').

Forma propusa:

1. Articolul 170 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 170 - Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate, sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala."

Forma in vigoare:

Art. 170 - Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

Art. 215 - (1) Dosarul achizitiei publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii".

  • "Consideram ca aceste modificari vin in contradictie cu cerintele alocarii transparente si responsabile a contractelor de achizitii si cu preocuparea pe care ati exprimat-o in repetate randuri fata de cheltuirea eficienta a banului public.
  • Precizam ca introducerea prevederilor privind alocarea contractelor de publicitate in corpul OUG 34/2006 este rezultatul unei consultari cu toti actorii interesati (industrie, agentii de publicitate, societate civila). Masurile privind transparenta au fost reduse treptat, in perioada 2009-2010, mergand pana la eliminarea totala a criteriilor tehnice de alocare a publicitatii de catre autoritatile publice (prin abrogarea ordinului ANRMAP nr 183/2006). Prin adoptarea formei propuse, guvernul Dumneavoastra va continua procesul de opacizare a publicitatii de stat si de instaurare a arbitrariului si a comenzii politice in alocarea acestor contracte", mentioneaza cele doua organizatii neguvernamentale.

Potrivit ultimului raport de monitorizare al Centrului pentru Jurnalism Independent, valoarea estimata a publicitatii de stat este de circa 50-60 milioane lei pe trimestru si alocarea arbitrara a acestor sume este de natura sa distorsioneze mecanismele pietei libere si ale liberei concurente.

Scrisoarea este semnata de catre Ioana Avadani - Director Executiv, Centrul pentru Jurnalism Independent si de Mircea Toma - Presedinte, Active Watch - Agentia de Monitorizare a Presei.

In informatia de presa privind unele acte normative care ar putea fi incluse pe Agenda de lucru a sedintei Guvernului Romaniei din 27 noiembrie, ora 10.00, la punctul 7 apare: PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.