Guvernul a aprobat în ședința de joi, după negocieri aprinse între PSD și ALDE, proiectul de Ordonanță de Urgență privind cadrul general de înființare a fondurilor suverane. Acesta este un prim pas pentru înființarea unui fond suveran de investiții și dezvoltare. Pasul următor și cel mai dificil este aprobarea unei Hotărâri de Guvern care să prevadă înființarea fondului și companiile care vor face parte din el. În privința hotărârii de guvern, vor fi alte negocieri între cele două partide aflate la guvernare, aceasta în condițiile în care acum ALDE, prin Ministerul Energiei, controlează mare parte din managementul societăților energetice de stat. ALDE nu vrea să piardă acest control. Pe de altă parte, și PSD, prin Ministerul Finanțelor vrea să ajungă la butoanele acestor companii.

Ministerul FinantelorFoto: Facebook/ Ministerul Finantelor Publice

Fondul nu va putea fi înființat până nu este aprobată hotărârea de Guvern.

Câteva prevederi din cadrul general aprobat joi de Guvern

  • Fondurile vor fi administrate în sistem dualist de către un consiliu de supraveghere şi un directorat.
  • Consiliul de Supraveghere este format din 9 membri, din care un reprezentant din cadrul autorităţii publice centrale autoritate care exercită, în numele Statului român, drepturile şi obligațiile izvorâte din calitatea de acţionar unic și un reprezentant din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.
  • Membrii Consiliului de Supraveghere sunt desemnaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor, pe baza unor criterii de selecţie, care se vor detalia în Hotărârea de Guvern privind înființarea fondului suveran, în baza OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
  • Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o durată de 5 ani cu drept de reînnoire.
  • Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, primii membri ai Consiliului de Supraveghere se numesc temporar de către acţionar prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care reprezintă Statul ca acționar, iar Consiliul de Supraveghere numește Directoratul, până la numirea noilor membri ai Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului, pe o perioadă care să nu depăşească 18 luni.
  • Mandatul primilor membri ai Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului are ca obiectiv organizarea activităţii fondurilor suverane.
  • Înstrăinarea sau achiziția de către fiecare Fond a unor acţiuni sau alte active nu se supune prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici a prevederilor Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, ci se va realiza în conformitate cu prevederile prezentului articol.

Ministerul finanțelor, inițiatorul proiectului de OUG, susține în nota de fundamentare că este nevoie de fonduri deoarece "există un decalaj în ceea ce privește atragerea resurselor financiare disponibile de către companii/proiecte profitabile sub forma unor instrumente/investiții de tip “equity”, în condițiile în care multe din companiile care au proiecte de investiții rentabile sunt îndatorate foarte mult și au nevoie de capital pentru a se dezvolta/extinde, iar altele sunt noi și sunt considerate riscante de către bănci și sunt sprijinite prin împrumuturi, doar într-o anumită măsură".

Pentru mai multe amănunte, citește și Companiile energetice, mărul de aur pe care încearcă PSD să-l smulgă de la ALDE