Veniturile totale ale populatiei, ca medii lunare pe o gospodarie, au fost de 2563 lei in trimestrul doi din acest an, veniturile banesti medii detinand o pondere de 84%, potrivit datelor comunicate luni de Institutul National de Statistica. De cealalta parte, in perioada mentionata, cheltuielile totale ale populatiei, au fost, in medie, de 2296 lei lunar pe gospodarie (803 lei pe persoana) si au reprezentat 89,6% din nivelul veniturilor totale.

Cheltuielile populatiei, trim. II 2013Foto: INS
  • Veniturile gospodariilor:

Potrivit rezultatelor anchetei bugetelor de familie, in trimestrul II 2013, veniturile totale medii lunare au reprezentat, in termeni nominali, 2563 lei pe gospodarie si 897 lei pe persoana. Veniturile banesti au fost, in medie, de 2154 lei lunar pe gospodarie (754 lei pe persoana), iar veniturile in natura de 409 lei lunar pe gospodarie (143 lei pe persoana).

Salariile si celelalte venituri asociate lor au format cea mai importanta sursa de venituri (51,2% din veniturile totale ale gospod*riilor).

Veniturile populatiei, trim. II 2013

Veniturile populatiei, trim. II 2013

Foto: INS

La formarea veniturilor totale ale gospodariilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestatii sociale (22,8%), veniturile din agricultura (3,4%), veniturile din activitati neagricole independente (3,2%) si cele din proprietate si din vanzari de active din patrimoniul gospodariei (1,6%). O pondere important* de*in *i veniturile in natur* (16,0%), in principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (14,3%).

Diferente de nivel si, mai ales, de structura intre veniturile gospodariilor s-au inregistrat in functie de mediul de rezidenta. Astfel, in trimestrul II 2013, veniturile totale medii pe o gospodarie din mediul urban au fost cu 30,0% mai mari decat ale gospodariilor din mediul rural si cu 11,1% mai mari fata de ansamblul gospodariilor. In urban, veniturile gospodariilor au provenit in proportie de 64,3% din salarii, de 21,9% din prestatii sociale, veniturile in natura reprezentand 7,6% din total. In rural, principala sursa a veniturilor gospodariilor a reprezentat-o productia agricola, care a asigurat 37,2% din totalul veniturilor. Cea mai mare parte a acestora (28,8% din totalul veniturilor) a fost formata de contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii, veniturile banesti din agricultura asigurand 8,4% din veniturile totale ale gospod*riilor din mediul rural. O contributie importanta la formarea veniturilor gospodariilor rurale a revenit si veniturilor salariale (28,9%) si celor din prestatii sociale (24,4%).

  • Cheltuielile gospodariilor:

Cheltuielile totale ale populatiei, au fost, in trimestrul II 2013, in medie, de 2296 lei lunar pe gospodarie (803 lei pe persoana) si au reprezentat 89,6% din nivelul veniturilor totale.

Principalele destinatii ale cheltuielilor efectuate de gospodarii sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii si transferurile catre administratia publica si privata si catre bugetele asigurarilor sociale, sub forma impozitelor, contributiilor, cotizatiilor, precum si acoperirea unor nevoi legate de productia gospodariei (hrana animalelor si pasarilor, plata muncii pentru productia gospodariei, produse pentru insamantat, servicii veterinare etc.). Cheltuielile pentru investitii, destinate pentru cumpararea sau constructia de locuinte, cumpararea de terenuri si echipament necesar productiei gospodariei, cumpararea de actiuni etc. detin o pondere foarte mica in cheltuielile totale ale gospodariilor populatiei (doar 0,6%).

Unele particularitati in ceea ce priveste marimea si structura cheltuielilor totale de consum sunt determinate de mediul de rezidenta. Astfel, in timp ce nivelul mediu lunar pe o gospodarie al cheltuielilor totale de consum, este mai mare in urban fata de rural cu 492 lei, cel pentru consumul alimentar este mai mare cu numai 55 lei. Aceasta deriva din faptul ca, in rural, 42,2% din cheltuielile pentru consumul alimentar reprezinta contravaloarea consumului din resurse proprii, in timp ce in mediul urban, consumul de produse alimentare din resurse proprii a acoperit 18,6% din cheltuielile pentru consumul alimentar.

Conform clasificarii standard pe destinatii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare si bauturile nealcoolice au detinut, in trimestrul II 2013, in medie, 43,0% din consumul gospodariilor.