​Republica Moldova ar putea fi aprovizionată cu gaze azere care vor traversa România, dar și cu gaze din Marea Neagră, începând cu 2027, când va demara exploatarea acestora. De asemenea, Republica Moldova va putea depozita gaze și crea stocuri de urgență pe teritoriul României. În plus, piața energiei electrice din Moldova ar putea fi integrată pe piața UE prin intermediul României. În acest scop, România și Republica Moldova au semnat luni un Memorandum de Înțelegere.

Sebastian Burduja și omologul său din Republica Moldova semnează Memorandum de ÎnțelegereFoto: Ministerul Energiei

Depozit de gaze nou la Fălticeni

Mai exact, Sebastian Burduja, ministrul energiei, a semnat alături de Victor Parlicov, omologul său din Republica Moldova, Memorandumul de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind realizarea unor proiecte pentru interconectarea reţelelor de gaze naturale şi energie electrică.

Memorandumul prevede posibilitatea creșterii capacității de transport a gazelor naturale și extinderea gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău prin construcția unei conducte de transport a gazelor - Centura Chișinăului, se arată într-un comunicat al Ministerului Energiei din Republica Moldova. Investiția ar putea fi realizată până la sfârșitul anului 2031.

De asemenea, va fi sprijinită dezvoltarea pe teritoriul României a sistemului de înmagazinare a gazelor naturale prin creșterea capacității de stocare a gazelor naturale la depozitul Sărmășel și/sau construcția unui nou depozit la Fălticeni.

Memorandumul vizează și Linia Electrică Aeriană (LEA) cu tensiunea nominală 400 kV Suceava - Bălți, extinderea stației 400kV Suceava și stația 400 kV Bălți, proiectul Liniei Electrice Aeriene de interconexiune de 400 kV între Strășeni și o stație electrică de pe teritoriul României, stabilită de CNTEE „Transelectrica” SA, precum și dezvoltarea liniei de interconexiune în domeniul energiei electrice existente 110kV Huși-Cioara.

Gaze azere și din Marea Neagră pentru Republica Moldova

"Din perspectiva securizării rutei de aprovizionare prin sud (gaze de provenienţă azeră, volume de gaze disponibile la terminalele LNG din Grecia/Turcia), odată cu operaționalizarea Interconectorului care leagă Grecia de Bulgaria, apreciem că se deschid noi oportunităţi de aprovizionare cu gaze a Republicii Moldova, prin tranzitarea României", se arată într-un Memorandum al Guvernului privind înțelegerea dintre România și Republica Moldova.

"Din punct de vedere al resurselor de hidrocarburi de la Marea Neagră, în contextul demarării exploatării de gaze din blocul Neptun Deep, preconizate a avea loc la începutul anului 2027, acestea vor juca un rol important la nivel regional, astfel încât gazele naturale din Marea Neagră ar putea fi valorificate atât pe piața din România, cât și pe piețele din regiune, inclusiv pe piața Republicii Moldova, prin gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău", se precizează în același document.

Cum vor fi interconectate piețele din România cu cele din Republica Moldova

În domeniul gazelor naturale, țițeiului și produselor petroliere, cele două țări urmăresc

  • creșterea capacității de transport de gaze naturale bidirecționale,
  • extinderea conductelor,
  • semnarea unui Acord de colaborare (Burden Sharing Agreement) și dezvoltarea capacităților de stocare a gazelor naturale de pe teritoriul României,
  • cooperarea în vederea menținerii unui nivel minim de rezerve de țiței și/sau de produse petroliere,
  • semnarea pe parcursul anului 2024 a unui Acord bilateral care să prevadă identificarea de spații de depozitare în vederea creării de stocuri de urgență ale Republicii Moldova pe teritoriul României.

În domeniul energiei electrice, părțile au în vedere

  • realizarea proiectului „Interconectarea sistemelor electroenergetice ale României și Republicii Moldova prin construirea obiectivului de investiții de importanță strategică Linia Electrică Aeriană de 400 kV Suceava – Bălți, și extinderea stației 400 kV Suceava și stația 400 kV Bălți”,
  • construcția unei noi linii de interconexiune și o stație electrică de pe teritoriul României,
  • realizarea interconexiunii de comunicație pe liniile electrice existente, precum și alte linii electrice stabilite de comun acord,
  • asigurarea condițiilor desemnării „OPCOM” SA în temeiul legislației Republicii Moldova, prin forma juridică corespunzătoare, în calitate de operator al pieței de energie electrică în Republica Moldova, inclusiv operator al pieței energiei electrice desemnat, în vederea integrării pieței energiei electrice din Republica Moldova în piața internă de energie electrică a Uniunii prin cuplarea piețelor; analizarea posibilității de a) preluare a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova în blocul de reglaj al CNTEE „Transelectrica” SA, în cadrul interconexiunii ENTSO-E, respectiv integrarea ÎS „Moldelectrica” în Piața de Echilibrare administrată de către CNTEE „Transelectrica” SA, b) de stabilire a unor procese de tranzacționare transfrontalieră a energiei electrice de echilibrare și serviciilor de sistem prin accesarea de către ÎS „Moldelectrica” a Pieței de Echilibrare și Pieței Serviciilor Tehnologice de Sistem, administrate de către CNTEE „Transelectrica” SA.