Transgaz, transportatorul național de gaze, a completat planul de dezvoltare a sistemului de transport al gaze naturale 2018-2027, așa cum i-a cerut acționarul majoritar Ministerul Economiei. Interesant este că printre proiectele prioritare apare Eastring, un gazoduct cu capacitate anuală de 40 miliarde metri cubi, promovat intens de Slovacia, și care ar presupune costuri uriașe, peste 1,6 miliarde de euro doar partea României.

Harta EastringFoto: Eastring

Într-o primă fază, conducta ar urma să aibă o capacitate de 20 de miliarde de metri cubi, urmând să crească la 40 de miliarde metri cubi în a doua fază. Conducta ar urma să lege statele Uniunii Europene de vestul Turciei, "o zonă cu potențial foarte ridicat în a oferi gaze din diferite surse", traversând Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria, potrivit documentului Transgaz.

Gazoductul este un proiect al Slovaciei, însă mare parte din conductă ar urma să traverseze România. În 2015, Slovacia a anunțat că dorește conectarea la gazoductul Rusia-Turcia, care traversează Marea Neagră, acum în plină dezvoltare. De aceea, a prezentat Rusiei acest proiect, care în Slovacia ar urma să fie gestionat de transportatorul Eustream. Vezi AICI mai multe amănunte. În noiembrie 2017, Slovacia a semnat cu Ungaria o declarație de intenție pentru construirea Eastring. Interesant este că în iulie 2017, Ungaria a anunțat că nu mai dorește ca BRUA să ajungă până în Austria, așa cum prevedea proiectul inițial, ci să redirecționeze conducta spre Slovacia. În februarie 2018, Transgaz și compania de transport din Slovacia au semnat un memorandum pentru dezvoltarea Eastring.

Un alt proiect interesant, deja în desfășurare, este construirea unei conducte care să lege sistemele de transport al gazelor din România și Serbia. Ar urma să fie finalizată în 2020 și se va lega de BRUA, faza 1. Practic, astfel va fi efectuat export de gaze în Serbia, după cum menționează și Transgaz.

În total, proiectele Transgaz sunt estimate la peste 4 miliarde euro în 10 ani.

HotNews.ro a scris recent că Transgaz a fost supus în ultima perioadă mai multor presiuni politice, unele dintre ele vizând amânarea lucrărilor la proiectul BRUA, faza I, chiar cu riscul de a pierde o finanțare europeană de 180 de milioane de euro. Pe 12 martie, acționarii companiei, majoritar fiind Ministerul Economiei, condus în prezent de Niculae Bădălău, au respins finanțarea ″Planului de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale în perioada 2018 - 2027″. Acționarii au cerut suplimentarea Planului de Dezvoltare cu "informații referitoare la investițiile care să asigure dezvoltarea rețelei de transport pe teritoriul României, la investițiile în infrastructura existentă și la cele necesare pentru realizarea angajamentelor luate față de Comisia Europeană (ex: realizarea interconexiunilor la volumele și parametrii tehnici asumați), precum și la suportabilitatea efortului financiar asumat".

Astfel, Transgaz a pus în dezbatere publică un nou plan, fiind introduse printre priorități cinci proiecte noi:

  • Dezvoltarea/modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a României;
  • Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse;
  • Eastring–România;
  • Sistem de monitorizare, control si achizitie de date pentru statiile de protectie catodica aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale;
  • Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport Gaze Naturale.

Transgaz spune că "având în vedere ultimele evoluții și tendințe în domeniul traseelor de transport gaze naturale la nivel european, este evidentă profilarea a două noi surse importante de aprovizionare cu gaze naturale: gazele naturale din regiunea Mării Caspice și cele din Marea Neagră".

