Președintele Klaus Iohannis a retrimis în Parlament legea care modifică drepturile prosumatorilor, întrucât unele dintre prevederi ar fi implicat costuri suplimentare suportate de toți consumatorii finali din România. În plus, actul normativ votat în Parlament încalcă legislația europeană și principiul bicamerialismului.

Panouri fotovoltaiceFoto: Manfredxy | Dreamstime.com

Legea transmisă la promulgare aduce o serie de modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor prin realizarea distincției între prosumatorul persoană juridică și prosumatorul persoană fizică.

Modificările aduse vizează și o serie de norme care reglementează activitatea acestora, precum creșterea limitei de putere instalată pentru care se poate solicita compensare cantitativă de la 200 kW la 400 kW, introducerea, în definiția prosumatorului, a posibilității de a stoca energia, de a vinde direct energia unui alt consumator racordat direct la instalația de producție și de a se compensa energia produsă în exces cu cea consumată la alt loc de consum, dacă este la același furnizor și la același operator de distribuție.

Totodată, actul normativ prevede creșterea de la 400 kW la 900 kW a capacității până la care prosumatorul nu plătește dezechilibrele cauzate în rețea.

Însă, potrivit Regulamentului european 943/2019 privind piața internă de energie, sunt scutite de plata dezechilibrelor doar capacitățile de până la 400 kW.

Costurile cu dezechilibrele ar fi urmat să fie preluate de furnizori, care le-ar fi transferat, mai departe, în facturile consumatorilor finali.

„Noua limită reglementată reprezintă mai mult decât dublul limitei admise prin regulamentul european, iar prin raportare la dispozițiile art. 5 alin. (4) din Regulament, începând cu 1 ianuarie 2026, limita care prevedea posibilitatea statelor de a institui o astfel de exceptare este și mai redusă, la 200 kW.

Efectul acestei exceptări de la responsabilitatea pentru dezechilibrele cauzate în sistem și transferul responsabilității strict asupra furnizorului, în condițiile reglementate de ANRE, implică costuri suplimentare, suportate de consumatorul final”, se arată în cererea de reexaminare a legii.

S-a încălcat principiul bicameralismului

Mai mult, această dispoziție a fost introdusă printr-un amendament admis în Camera Deputaților, Cameră decizională, în urma raportului comun al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisiei pentru industrii și servicii.

Pentru respectarea cerinței ca legea să fie opera comună a celor două Camere ale Parlamentului, este necesar ca și Senatul, în calitate de primă Cameră competentă, să evalueze oportunitatea modificărilor nou introduse.

În plus, articolele din această lege nu au fost corelate cu legislația anterioară, astfel că promulgarea acestei legi ar fi însemnat reglementări care se bat cap în cap.

Totodată, compensarea cantitativă crește de la 200 kW la 400 de kW inclusiv pentru contractele aflate în vigoare, potrivit legii votate în Parlament, ceea ce ar determina, din nou, consecințe asupra prețurilor finale.

„Prin această normă tranzitorie, efectul noilor condiții aplicabile privind compensarea cantitativă se va extinde inclusiv asupra contractelor de vânzare-cumpărare a energiei electrice din surse regenerabile deja încheiate între furnizori și prosumatori, cu implicații asupra securității raporturilor juridice.

În condițiile în care părțile și-au asumat o serie de drepturi și obligații într-un context determinat și în considerarea capacității efective de aplicare a acestui mecanism, noile reguli privind compensarea cantitativă aplicate și contractelor aflate în curs de derulare ar putea genera o presiune suplimentară asupra uneia dintre părțile contractante, cu consecințe și asupra prețurilor finale”, menționează Administrația Prezidențială.

Probleme și la emiterea facturilor

Legea mai spune și că furnizorul este cel care emite facturi în numele și contul prosumatorilor.

„Considerăm că stabilirea acestei obligații în sarcina furnizorilor de energie electrică necesită clarificări în ceea ce privește efectele în planul drepturilor și obligațiilor comerciale, inclusiv obligațiilor de ordin fiscal, întrucât soluția legislativă echivalează, în esență, cu un transfer de costuri administrative de la prosumator la furnizor, în condițiile în care, fiecare reprezintă participanți activi la piața de energie electrică, prezumtiv egali în drepturi și obligații.

De altfel, expunerea de motive nu justifică soluția legislativă ce va avea ca efect transferul integral al unor costuri ocazionate de operațiuni administrative asociate unui act de comerț de la un participant la piața de energie electrică – prosumatorul - la un alt participant – furnizorul. De asemenea, nu sunt detaliate motivele pentru care prosumatorul nu poate fi direct responsabil de îndeplinirea obligațiilor sale administrative și fiscale, direct asociate unor activități proprii generatoare de venituri, pentru a căror inițiere și desfășurare a optat liber și fără constrângeri”, se mai arată în cererea de reexaminare.

Citiți și:

Noua lege care favorizează prosumatorii încalcă legislația europeană

Prosumatorii care instalează panouri solare mult mai mari decât consumul lor ar trebui sancționați, spune ministrul Energiei / Programul Casa Verde va avea un buget pentru baterii de stocare

Prosumatorii acuză autoritățile că vor să limiteze panourile instalate pe acoperișuri, dar nu fac nimic să întărească rețeaua electrică

Statul taie la jumătate banii pentru panouri fotovoltaice prin programul Casa Verde / Un prosumator va primi doar 10.000 lei

Sursa foto: Dreamstime