Guvernul a modificat si completat normele de punere in aplicare a legislatiei privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, atat pentru cele online, cat si pentru cele traditionale, in scopul incurajarii operatorilor economici din domeniu sa se licentieze pe piata din Romania. Vezi in text care sunt noile reglementari.

Printr-o Hotarare adoptata miercuri, se detaliaza regulile pe care operatorii economici trebuie sa le respecte pentru a obtine licenta si autorizatie de functionare, precum si pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de jocuri de noroc traditionale si la distanta pe teritoriul Romaniei, inclusiv pentru jocurile online.

In privinta jocurilor de noroc la distanta, actul normativ defineste si stabileste conditiile de organizare si exploatare in Romania. Operarea este permisa numai pentru operatorii economici inregistrati pe teritoriul Romaniei sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, intr-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European ori in Confederatia Elvetiana, care detin licenta de organizare si autorizatie de exploatare a activitatii eliberata de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc (ONJN) din Romania. Operatorii inregistrati si autorizati in afara teritoriului Romaniei au obligatia de a desemna un reprezentant autorizat in relatia cu autoritatile competente din tara noastra.

Pentru crearea premiselor de stabilitate ale activitatii, licentele de organizare si autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc se acorda individual, sunt netransmisibile si sunt valabile pentru o perioada de 10 ani de la data acordarii. Exceptie fac jocurile de noroc temporare, pentru care valabilitatea licentei si, respectiv, a autorizatiei de exploatare este de 3 luni de la data acordarii.

Normele metodologice definesc si prevad, de asemenea, conditiile tehnice de operare si, in completare cu Ordinul presedintelui Autoritatii, vor stabili conditiile pentru includerea intr-o "lista neagra" a site-urilor/platformelor/aplicatiilor de jocuri de noroc neautorizate ale operatorilor care desfasoara ori au desfasurat sau au promovat activitati neautorizate de jocuri de noroc la distanta in Romania. Includerea sau excluderea operatorilor de pe aceasta lista se face prin decizia Comitetului de Supraveghere al ONJN. Decizia va fi obligatorie de implementat si va fi comunicata furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice, prin intermediul postei electronice sau prin afisare pe site-ul ONJN, www.onjn.gov.ro .

La capitolul obligatii, organizatorii de jocuri de noroc trebuie sa tina cont, de asemenea, ca actiunile de promovare a activitatilor lor sa fie promovate cu respectarea principiilor privind protectia minorilor, astfel incat materialele de promovare sa nu fie amplasate in incinta sau in apropierea institutiilor de invatamant, a asezamintelor socio-culturale sau religioase si sa cuprinda in mod vizibil interdictia minorilor de a participa la jocul de noroc. De asemenea, valoarea mizelor, valoarea impulsului, procentul de premiere din totalul rulajului sumelor jucate sau valoarea premiilor pentru acele jocuri de noroc pentru care se prevede un procent minim de castig din totalul incasarilor trebuie sa fie afisate in limba romana, in locuri vizibile. Mizele, limitele si procentajul minim de castig sunt impuse atat pentru slotmachines, cat si pentru noile tipuri de echipamente (AWP-aparate de joc cu risc limitat).

Actul normativ clarifica, totodata, modalitatile de plata a obligatiilor catre bugetul de stat pentru operatorii economici din domeniu si sunt stabilite termene precise pentru achitarea taxelor specifice. In plus, actul normativ instituie procente generale minime de castig, cu rolul de a asigura consumatorii de un beneficiu cert de castig prin aceasta impunere. Organele fiscale centrale vor informa ONJN despre neindeplinirea de catre organizatori a obligatiilor declarative si de plata sau despre neconstituirea la termen ori la valoarea integrala a garantiilor de acoperire a riscului de neplata a obligatiilor fata de bugetul general consolidat.

Totodata, Hotararea stabileste sanctiuni si contraventii aplicabile operatorilor economici din domeniu care nu respecta dispozitiile legale. Contraventiile se sanctioneaza cu amenda intre 10.000 si 50.000 lei, in functie de gravitatea faptelor constatate si a consecintelor ce decurg din acestea. Elementul de noutate este posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore de la intocmirea procesului-verbal de contraventie ori, dupa caz, de la comunicarea acestuia, contravenientului a jumatate din minimul amenzii prevazute de normele metodologice.

Odata cu aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale, agentul constatator va propune Comitetului de Supraveghere, in functie de consecintele produse si de comportamentul operatorului analizat, in functie de istoric si de potentialele riscuri, masura suspendarii autorizatiei/autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc pana la 6 luni, pentru fiecare mijloc de joc in parte sau pentru toate mijloacele de joc situate intr-o locatie, ori pentru locatia/locatiile specializate, precum si pentru domeniile/platformele operatorilor.

Normele vor fi completate conform dispozitiilor legale cu Ordine si Instructiuni ale Presedintelui ONJN.

Actul normativ aprobat miercuri de Guvern are in vedere si modificarea structurii organizatorice a Oficiului National pentru Jocuri de Noroc (ONJN) in vederea eficientizarii activitatii.

Noile reglementari instituie instrumente de asigurare a conformarii operatorilor de jocuri de noroc si, ulterior, a controlarii modului de aplicare a acestora, in concordanta cu obiectivele de protectie a consumatorilor, de securitate publica, precum si de respectare a legislatiei fiscale.

Hotararea de Guvern adoptata astazi modifica si completeaza normele de aplicare ale legislatiei privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, modificata succesiv in 2014 si in 2015.