Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Economiei, infiintarea Comitetului Interministerial pentru Competitivitate (CIC). Potrivit Guvernului, Comitetulva promova un cadru institutional adecvat pentru coordonarea politicilor publice cu impact asupra competitivitatii economiei la nivel national, va monitoriza evolutiile sectoriale, va formula directii strategice pentru imbunatatirea potentialului de competitivitate.

Atributiile Comitetului

 • Sprijinirea implementarii si realizarea monitorizarii Strategiei Nationale pentru Competitivitate (SNC) 2015-2020 si asigurarea conexiunilor cu strategiile complementare;
 • Elaborarea, sub coordonarea MECRMA, a unui Raport anual care va contine o analiza privind stadiul atingerii obiectivelor din Strategia Nationala de Competitivitate si recomandari pentru indeplinirea obiectivelor de crestere a competitivitatii;
 • Identificarea si promovarea politicile economice cu impact asupra competivitatii, analizeaza proiectele legislative cu impact asupra SNC, formuleaza propuneri de imbunatatire a legislatiei economico/sociale/alte domenii care urmaresc cresterea competitivitatii nationale, inclusiv din domeniul invatamantului si cercetarii, IMM-urilor si a mediului de afaceri;
 • Asigurarea cooperarii si schimbului de informatii interinstitutional necesar procesului decizonal la nivel guvernamental pentru implementarea si actualizarea SNC; identificarea posibilelor resurse financiare necesare implementarii obiectivelor si prioritatilor asumate in SNC si propunerea de programe si proiecte adecvate;
 • Va inainta Guvernului informari periodice cu privire la activitatea si rezultatele obtinute de CIC.

Conducerea CIC este asigurata de viceprim-ministru, ministrul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri si va fi format din reprezentanti ai ministerelor, la nivel de secretar de stat. Reuniunile CIC vor avea loc trimestrial si, dupa caz, in reuniuni extraordinare la initiativa ministrului Economiei.

Componenta Comitetului Interministerial pentru Competitivitate

 • Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri
 • Ministerul Finantelor Publice
 • Ministerul Educatiei Nationale si Cercetatii Stiintifice
 • Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare
 • Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
 • Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
 • Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstine
 • Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala
 • Ministerul Fondurilor Europene