​Transportatorul național de gaze ​Transgaz ar putea ajunge în imposibilitatea de a finanța proiecte de strategice de investiții, în cazul în care ar respecta Memorandumul Guvernului care obligă societățile de stat să distribuie o cotă de minim 90% din profiturile pe 2017. De aceea, Transgaz propune acționarilor repartizarea a doar 50% din profitul pe 2017, sub formă de dividende, contrar solicitărilor facute de Guvern prin memorandumul aprobat în februarie.

Prevederi din memorandumul GuvernuluiFoto: Hotnews

Mai exact, Transgaz propune ca în sedința AGA din 26 aprilie să fie aprobată distribuirea a 296,9 milioane lei, sub formă de dividende, din profitul net de 582 milioane lei. Valoarea dividendul brut pe acțiune ar urma să fie de 25,22 lei.

Transgaz invocă în acest caz de o prevedere din Memorandum care arată că în cazul în care nu poate fi respectată obligația repartizării a minim 90% din profit, "din cauza unor aspecte temeinic justificate, Guvernul poate aproba prin Memorandum mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor/Consiliul de Adminstrație, după caz, pentru a hotarî repartizarea altei cote din profitul net".

Memorandumul arată că în cazul în care societățile de stat nu distribuie minim 90% din profituri, impactul negativ asupra veniturilor bugetului de stat ar fi de 1,3 miliarde lei, "cu posibile efecte asupra încadrării în ținta de deficit bugetar de maxim 3% pentru anul 2018".

Vezi aici memorandumul

Este pentru al doilea an consecutiv cand Guvernul cere companiilor de stat sa vireze minim 90% din profituri, în dauna investițiilor. Mai mult, anul trecut, societățile de stat au fost forțate sa distribuie sub formă de dividende speciale și mare parte din rezervele pe care le dețineau.

Astfel, pentru al doilea an consecutiv, companiile de stat rămân fără fonduri pentru investiții. Cele mai afectate sunt companiile care au în desfășurare proiecte mari de investiții, cum sunt Transgaz, Romgaz, Hidroelectrica sau Transelectrica. Guvernul încearcă astfel să rezolve problema încasărilor mici la bugetul de stat.

Aceste măsuri afectează companiile de stat. Anul trecut, Transelectrica a anunțat că în 2018 va fi nevoită contracteze finanțări noi pe termen mediu și lung pentru a putea realiza proiecte de investiții majore în rețeaua de transport al energiei electrice. Și alte companii au investiții majore de făcut. De exemplu, Transgaz trebuie să investească în conducta BRUA, iar Romgaz în centrala de la Iernut.

Transgaz a planificat investiții de 6 miliarde de lei până în 2020, din care 1,8 miliarde lei în 2018.

În programul de dezvoltare a Sistemului Național de Transport al gazelor pe 10 ani sunt cuprinse următoarele proiecte:

  • Modernizare SMG Isaccea 1 și SMG Negru Vodă 1
  • Interconectarea România- Serbia -interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu sistemul similar de transport gaze naturale din Serbia
  • Proiect privind noi dezvoltări ale sistemului național de transport în scopul preluării gazelor de la țărmul Marii Negre
  • Amplificarea coridorului bidirecțional de transport gaze naturale Bulgaria-România-Ungaria-Austria (BRUA faza 3)
  • Dezvoltări ale sistemului național de transport în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre/dinspre Republica Moldova
  • Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea
  • Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Marii Negre
  • Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport gaze naturale pe Coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria

Vezi aici mai multe amănunte despre proiectele Transgaz