​Acordarea sprijinului de 1.400 de lei, în două tranșe, în lunile februarie și septembrie 2023 pentru compensarea facturilor la energie a intrat în linie dreaptă, a anunțat vineri pe Facebook Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Card de energieFoto: Marcel Bolos / Facebook
  • „Vă anunț că am aprobat modelul cardului de energie (un voucher tipărit care conține un cod de bare - n.a.) și modelul certificatului de validare a datoriilor, ce vor fi emise de Asociațiile de proprietari/locatari pentru a certifica datoria curentă sau restantă aferentă furnizării de energie termică în sistem centralizat.
  • De asemenea, a fost semnată convenția în baza căreia Compania Naţională Poşta Română va asigura serviciile de emitere, distribuire și încărcare a cardurilor, dar și efectuarea plăților prin mandat poștal pentru compensarea prețurilor la energie.
  • Vă reamintesc faptul că românii vulnerabili vor primi sprijin pentru compensarea prețurilor la energie în valoare nominală de 1.400 de lei, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023 și va fi acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranșe”, a anunțat pe Facebook ministrul Marcel Boloș.

Cum va arăta cardul de energie

În baza cardului de energie, beneficiarii vor putea deconta factura de energie indiferent de natura acesteia, în limita a 8 mandate poștale / loc de consum pe durata programului de sprijin.

Este obligatorie utilizarea cardului de energie personal împreună cu actul de identitate sau prin împuternicit legal împreună cu actul de identitate al împuternicitului.

Este interzisă tranzacționarea/vânzarea cardului de energie și de asemenea este interzisă și utilizarea sa pentru alte scopuri ori pentru a deconta datorii curente și/sau restante față de furnizorii de energie la puncte de consum unde beneficiarul cardului nu domiciliază sau nu are domiciliul declarat sau pentru plata datoriilor altor persoane terțe.

Cum va arăta certificatul de validare a datoriilor

Ministerul a aprobat și modelul privind certificatul de validare a datoriilor. Acesta se emite în douaă exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociația de proprietari/ locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Poșta Română, ca anexă la documentele care stau la baza plății prin serviciul de mandat poștal.

Certificatul de validare a datoriilor se va emite pentru titularul care figurează în evidențele asociației de proprietari/ locatari, fără a fi permisă emiterea pentru o altă persoană terță.

Cum se va acorda sprijinul de 1.400 de lei - anunțul MIPE

3,9 milioane de români vulnerabili ar putea primi anul viitor un ajutor de 1.400 de lei, în două tranșe, pentru compensarea facturilor la energie, prin intermediul unor carduri ce vor fi livrate din luna februarie de Poșta Română, a anunțat în 8 decembrie ministrul Marcel Boloș.

Românii vulnerabili vor primi sprijin pentru compensarea prețurilor la energie în valoare nominală de 1.400 lei, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023 și va fi acordat pe loc de consum/ gospodărie vulnerabilă, în două tranșe, astfel:

  • 700 lei/semestru, se acordă în luna februarie 2023 pentru perioada 01.01.2023 – 30.06.2023;
  • 700 lei/semestru, se acordă în luna septembrie 2023 pentru perioada 01.07.2023 – 31.12.2023.

Conform ordonanței adoptate astăzi, vor beneficia de măsură:

  • pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum si pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
  • persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
  • familiile beneficiare de alocație de susținere a familiei;
  • familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la venit minim garantat.

Pentru acordarea ajutoare pentru încălzire au fost alocate fonduri europene în valoare de 4 miliarde lei, din Programul Operațional Capital Uman și Programul Operațional Regional pentru perioada de programare 2014–2020, în limita economiilor identificate la nivelul acestor programe și a sumelor care sunt considerate în risc de dezangajare în cadrul perioadei de programare 2014–2020.

Lista cu cei care vor beneficia de acest sprijin va fi întocmită de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, iar sprijinul va fi acordat sub forma unui voucher tipărit și distribuit de către Compania Națională „Poșta Română” S.A, fără valoare nominală, cu valabilitate pe teritoriul României, prin care se conferă titularului dreptul de a beneficia de sprijin pentru compensarea prețului la energie, indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Beneficiarii ajutorului vor putea plăti cu cardul de energie, prin serviciul de mandat poștal asigurat de CN Poșta Română SA, datorii curente și/sau restante către furnizorii de energie. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va asigura fondurile pentru acordarea acestor ajutoare prin virarea sumelor în contul bancar al CN Poșta Română SA.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor beneficia de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia. Listele detaliate cu persoanele/ familiile care au dreptul să primească acest ajutor vor fi comunicate CN Poșta Română de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.