​Acționarii Electrica a respins în ședința AGA de joi propunerile de modificarea a politicii de remunerare pentru administratori și directori executivi. Dacă erau acceptate aceste propuneri, administratorii și directorii ar fi avut beneficii în plus. La această ședință AGA a participat și ministrul economiei, Virgil Popescu. Acesta și-a făcut și un selfie de la ședință, după care a pus poza pe Facebook și a spus că este o premieră pentru un ministru să participe la adunarea generală a acționarilor Electrica.

Virgil Popescu selfieFoto: Facebook / Virgil Popescu

Una dintre acestea prevede ca fiecare director și administrator să beneficieze de o poliță de asigurare profesională tip „directors & officers liability” de 10 milioane euro/eveniment. Până acum, poliția era de 10 milioane pentru toți administratorii, nu pentru fiecare în parte. Poliţa va acoperi şi o perioadă post-mandat, respectiv de până la 3 (trei) ani, pentru evenimente survenite ca urmare a activităţii desfăşurate de Administratori, pe perioada mandatului acestora. Societatea va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări.

De asemenea, se mai propune să fie eliminat un paragraf care limitează la 12 numărul anual de ședințe ale Consiliului de Administrație pentru care sunt acordate indemnizații și la 6 ședințe pentru fiecare comitet în parte. Practic, nu va mai exista un număr limită de ședințe plătite. În prezent, ședințele suplimentare ale comitetelor pot fi organizate doar în situații excepționale, doar una dintre ele fiind remunerată.

O altă propunere pe ordinea de zi este ca administratorii să beneficieze de o "Compensaţie de neconcurenţă în cuantum de 12 Remunerații Lunare Fixe Brute, clauza producând efecte pe teritoriul Uniunii Europene". Compensaţia de neconcurență se va putea aplica numai în situaţia în care Administratorii nu vor mai deţine nicio funcţie în cadrul Companiei şi/sau în cadrul Grupului Electrica ulterior încetării Contractelor de Mandat.

Citește și