Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat joi un proiect de Ordin privind obligația de a oferta gaze naturale pe piețele centralizate din România. ANRE susține că prin acest ordin se asigură accesul tuturor participanților și, în special, al micilor furnizori și clienților finali la gazele naturale din producția internă, crearea unor referințe reale de preț și creșterea lichidității pe piața gazelor naturale.

Tevi gazeFoto: OMV Petrom

Potrivit ANRE, prin introducerea prevederilor privind ofertarea gazelor naturale pe piețele centralizate din România, obligativitatea producătorilor autohtoni de a oferta un procent minim de gaze naturale va duce la creșterea lichidității pe piața de gaze naturale și la formarea unor referințe corecte de preț prin tranzacționarea de produse standardizate care, la rândul lor, vor contribui la asigurarea condițiilor pentru echilibrarea comercială a participanților la piață, precum și la creșterea gradului de predictibilitate a acesteia.

Aspectele principale cuprinse în proiectul de ordin (n.r. varianta aflată în dezbatere publică):

- perioada de aplicare a Programului de ofertare gaze naturale pe piețele centralizate din România este intervalul 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2023;

- titularii obligației de ofertare sunt producătorii de gaze naturale a căror producție anuală depășește 1.000.000 MWh;

- cota anuală pe care aceștia au obligația de a o oferta la vânzare este de cca 30%, distribuită pe două segmente de piață centralizată, respectiv „Piața produselor standardizate pe termen scurt” și „Piața produselor standardizate pe termen mediu și lung”;

- titularii obligației de ofertare și cantitățile de gaze naturale aferente obligației fiecăruia, repartizate pe segmente de piață și pe produse se stabilesc anual, prin ordin al președintelui ANRE.

Precizări

  • Cantitățile de gaze naturale care fac obiectul obligației de ofertare anuală se stabilesc funcție de producția realizată în anul calendaristic anterior;
  • Obligația de ofertare aferentă anului 2020 se aprobă prin ordin al președintelui ANRE, care va fi emis până pe data de 25 mai 2020;
  • Pentru anii calendaristici 2021, 2022 și 2023, cota procentuală aferentă segmentelor de piață și repartiția cantităților de gaze naturale pe produse va fi stabilită de ANRE funcție de Evoluția pieței angro de gaze naturale, până pe data de 1 noiembrie a fiecărui an calendaristic anterior anului pentru care se instituie obligația de ofertare pe piețele centralizate angro de gaze naturale;
  • În cazul produselor standardizate pe termen mediu și lung, mărimea lotului ofertat nu poate fi mai mare de 50 MWh/lot;
  • Nu pot participa la tranzacționare filialele și/sau afiliații titularilor de obligație aparținând aceluiași grup de interes economic.