​Transportatorul național de energie Transelectrica a publicat luni, pe pagina sa de internet, un anunț de recrutare pentru poziția de membru în Consiliul de Supraveghere al companiei. Sunt vizate 7 posturi de membru în Consiliul de Supraveghere, iar procesul de recrutare și selecție are loc, teoretic, în baza OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Candidații vor trebui să treacă prin mai multe etape până la selecția finală. Vezi care sunt candidații eligibili.

ElectricitateFoto: HotNews / Claudia Pirvoiu

Etapele de recrutare și selecție

1. Depunerea dosarelor de candidatură 30 de zile de la data publicării anunțului.

2. Evaluarea dosarelor de candidatură. Durata estimată este de 3 zile de la data expirării. Atunci se face lista lungă.

3. Selecţia iniţială. Durata estimată este de 5 zile de la data elaborării listei lungi. Atunci va fi făcută lista scurtă.

4. Selecţia finală. Durata estimată este de 3-5 zile de la data finalizării etapei de selecție inițială. În această etapă vor fi făcute propunerile de nominalizare.

Criterii de eligibilitate pentru posturile de membru în Consiliul de Supraveghere

 • au cetățenia română sau a altor state membre UE, cu condiția să aibă domiciliul sau reședința în România;
 • cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);
 • nu se află în conflict de interese care să îi facă incompatibili cu exercitarea calității de membru în Consiliul de Supraveghere;
 • nu au fost condamnați definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție şi de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului etc;
 • nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • au capacitate deplină de exercițiu;
 • sunt apți din punct de vedere medical;
 • dau dovadă de integritate prin asumarea condițiilor de obținere a certificatului ORNISS la nivelul solicitat de societate;
 • studii superioare (cel puțin echivalent ISCED 6) absolvite în cadrul unei instituții de învățământ superior;
 • minimum 5 ani vechime în studii superioare și cel puțin 15 ani vechime totală în muncă;
 • experiență de administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor entități publice sau private de cel puțin 5 ani.

În cel puțin două dintre posturile de membru în Consiliul de Supraveghere cu studii altele decât economice sau juridice (la care pot aplica și candidați cu studii economice sau juridice) vor fi nominalizați candidați cu experiență de minimum un an în administrare, conducere, management sau coordonare dobândită într-o societate cu domeniul principal de activitate al Transelectrica.

Pentru mai multe amănunte, intră pe site-ul Transelectrica