​Parlamentul European a aprobat, la inceputul acestui an, ținte mult mai ambițioase decât ale Comisiei Europene în privința energiei regenerabile, care ar trebui atinse până în 2030. Comisia Europeană a propus un obiectiv la nivelul UE de cel puțin 27% din energia regenerabilă, însă Parlamentul European a aprobat o țintă de 35%. Acum sunt negocieri între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, urmând să fie finalizate la sfârșitul anului 2018, sau la începutul anului 2019, potrivit unui răspuns al Ministerului Energiei, transmis la solicitarea HotNews.ro. Practic, este posibil ca aceste discuții să se finalizeze în perioada președinției române la Consiliul UE.

Energie eolianaFoto: Flickr

Reamintim că România va exercita începând cu 1 ianuarie 2019, pentru șase luni, Președinția Consiliului. Uniunii Europene.

  • Context Parlamentul European a aprobat la începutul anului o serie de decizii foarte importante legate de eficienta energetica si utilizarea surselor regenerabile de energie in Uniunea Europeana. Astfel, pana in 2030, minim 35% din energia consumata trebuie sa provina din surse regenerabile. Pentru sectorul transporturilor, cel puțin 12% din energia consumată în fiecare stat membru UE ar trebui să fie produsă din surse regenerabile, cum ar fi energia solară sau sau energia eoliană. De asemenea, se are in vedere scutirea de la plata taxelor si impozitelor a energiei regenerabile produse pentru propriul consum.
  • Aceste obiective ar urma să fie puse în practică începând cu 2021. Până în 2020 sunt valabile alte ținte. România și-a asumat să realizeze energie din surse regenerabile având ponderea de 24% în consumul final brut de energie, în anul 2020.

Care este poziția României față de aceste ținte? "În general, poziția Consiliului Uniunii Europene, precum și a Ministerului Energiei, este că obiectivele și măsurile în ceea ce privește energia din surse regenerabile ar trebui să atingă echilibrul dintre ambiție și rentabilitate, luând în considerare circumstanțele specifice statelor membre. Astfel, România nu și-a schimbat poziția în Consiliul UE cu privire la ținta de 27% energie din surse regenerabile la nivel european pentru anul 2030", precizează Ministerul Energiei, la solicitarea HotNews.ro.

Pe de altă parte, în condițiile în care negocierile nu sunt finalizate, în prezent nu se poate estima ținta privind energia regenerabilă pentru România.

Potrivit acestuia, propunerea de Regulament privind Guvernanța Uniunii Energetice a Consiliului UE stabilește că statele membre își vor stabili țintele pentru energia din surse regenerabile prin contribuții proprii la nivelul Uniunii Europene. Aceste contribuții individuale se stabilesc de fiecare stat membru în parte, prin prezentarea Planului Național Integrat Energie și Schimbări Climatice (PNIESC).

În România, acest plan se va elabora în cadrul unui grup de lucru interministerial, împreună cu alte instituții cu atribuții în domeniu. La acest moment, propunerea de Regulament privind Guvernanța Uniunii Energetice susținută de Consiliul UE prevede ca termen de finalizare pentru primul proiect de PNIESC data de 31 decembrie 2018. Varianta finală a PNIESC are ca termen de finalizare data de 31 decembrie 2019.

  • Cum s-a ajuns la propunerile actuale

Comisia Europeană a adoptat pe 30 noiembrie 2016 un obiectiv la nivelul UE de cel puțin 27% din energia regenerabilă în 2030, în conformitate cu ținta propusă de Consiliul European în octombrie 2014. Consiliul Uniunii Europene a ajuns la un acord general între statele membre în data de 18 decembrie 2017 și a stabilit aceeași țintă de 27% energie regenerabilă în 2030 la nivelul UE.

Pe de altă parte, Parlamentul European, a propus o țintă mult mai ambițioasă, respectiv de 35% energie din surse regenerabile la nivelul UE în 2030. În aceste condiții, au început trialogurile între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană.

"Se preconizează că aceste negocieri se vor finaliza la sfârșitul anului 2018, sau la începutul anului 2019. Este foarte important de avut în vedere că propunerile legislative legate de țintele pentru energia din surse regenerabile sunt încă în negociere și drept urmare, în prezent nu se poate estima ținta privind energia regenerabilă pentru România", precizează Ministerul Energiei.

"În general, Ministerul Energiei consideră că fenomenul încălzirii globale impune transformarea economiei după un model sustenabil, atât din punct de vedere al emisiilor, cât și al consumului de materii prime. România dispune de resurse bogate și variate de energie regenerabilă: hidroenergie, geotermal, biomasă, energie eoliană și solară. Acestea sunt distribuite pe întreg teritoriul țării și ar putea fi exploatate pe o scară mai largă, pe măsură ce raportul performanță-preț al tehnologiilor de producere a energiei regenerabile se va îmbunătăți. În același timp, schimbările structurale ale industriei energetice pentru a atinge țintele din 2030 și 2050 sunt semnificative din punct de vedere al costurilor și tehnologiilor iar, în cele din urmă, acestea vor fi transferate la nivelul consumatorilor, fapt de care România va ține seama la elaborarea PNIESC", mai arată Ministerul Energiei.