Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de luni un proiect de hotărâre privind criteriile prin care sunt stabiliți notarii publici, avocații și executorii judecătorești care pot amâna plățile la utilități și chirii, pe perioada situației de urgență. Unul dintre criterii este să fi avut în 2019 un venit net de maxim 200.000 euro.

roba avocatFoto: Pixabay

Ce prevede Hotărârea de Guvern

Pe durata stării de urgență, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități-electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu profesional, formele de exercitare a funcției de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat și formele de organizare a profesiei de executor judecătoresc care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

  • a) au avut un venit net de maxim 200.000 de euro, echivalent în lei, în anul 2019 sau, dacă venitul pentru acest an nu a fost calculat, în 2018;
  • b) în cadrul formei juridice de exercitare/organizare a funcției/profesiei își desfășoară activitatea, ca salariați, inclusiv salarizați în interiorul profesiei și/sau colaboratori, maxim 9 persoane;
  • c) și-au întrerupt activitatea total sau parțial ori și-au redus activitatea, ca urmare a măsurilor dispuse de autorități, înregistrând în luna pentru care se solicită amânarea pierderi de cel puțin 25% față de media încasărilor pe ultimele 6 luni înaintea instituirii stării de urgență. (2) Nu beneficiază de amânarea la plată formele de exercitare/organizare a funcției/profesiei care nu și-au respectat obligația de asigurare a continuității activității.

Îndeplinirea condițiilor se atestă prin declarația pe proprie răspundere a coordonatorului formei de exercitare a profesiei/funcției, pe care o transmite co-contractantului, lunar, la data scadenței obligației de plată a serviciilor de utilități și/sau chiriei.

Coordonatorul formei de exercitare a profesiei/funcției transmite lunar declarația pe proprie răspundere și informația privind facilitatea legală de care a făcut uz și organului de conducere al organizației profesionale din care face parte, care poate sa facă verificări cu privire la veridicitatea datelor declarate.

OUG 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare prevede la articolul X că firmele afectate de starea de urgență și care dețin certificat de situație de urgență pot beneficia de amânarea plății utilităților și chiriei. În OUG 29/2020 se precizează că aceste dispoziții sunt aplicabile și notarilor publici, avocaților și executorilor judecătorești. Hotărârea de luni nu face altceva decât să stabilească anumite criterii după care vor fi selectați beneficiarii.