  • Câteva detalii despre viitoarele conducte de gaze

BRUA, faza 1,conductă de 479 km, de la Podișor la Recaș. Termenul de finalizare rămâne 2019, costurile fiind estimate de 478,6 milioane de euro. Scopul declarat al proiectului este asigurarea unei capacităţi de transport gaze naturale spre Ungaria de 1,75 mld.mc/an, respectiv de 1,5 mld.mc/an spre Bulgaria.

BRUA, faza 2, conductă de 50 km, de la Recaș la Horia, pentru a se interconecta cu Ungaria. Termenul de finalizare este 2022, costurile fiind estimate la 68,8 milioane de euro. Scopul proiectului este asigurarea unei capacităţi de transport gaze naturale spre Ungaria de 4,4 mld.mc/an, respectiv de 1,5 mld.mc/an spre Bulgaria.

Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la ţărmul Mării Negre. Obiectivul investiţiei constă în construirea unei conducte telescopice de transport gaze naturale Tuzla–Podișor, în lungime de 308,3 km și DN 1200 respectiv DN1000, care să facă legătura între resursele de gaze naturale disponibile la ţărmul Mării Negre şi coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria. Termen estimat de finalizare: anul 2021, acesta depinzând de graficele de realizare ale proiectelor offshore din amonte. Valoarea estimată a investiţiei: 360,4 milioane Euro. În condiţiile în care proiectul va îndeplini toate criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 347/2013, Transgaz intenţionează să depună o cerere de investiție în vederea accesării unui grant nerambursabil pentru lucrări prin mecanismul Connecting Europe Facility.

Interconectarea sistemului naţional de transport gaze naturale cu conducta de transport internaţional gaze naturale T1 şi reverse flow Isaccea. Prin implementarea proiectului se creează un culoar de transport între piețele din Bulgaria, România și Ucraina, în condițiile în care se realizează și noua interconectare între Grecia și Bulgaria. Contractul de transport aferent capacității conductei Tranzit 1 a expirat la 1 octombrie 2016. Începând cu anul gazier 2016–2017 capacitatea de transport a conductei Tranzit 1 se comercializează pe bază de licitații, conform codului european privind mecanisme de alocare a capacităților în punctele de interconectare trasnfrontalieră și a Ordinului ANRE nr. 34/2016. În urma investiției, se vor putea asigura fluxuri fizice reversibile în punctul Negru Vodă 1, conform cerințelor Regulamentului (UE) nr. 1938/2017. De asemenea, se crează posibilitatea preluării în sistemul românesc de transport a gazelor naturale descoperite în Marea Neagră, pentru valorificarea acestora pe piața românească și pe piețele regionale. Termen estimat de finalizare: 2018 pentru Etapa 1 și 2020 pentru Etapa 2. Valoarea estimată a investiţiei: 77,4 milioane EURO

Dezvoltări ale sistemului național de transport în zona de Nord–Est a României în scopul îmbunătăţirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităţilor de transport spre/dinspre Republica Moldova. Prin realizarea acestui proiect, va putea fi asigurată presiunea necesară şi capacitatea de transport gaze naturale de 1,5 mld. mc/an în punctul de interconectare dintre sistemele de transport gaze naturale ale României şi Republicii Moldova. Termen estimat de finalizare a proiectului: anul 2021. Valoarea totală estimată a investiţiei: 174,25 milioane Euro

Amplificarea coridorului bidirecțional de transport gaze naturale Bulgaria– România–Ungaria–Austria (BRUA-Faza 3). În ipoteza în care capacitățile de transport necesare valorificării gazelor naturale din Marea Neagră pe piețele central-vest europene depășesc potențialul de transport al coridorului BRUA faza 2, TRANSGAZ a planificat dezvoltarea coridorului central care urmărește practic traseul unor conducte din sistemul actual dar care actualmente funționează la parametrii tehnici neadecvați pentru o arteră magistrală. În funcţie de volumele de gaze naturale disponibile la ţărmul Mării Negre, (care nu vor putea fi preluate de Culoarul BRUA), pe termen lung se are în vedere dezvoltarea capacităţii de transport pe culoarul Oneşti–Coroi–Haţeg–Nădlac. Termen de finalizare pentru întreg coridorul: anul 2025. Valoarea estimată a investiţiei: 530 milioane Euro

