Ministerul Economiei a pus joi, în dezbatere publică, un proiect de Ordonanță de Urgență privind promovarea exportului. Proiectul prevede scăderea cheltuielilor cu participarea la târgurile internaționale din impozitul pe profit pentru trimestrul în care au fost efectuate. În cazul microîntreprinderilor, scăderea se face din impozitul pe venit.

program export Romania-dreamstimeFoto: Hotnews

Cheltuielile reprezintă:

  • 1. costul de participare la târguri și expoziții internaționale, inclusiv cheltuieli privind transportul și cazarea a maxim doi participanți, cheltuielile privind transportul sau formalitățile vamale ale exponatelor, mostrelor și materialelor publicitare, cheltuielile privind închirierea, elaborarea, construirea sau amenajarea spațiului expozițional, cheltuielile generale pe perioada de desfășurare a acțiunilor promoționale, de reprezentare și de protocol, cheltuielile privind materialele publicitare de prezentare și promovare cu caracter economic general;
  • 2. cheltuielile aferente realizării de studii de piață și pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, pe piețe de interes pentru exportul românesc;
  • 3. realizarea de acțiuni de publicitate și reclamă cu caracter general, pe piețe de interes pentru exportul românesc.

"Contribuabilii care înregistrează aceste cheltuieli scad o jumătate din costul lor din impozitul pe profit datorat pentru trimestrul în care au fost efectuate, în cazul în care aceștia datorează impozit pe profit trimestrial, sau din impozitul pe profit anual, în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit potrivit prevederilor prezentei litere se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit”, prevede actul normativ.

Microîntreprinderile scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în trimestrul în care au fost înregistrate, în limita impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul respectiv, o jumătate din costul:

  • 1. de participare la târguri și expoziții internaționale, inclusiv cheltuieli privind transportul și cazarea a maxim doi participanți, cheltuielile privind transportul sau formalitățile vamale ale exponatelor, mostrelor și materialelor publicitare, cheltuielile privind închirierea, elaborarea, construirea sau amenajarea spațiului expozițional, cheltuielile generale pe perioada de desfășurare a acțiunilor promoționale, de reprezentare și de protocol, cheltuielile privind materialele publicitare de prezentare și promovare cu caracter economic general;
  • 2. cheltuielile aferente realizării de studii de piață și pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, pe piețe de interes pentru exportul românesc;
  • 3. realizarea de acțiuni de publicitate și reclamă cu caracter general, pe piețe de interes pentru exportul românesc.

Ministerul Economiei a transmis un comunicat de presă prin care arată că proiectul legislativ urmărește desființarea actualului Program de Promovare a Exporturilor, "care a dovedit grave disfuncționalități în urma mai multor controale interne și semnalări ale Curții de Conturi".

Din anul 2002, România implementează un program de promovare a exporturilor (PPE) dirijat prin intermediul Ministerului Economiei, în baza OUG 120/2002. PPE este un instrument de subvenții în administrarea Ministerului Economiei, cu finanțare de la bugetul de stat. Prin PPE se subvenționează parțial sau total, în principal cheltuielile privind participarea la târguri internaționale și organizarea de misiuni economice. Beneficiile principale ale PPE sunt direcționate către o minoritate, care pe deasupra este nesemnificativă pentru export, spune Ministerul Economiei.

Cheltuielile cu contractele PPE au crescut de aproape 3 ori din 2015 până în 2019, de la 25 de milioane de lei la 71 de milioane de lei.

Între anii 2015-2019, numărul mediu anual de beneficiari PPE participanți la târguri a fost de 395. În același timp, numărul mediu anual de beneficiari participanți la misiuni economice a fost de 67, dintre care aproximativ 50% au fost simultan și participanți la diverse târguri. În realitate, numărul beneficiarilor scade atunci când sunt identificați participanții cu aceiași asociați, din același grup de societăți, cu aceiași administratori sau cu adrese identice.

Ministerul Economiei spune că raportat la numărul de târguri și misiuni finanțate în 2015, respectiv 2019, se constată că numărul mediu al societăților care au participat la târguri a scăzut de la 9 firme/târg și 8 firme/misiune la 8 firme/târg și 7 firme/misiune. Așadar, creșterea cheltuielilor PPE, a avut loc fără extinderea, sau chiar cu restrângerea, numărului de societăți beneficiare de finanțare. Astfel, s-a mărit finanțarea către același număr de societăți.