Guvernul a abrogat regula achizitiilor publice care stabileste ca firmele de stat neobligate sa organizeze licitatii trebuie in schimb sa elaboreze norme procedurale interne, pentru respectarea egalitatii de tratament la atribuirea contractelor a caror valoare depaseste pragul achizitiei directe, potrivit Mediafax. Prevederea a fost abrogata de Guvern prin ordonanta de urgenta aprobata in ultima sedinta.

In luna iulie a anului trecut, dupa ce initial era stabilit ca toate regiile autonome si companiile nationale sa fie obligate sa desfasoare proceduri de achizitie publica, legislatia in domeniu a fost modificata, stabilindu-se ca doar unele regii si companii de stat sunt obligate sa deruleze licitatii, si anume cele care se incadreaza in articolele 8 si 9 ale OU 34/2006 privind achizitiile publice, iar celelalte societati, exceptate de aceasta obligatie a organizarii licitatiilor, trebuie totusi sa elaboreze "norme procedurale interne" in ceea ce priveste atribuirea contractelor a caror valoare depaseste pragul achizitiilor directe.

Articolul 8 al OU 34/2006 stabileate ca este autoritate contractanta oricare organism al statului care actioneaza la nivel central ori la nivel regional sau local, precum si oricare organism care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si care este finantat, in majoritate, de catre o autoritate contractanta sau de catre un alt organism de drept public ori se afla in subordinea sau este supusa controlului unei autoritati contractante sau unui alt organism de drept public, precum si daca in componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o autoritate contractanta sau de catre un alt organism de drept public.

Articolul 9 stabileste pentru ce anume contracte sunt aplicate procedurile de achizitii publice.

Exact in urma cu un an a fost introdusa o completare care stabilea ca "regiile autonome sau companiile nationale/societatile comerciale care nu se incadreaza in prevederile articolelor 8 sau 9, dar al caror capital integral ori majoritar este detinut de un organism al statului, pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare de servicii/executie de lucrari a caror valoare estimata depaseste pragul prevazut la articolul 19 (cel al achizitiilor directe - n.r.) trebuie sa elaboreze norme procedurale interne care sa asigure respectarea principiilor nediscriminarii si egalitatii de tratament, transparentei, proportionalitatii si recunoasterii reciproce. Normele procedurale interne vor fi aprobate de catre autoritatea tutelara".

Guvernul a decis insa ca acest intreg paragraf sa fie abrogat.

Contactat de MEDIAFAX, presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP), Paul Dobrin, a explicat abrogarea acestei reguli prin faptul ca societatile de stat beneficiare nu sunt autoritati contractante si activeaza pe o piata concurentiala.

"Aceste companii nu sunt autoritati contractante, ele activeaza pe o piata concurentiala si nu au obligatia de a aplica prevederile legislatiei privind achizitiile publice. Prin urmare, orice prevedere care se refera la acestea nu constituie obiectul de reglementare nici a directivelor europene, nici a legislatiei nationale privind achizitiile publice", a spus seful ANRMAP.

El a sustinut ca acest fapt "nu impiedica" conducerea companiilor respective, pentru realizarea unui management performant, sa stabileasca "propriile reguli" transparente si concurentiale pentru efectuarea achizitiilor destinate desfasurarii activitatii.

In urma cu un an, cand unele companii de stat au fost exceptate de la obligatia licitatiilor, fosta conducere a ANRMAP a transmis agentiei MEDIAFAX ca societatile din portofoliul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului, Plafar si Romaero se vor regasi printre societatile exceptate de la obligatia organizarii de licitatii publice, deoarece activeaza "pe o piata concurentiala si nu servesc interesului general".

La acel moment, PDL a sustinut ca va sesiza Comisia Europeana pentru aceasta exceptare.

Piata achizitiilor publice reprezinta in jur de 15% din PIB-ul Romaniei, iar statul, prin institutiile si companiile sale, este cel mai mare cumparator.

Analistii consultati acum trei ani de Ziarul Financiar apreciau ca intre 20 si 40% dintre contractele incheiate cu statul sunt "cu dedicatie".