​Acționarii Electrica vor avea de votat în următoarea ședință, programată pentru 14 noiembrie, o serie de propuneri care vizează politica de remunerare a administratorilor și directorilor executivi, astfel beneficiul lor. Pe ordinea de zi se mai află și o propunere privind modificarea actului constitutiv, astfel încât competența dizolvării filialelor să revină Consiliului de Administrație al Electrica. În prezent, atribuția de aprobare a dizolvării filialelor se află în competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

ElectricaFoto: Tradeville

Potrivit unei note a companiei, faptul că această atribuție se află în competența AGEA Electrica poate "duce la îngreunarea implementării strategiilor care sunt în competența CA al Electrica SA (respectiv AGA filiale), respectiv trecerea unui timp îndelungat pentru obținerea aprobărilor corporative și multiple formalități".

Electrica SA are mai multe filiale, toate având propria conducere și propriile sinecuri: trei filiale de distribuție (Muntenia, Transilvania Sud și Transilvenia Nord), filiala Electrica Furnizare și Electrica Serv cu trei sucursale de întreţinere şi servicii energetice.

Acționarii vor mai avea de discutat pe 14 noiembrie și câteva modificări ale Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi. Una dintre acestea prevede ca fiecare director și administrator să beneficieze de o poliță de asigurare profesională tip „directors & officers liability” de 10 milioane euro/eveniment. Până acum, poliția era de 10 milioane pentru toți administratorii, nu pentru fiecare în parte. Poliţa va acoperi şi o perioadă post-mandat, respectiv de până la 3 (trei) ani, pentru evenimente survenite ca urmare a activităţii desfăşurate de Administratori, pe perioada mandatului acestora. Societatea va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări.

De asemenea, se mai propune să fie eliminat un paragraf care limitează la 12 numărul anual de ședințe ale Consiliului de Administrație pentru care sunt acordate indemnizații și la 6 ședințe pentru fiecare comitet în parte. Practic, nu va mai exista un număr limită de ședințe plătite. În prezent, ședințele suplimentare ale comitetelor pot fi organizate doar în situații excepționale, doar una dintre ele fiind remunerată.

O altă propunere pe ordinea de zi este ca administratorii să beneficieze de o "Compensaţie de neconcurenţă în cuantum de 12 Remunerații Lunare Fixe Brute, clauza producând efecte pe teritoriul Uniunii Europene". Compensaţia de neconcurență se va putea aplica numai în situaţia în care Administratorii nu vor mai deţine nicio funcţie în cadrul Companiei şi/sau în cadrul Grupului Electrica ulterior încetării Contractelor de Mandat.