Demisia ministrului Botis a fost ceruta de sindicatele care se opun modificarilor Codului Muncii, schimbarea acestuia fiind angajata de autoritatile romane in acordul incheiat cu Fondul Monetar.

HotNews.ro a recenzattoate schimbarile pe care noul Cod al Muncii le aduce, majoritatea propunerilor fiind in sensul flexibilizarii pietei muncii şi armonizarii cu Directivele Europene şi Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Potrivit Expunerii de Motive, actualul Cod in vigoare “nu a constituit un stimulent al dezvoltării economiei naţionale deoarece a creat o oarecare rigiditate relaţiilor de muncă". In total, au fost operate 79 de modificari.Vedeti in tabelul alaturat o comparatie intre forma in vigoare a Codului Muncii si proiectul de modificare a Codului Muncii.

Cele mai importante schimbari aduse legii fundamentale a pietei muncii sunt:

• revizuirea reglementărilor privind aplicarea clauzei de neconcurenţă. Aplicarea clauzei de neconcurenţă în forma actuală- se arata in expunerea de motive- restricţionează dreptul la muncă prin încălcarea prevederilor Constituţiei şi ale principiilor fundamentale instituite chiar prin Codul muncii.

revizuirea perioadelor de probă de cel mult 45 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

eliminarea interdicţiei privind angajarea succesivă a mai mult de trei persoane pe perioade de probă pentru acelaşi post.

• instituirea pentru angajator a dreptului de a stabili obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora. Propunerea creează posibilitatea pentru angajator de a stabili obiective şi criterii de performanţă pentru salariaţii proprii. Această măsură poate ajuta la creşterea competenţei şi a gradului de expertiză al salariaţilor.

• modificarea condiţiilor în care se poate dispune delegarea salariatului. Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile şi se poate prelungi numai cu acordul salariatului, din 2 în 2 luni.

• modificarea criteriilor în cazul concedierilor colective. Principalele criterii care vor fi avute în vedere în procedura concedierilor colective vor fi cele de performanţă şi de îndeplinire a obiectivelor şi în subsidiar, pentru departajare vor fi avute în vedere criteriile de natură socială.

eliminarea interdicţiei de a face angajări pentru angajatorul care a dispus concedieri colective pe locurile de muncă ale salariaţilor concediaţi timp de 9 luni de la data concedierii acestora. Interdicţia de a face noi angajări reprezintă o limitare angajărilor în perspectivă, limitând atât posibilităţile de dezvoltare ale angajatorului şi reducând numărul de locuri de muncă disponibile pe piaţa muncii.

• modificarea prevederilor care reglementează contractul individual de muncă pe perioadă determinată.

• modificarea prevederilor privind agentul de muncă temporară în sensul eliminării restricţiilor prevăzute de art. 88 Codul Muncii reprezintă o consecinţă a aplicării art. 4 din Directiva 2008/104/CE privind munca prin agent de muncă temporară, potrivit căruia statele membre trebuie sa revizuiască orice restricţie sau interdicţie privind utilizarea muncii temporare.

• modificarea prevederilor referitoare la timpul de lucru, în conformitate cu prevederile Directivei nr. 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru. În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare pe perioade care depăşesc 30 zile, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului

• eliminarea anumitor neconcordanţe referitoare la reprezentanţii salariaţilor şi ai organizaţiilor sindicale.