Cheltuielile lunare ale populatiei au fost de 1954 lei pe gospodarie in cel de-al treilea trimestru al anului trecut, reprezentand 90,3% din nivelul total al veniturilor, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). Veniturile totale medii lunare s-au ridicat la 2164 lei pe gospodarie si 743 lei pe persoana.

Veniturile banesti au fost, in medie, de 1836 lei lunar pe gospodarie (630 lei pe persoana), iar veniturile in natura de 329 lei lunar pe gospodarie (113 lei pe persoana).

Salariile si celelalte venituri au reprezentat 53,3% din totalul veniturilor, in crestere cu 2,2 puncte procentuale fata de primul trimestru, respectiv cu 0,9 puncte procentuale fata de trimestrul doi din 2008.

La formarea veniturilor totale ale gospodariilor, in trimestrul trei al anului trecut, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestatii sociale in proportie de 20,8%, veniturile din agricultura cu 2,9%, veniturile din activitati neagricole independente cu 3,5% si cele din proprietate si din vanzari de active din patrimoniul gospodariei cu 0,2%, respectiv 2,1%.

In perioada mentionata, veniturile totale medii pe o gospodarie din mediul urban au fost cu 36,1% mai mari decat ale gospodariilor din mediul rural si cu 13,1% mai mari fata de ansamblul gospodariilor.

In mediul urban, veniturile gospodariilor au provenit in proportie de 66,2% din salarii, de 19,4% din prestatii sociale, in vreme ce veniturile in natura au reprezentat 8,2% din total.

In ceea ce priveste mediul rural, principala sursa a veniturilor gospodariilor a reprezentat-o productia agricola, care a asigurat 33,0% din total. Cea mai mare parte a acestora a fost formata de contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii, veniturile banesti din agricultura asigurand 7,2%. In trimestrul trei, o contributie importanta la formarea veniturilor gospodariilor rurale a revenit si veniturilor salariale (30,4%) si celor din prestatii sociale (23,4%).

Consumul a reprezentat principala destinatie a cheltuielilor populatiei

Cheltuielile totale ale populatiei au reprezentat 90,3% din nivelul total al veniturilor. Principalele destinatii ale cheltuielilor efectuate de gospodarii au fost consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii si transferurile catre administratia publica si privata si catre bugetele asigurarilor sociale, sub forma impozitelor, contributiilor, cotizatiilor, precum si acoperirea unor nevoi legate de productia gospodariei.

Cheltuielile pentru investitii, destinate pentru cumpararea sau constructia de locuinte, cumpararea de terenuri si echipament necesar productiei gospodariei, cumpararea de actiuni etc. detin o pondere mica in cheltuielile totale ale gospodariilor populatiei, de 3,1%.

Potrivit datelor INS, nivelul cheltuielilor de consum este mai mare in urban fata de rural cu 430 lei, in vreme ce nivelul cheltuielilor pentru consumul alimentar este mai mare cu doar 62 lei. Aceasta deriva din faptul ca, la sate, 40,8% din cheltuielile pentru consumul alimentar reprezinta contravaloarea consumului din resurse proprii. In mediul urban, consumul de produse alimentare din resurse proprii a acoperit 17,0% din cheltuielile pentru consumul alimentar.

Produsele alimentare si bauturile nealcoolice au detinut, in cel de-al treilea trimestru din 2008, 40,3% din consumul gospodariilor.

O componenta a consumului, cu pondere relativ mare in cheltuieli, este legata de locuinta (apa, energie electrica, gaze naturale, combustibili, mobilier, dotarea si intretinerea locuintei). In perioada mentionata, acestei componente i s-a alocat 18,6% din cheltuielile de consum. Cea mai mare parte a cheltuielilor cu locuinta (13,6%) a fost absorbita de consumul de utilitati (apa, energie electrica, gaze naturale si alti combustibili).

Cheltuielile efectuate de gospodarii pentru sanatate (3,9% din cheltuielile de consum) si mai ales cele pentru educatie (0,6%) au inregistrat un nivel scazut, in special datorita faptului ca satisfacerea acestor nevoi ale membrilor gospodariilor se realizeaza in cea mai mare parte prin servicii publice de care acestia beneficiaza in cadrul sistemului asigurarilor sociale sau gratuit.