Noi dezvoltări ale sistemului național de transport în scopul preluării gazelor de la ţărmul Mării Negre. Având în vedere zăcămintele de gaze naturale descoperite în Marea Neagră, Transgaz intenţionează extinderea SNT cu scopul creării unui punct suplimentar de preluare a gazelor naturale provenite din perimetrele de exploatare submarine ale Mării Negre. Acest proiect a devenit necesar ca urmare a discuţiilor avute/iniţiate de Transgaz pe parcursul anului 2015 cu titulari de licenţe de explorare şi exploatare a perimetrelor din Marea Neagră. Transgaz a finalizat studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru o conductă de transport în lungime de aproximativ 25 km și diametru DN 500, de la ţărmul Mării Negre până la conducta existentă de transport internaţional T1. Capacitatea de transport este 1,23 mld.mc/an-conform procesului Open-Season publicat pe site-ul Transgaz. Termen estimat de finalizare: anul 2021, acesta depinzând de graficele de realizare a proiectelor offshore din amonte. Termenul inițial era 2019. Valoarea estimată a investiţiei: 9,14 milioane Euro.

Interconectarea România–Serbia – interconectarea Sistemului Național de Transport gaze naturale cu sistemul similar de transport gaze naturale din Serbia. Proiectul constă în construirea unei conducte de interconectare a sistemului național cu sistemul de transport gaze naturale din Serbia pe direcția Recaș–Mokrin în lungime de aproximativ 97 km și a unei stații stații de măsurare gaze naturale. Presupune construirea unei conducte noi de transport gaze naturale ce va asigura conexiunea dintre conducta magistrală de transport gaze naturale “BRUA” și Nodul Tehnologic Mokrin din Serbia. Pe teritoriul României, conducta de transport gaze naturale se va cupla la conducta BRUA Faza 1 (localitatea Petrovaselo, județul Timiș) și va avea lungimea de 85,56 km (granița dintre România și Serbia-localitatea Comloșu Mare, județul Timiș). Termen estimat de finalizare: anul 2020. Valoarea totală estimată a investiţiei: 53,76 milioane EURO. Exportul de gaze naturale spre Serbia se va realiza după finalizarea proiectului BRUA (Faza I). În situația în care vor fi preluate gaze naturale din Serbia spre România, acestea pot fi direcționate la consum în zona Timișoara–Arad, prin conducta DN 600 Horia–Mașloc–Recaș (25 bar), la presiuni mai mici decât în conducta BRUA. Capacitatea de transport va fi între 1 mld metri cubi și 1,6 mld metri cubi.

Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu sistemul de transport gaze naturale din Ucraina, pe direcția Gherăești–Siret. Proiectul constă în construirea unei conducte de transport gaze naturale în lungime de 130 km și a instalațiilor aferente, pe direcția Gherăești–Siret, în construirea unei stații de măsurare gaze transfrontalieră și amplificarea stațiilor de comprimare Onești și Gherăești, dacă este cazul. Proiectul se află într-o fază incipientă, capacitățile care urmează să fie dezvoltate în cadrul acestui proiect vor fi stabilite ulterior. Termen estimat de finalizare: anul 2025. Valoarea totală estimată a investiţiei: 125 milioane EURO

Dezvoltarea/Modernizarea Infrastructurii de transport gaze în zona de Nord-Vest a României. Conform Studiului de Prefezabilitate proiectul constă în construirea unei conducte de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Horia–Medieșu Aurit. De asemenea, mai presupune construirea unei conducte de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Sărmășel–Medieșu Aurit. Proiectul mai are în vedere construirea unei conducte de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Huedin–Aleșd și construirea unei Stații de Comprimare Gaze Naturale la Medieșu Aurit. Termen estimat de finalizare: anul 2022 pentru etapa 1, anul 2025 pentru etapa 2 și anul 2026 pentru etapa 3. Valoarea estimată a investiţiei: 405 milioane Euro. Proiectul se află într-o fază incipientă, fiind finalizat Studiul de Prefezabilitate.

Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România- Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse. În luna iulie 2017, la București, SNTGN Transgaz SA, Bulgartransgaz, DESFA SA, FGSZ Ltd. și ICGB AD au semnat Memorandumul privind cooperarea pentru realizarea Coridorului Vertical. Pentru atingerea scopului, părțile agreează să analizeze necesitățile tehnice sub forma unor conducte noi, interconectări sau consolidări ale sistemelor naționale de transport. În funcție de capacități, proiectul constă în construirea unei conducte noi de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente; construirea unei noi subtraversări la Dunăre și amplificare SMG Giurgiu. Termen estimat de finalizare: anul 2027. Valoarea estimată a investiţiei: 51,8 milioane Euro. Proiectul se află într-o fază incipientă, capacitățile care urmează să fie dezvoltate în cadrul acestui proiect vor fi stabilite ulterior, pe baza acestora urmând să fie stabilită și soluția tehnică finală.

Eastring-România. Proiectul EASTRING, promovat de EUSTREAM, este o conductă cu flux bidirecțional pentru Europa Centrală și de Sud-Est care are ca scop conectarea sistemelor de transport din Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria pentru a obține acces la rezervele de gaze naturale din regiunea Caspică și Orientul Mijlociu. EASTRING este un gazoduct de interconectare cu flux bidirecțional cu o capacitate anuală între 225,500 GWh și 451,000 GWh (aprox. 20 mld. mc până la 40 mld. mc), care conectează Slovacia cu granița externă a UE prin Bulgaria, Ungaria și România.

Potrivit Transgaz, EASTRING va asigura cea mai rentabilă rută de transport, directă, între platformele de gaze din vestul Uniunii Europene și Regiunea Balcanică/Turcia de vest – o zonă cu potențial foarte ridicat în a oferi gaze din diferite surse. Prin posibilitatea de a diversifica rutele de transport precum și sursele de aprovizionare, se va asigura siguranța în aprovizionare în întreaga regiune, în principal în țările Europei de Sud-Est. Conform studiului de fezabilitate, implementarea proiectului se va realiza în două faze, după cum urmează:

  • Faza 1 – Capacitate maximă de 20 mld mc/an;
  • Faza 2 – Capacitate maximă de 40 mld mc/an.

Termen estimat de finalizare: anul 2025 pentru Faza 1, anul 2030 pentru Faza 2

Valoarea estimată a investiţiei:

  • Faza 1 - 1.297 mil. Euro pentru România (2.600 mil. Euro–total)
  • Faza 2 - 357 mil. Euro pentru România (739 mil. Euro–total)

În anul 2018 a fost finalizat Studiul de Fezabilitate. Obiectivul Studiului de Fezabilitatea a fost proiectarea unei conducte bidirecționale care să conecteze sistemul de transport din Slovacia cu granița de Sud-Est a Europei (Marea Neagră sau Turcia) prin Ungaria, România și Bulgaria.

EASTRING va fi deschis pentru surse bine stabilite precum și pentru surse alternative. Acesta va aduce gaze din noi surse din Regiunile Caspică/Est Mediteraneană/Marea Neagră/Orientul Mijlociu. În același timp, va asigura aprovizionarea Europei de SudEst din HUB-urile de gaze europene. Capacitatea totală va fi disponibilă oricărui transportator sau furnizor.

Consultă AICI documentul Transgaz cu toate proiectele.

Citește și Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei: BRUA ar putea transporta gaz rusesc livrat prin Turkish Stream