​Ministerul Energiei se află pe punctul de a pune în funcțiune o schemă de sprijin de tip Contracte pentru Diferenta (CfD) în cazul investițiilor în tehnologii cu emisii reduse de carbon. În acest context, Răzvan Nicolescu, expert în energie, fost președinte al Agenției Europene de Reglementare în Energie (ACER), spune că implementarea acestei scheme de sprijin "va fi o greșeală care va pune cruce sectorului de energie electrică, o greșeală mai mare chiar decât prostia de schemă de compensare care a dezechilibrat atât de mult bugetul de stat". Teoretic, finanțarea schemei ar urma să fie asigurată prin Fondul de Modernizare și contribuții ale consumatorilor.

Panouri fotovoltaiceFoto: Costfoto / ddp USA / Profimedia
  • Ministerul Energiei a lansat, recent, în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea cadrului juridic general pentru implementarea mecanismului de sprijin prin Contracte pentru Diferență pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon. Pe lângă acest proiect, a publicat și o notă informativă pentru ofertanți despre funcționarea schemei.
  • Contractele pentru Diferență vor fi oferite producătorilor eligibili printr-un proces de licitație competitivă, derulat de Transelectrica. Ar urma să fie eligibile proiecte de producere a energiei care folosesc resurse regenerabile.
  • Contractele CfD vor fi semnate de Operatorul Piețelor de Energie Electrică și Gaze naturale (OPCOM). În următoarele săptămâni, va fi lansat "Un ordin de inițiere a licitației".

În opinia lui Răzvan Nicolescu, "niciodata când ai o abundență de proiecte în dezvoltare în condiții de piață nu te apuci să le perturbi cu scheme de sprijin. Rolul schemelor de sprijin este de a impulsiona proiectele, nu de a le bloca sau opri".

Ce mai spune Răzvan Nicolescu

  • CfD are sens dacă se face dupa un tip de licitație olandeză, adică de la un maxim spre zero sau minus. Daca se face din pix este o hoție care va da de lucru la procurori.
  • Daca din licitație iese un preț prea mic, atunci o mare parte din proiectele în derulare care nu vor apuca CfD se vor opri. Daca iți iese din CfD 30 euro/MWh, cine ar mai putea convinge finanțatorii pe proiecții de 80 euro/MWh? Aproape nimeni!
  • Nici postările despre ambițiile din domeniul nuclear nu își mai au rostul când ai CfD pe 30 euro și stocare în baterii la dispoziție.
  • Dacă din licitație iese un preț mare de referință (strike price) sau se stabilește prețul din pix, atunci consumatorii vor fi rupți la buzunare pentru vreo 15-20 de ani. CfD este un mecanism de intervenție în piață care va influența piața masiv în toată perioada de aplicare.
  • Discuția în sine despre CfD întârzie proiectele care erau pe un curs al lor într-un moment în care România are nevoie de investiții. Cei care le-au facut recent fără CfD sunt cei mai păcăliți.
  • Din CfD ar putea câștiga următorii: o parte din investori care intră sub o schemă care echivalează investiția cu una în titluri de stat, furnizorii chinezi de echipamente care sunt cei mai buni la preț și băncile, inclusiv BERD și BEI, care își fac țintele de împrumuturi fără riscuri.
  • Toți ceilalți care nu intră în categoriile de mai sus pierd.

Urmează două runde de licitații pentru capacități de 5.000 MW

Potrivit notei informative a Ministerului Energiei, ar urma să fie semnat în ultimul trimestru din acest an contracte aferente primei runde a procedurii de licitație prin care se alocă Contracte pentru Diferență. Pentru prima licitație, data țintă de punere în funcțiune poate fi de cel mult 36 de luni de la data semnării contractului CfD (decembrie 2023).

Schema CfD va implica două runde de licitații, fiecare cu oferte separate pentru tehnologiile de producere de energie eligibile - eoliană onshore și solar fotovoltaică - cu o capacitate totală de 5.000 MW.

Capacitățile totale vizate sunt:

• Capacitate instalată de 1.000 MW pentru producerea de energie electrică din eolian onshore respectiv de 1.000 MW pentru producerea de energie electrică din surse solar fotovoltaice, ambele ca urmare a primei runde de licitații care va avea loc până la sfârșitul anului 2023 („licitaţie CfD 2023");

• Capacitate instalată de 1.500 MW pentru producerea de energie electrică din eolian onshore respectiv 1.500 MW pentru producerea de energie electrică din surse solar fotovoltaice, ambele ca urmare a celei de a doua runde de licitații care va avea loc în prima jumătate a anului 2025.

Etapele cheie și calendarul estimativ pentru lansarea licitației CfD 2023, incluzând procesul de depunere, evaluare și selecție a ofertelor.

Termenii cheie ai schemei CfD, conform notei informative:

• Durata sprijinului prin schema CfD va fi de maximum 15 ani de la data începerii plății.

• Beneficiarii vor putea să își comercializeze producția de energie conform acordurilor lor comerciale. Când prețul de referință al energiei electrice este sub prețul de exercitare, beneficiarii vor primi o plată suplimentară pentru diferență. În cazul în care prețul de referință este mai mare decât prețul de exercitare, beneficiarul plătește diferența contrapărții CfD.

• Ofertele vor trebui să indice un preț de exercitare (EUR/MWh), capacitatea de producere care urmează să fie instalată și o dată țintă de punere în funcțiune.

• Plățile CfD vor fi efectuate pentru fiecare MWh de energie electrică generată și livrată în Sistemul Electroenergetic Național, contorizată prin contorul dedicat pentru capacitatea atribuită CfD.

• Prețurile de referință vor fi media lunară ponderată a prețului pieței pentru ziua următoare (PZU). Prețul va fi ponderat pentru aceeași tehnologie de producere supusă sprijinului CfD.

• Diferențele de plată vor fi calculate în euro și convertite în lei înainte ca plata să fie efectuată în lei, utilizând media lunară a cursurilor de schimb zilnice Leu/Euro publicate de Banca Națională a României.

• Prețul de exercitare va fi indexat anual, în conformitate cu Indicele prețurilor de consum din zona euro.

Finanțarea schemei CfD se realizează prin fonduri asigurate de Ministerul Energiei din Fondul pentru Modernizare și transferate către Fondul de Lichiditate CfD. OPCOM va fi responsabilă de gestionarea plăților CfD către și din Fondul de Lichiditate. Ministerul Energiei are obligația de a se asigura că Fondul de Lichiditate are în permanență resursele adecvate. Fondul de Lichiditate va fi suplimentat printr-o contribuție CfD care va fi suportată de consumatori.