Guvernul a aprobat miercuri un proiect de Hotatare de Guvern prin care investitiile in cogenerare de inalta eficienta vor fi sprijinite printr-o schema de ajutor de stat, potrivit unei hotarari de guvern adoptata in sedinta de astazi. Sustinerea se adreseaza intreprinderilor mari, mijlocii si mici (inclusiv microintreprinderi), pentru capacitatile nou instalate sau renovate.

Schema de ajutor se aplica pentru:

  • Realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta (maximum 8 MW) pe gaz natural si biomasa la nivelul intreprinderilor;
  • Realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta care utilizeaza gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul intreprinderilor.

Bugetul total alocat schemei de ajutor este de 81,1 milioane euro, din care 85% reprezinta fonduri europene nerambursabile asigurate din Fondul european de Dezvoltare Regionala si 15% reprezinta fonduri de cofinantare publica asigurata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de management a Programului Operational Infrastructura Mare.

Ajutorul se acorda sub forma de alocari financiare nerambursabile, suma maxima care se poate acorda pentru un proiect de investitii nu poate depasi 15 milioane de euro.

Potentialii beneficiari sunt societatile din industrie/administratorul unui parc industrial sau distribuitorul de energie termica al unui parc industrial cu consumuri energetice de peste 200 tep (tone echivalent petrol)/an, care pot dovedi un necesar util de energie termica pentru procesele industriale cu o durata de minim 4000-5000 h/an si care necesita simultan si o cantitate suficienta de energie electrica ce poate fi asigurata de grupuri de cogenerare.

Beneficiarii pot depune proiecte numai individual, nu in parteneriat incheiat exclusiv in scopul depunerii aplicatiilor de finantare.

Investitia/investitiile din cadrul proiectului nu trebuie sa mai fi beneficiat de finantare din fonduri publice, in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografica, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie).

Numarul estimat de beneficiari este de 50 de intreprinderi.

Schema de ajutor de stat se aplica pana la data de 31 decembrie 2020.

Implementarea schemei de ajutor are ca obiective realizarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologica si mai competitiva, conducand la dezvoltare durabila si, totodata, la atingerea obiectivelor Uniunii de crestere cu 20% a eficientei energetice pana in 2020 si a obiectivului global stabilit prin Directiva 2012/27/UE a Parlamentului european si a Consiliului de a se economisi cel putin 20% din consumul de energie primara la nivelul Uniunii.

Implementarea schemei de ajutor de stat va conduce la economii in consumul de combustibili/energie primara prin procese de cogeenrare de inalta eficienta si evitarea emisiilor de carbon aferente combustibililor fosili.

Prin realizarea acestor proiecte de urmareste cresterea cu 50 MW a puterii instalate in cogenerare.

Sprijinul financiar este destinat atingerii obiectivelor asumate de Romania in cadrul "Axei prioritare 6 ¬ Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon, obiectivul Specific 6.4 - Cresterea economiilor in consumul de energie primara produsa in sisteme de cogenerare de inalta eficienta" din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020.