Guvernul a aprobat miercuri Memorandumul privin aprobarea initierii negocierilor si semnarii Acordului privind cooperarea in domeniul silviculturii intre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor din Romania si Ministerul Agriculturii din Republica Ceha. Ministerele de resort din cele doua tari vor colabora in vederea protejarii si conservarii padurilor, vor dezvolta programe si proiecte comune in domeniul silviculturii, vor realiza studii comune asupra unor aspecte de interes bilateral si vor coopera pentru implementarea Strategiei Forestiere a Uniunii Europene.

Acordul face referire la adoptarea unui management durabil al padurilor, inclusiv extinderea suprafetei acestora, rolul de productie al padurilor si rolul acestora in dezvoltarea rurala, utilizarea durabila a lemnului si a altor produse forestiere, imbunatatirea vitalitatii si sanatatii padurilor. Acordul are ca obiectiv o monitorizare atenta a ariilor silvice protejate prin lege precum si implementarea Strategiei Forestiere a Uniunii Europene.

In prezent, colaborarea bilaterala romano-ceha in domeniul protectiei mediului se desfasoara in baza unei Declaratii comune incheiata in 2012 intre Ministerele Mediului din cele doua tari. Aceasta declaratie nu are efecte juridice.

Consolidarea cooperarii in domeniul silvic intre Romania si Cehia are loc in contextul in care, in septembrie 2013, Comisia Europeana a adoptat o noua strategie a Uniunii Europene pentru paduri (COM(2013)0659), propunand un cadru european de referinta pentru elaborarea politicilor sectoriale care au impact asupra padurilor. Aceasta strategie are ca principii directoare gestionarea durabila a padurilor si promovarea rolului lor multifunctional, utilizarea eficace a resurselor si responsabilitatea Uniunii fata de paduri la nivel mondial. Acest document contine, de asemenea, orientari strategice pentru actiunile Comisiei Europene si ale statelor membre. De exemplu, Comisia va elabora criterii de gestionare durabila a padurilor.