​Ministerul Energiei a pregătit un proiect privind aplicarea unei scheme de ajutor de stat pentru companiile mari consumatoare de energie, prin exceptarea de la plata certificatelor vezi. Instituția a răspuns, la solicitarea HotNews.ro, că documentația de pre-notificare a schemei de ajutor de stat a fost transmisă în cursul lunii noiembrie 2023 către DG COMPETITION, prin intermediul Consiliului Concurenței. Companiile vor beneficia de ajutor, începând cu 1 ianuarie 2024, printr-o dispoziție tranzitorie, în baza unei vechi legislații.

Alro SlatinaFoto: AGERPRES

Schema a fost discutată cu producătorii de oțel

Un ajutor de stat asemănător a mai fost acordat începând cu 2014, în baza HG 495/2014, schemă care se apropie de final. Principalii beneficiari au fost Alro, producător de aluminiu, și Liberty Galați, producător de oțel. De altfel, este un ajutor de stat care a apărut în urma lobby-ului puternic al acestor companii, iar noul proiect a fost întocmit în condițiile în care anul acesta expiră vechea schemă.

De altfel, pe data de 16 noiembrie 2023 a avut loc la sediul Ministerului Energiei o întâlnire cu reprezentanții Uniunii Producătorilor de Oțel din România (UniRomSider) "pentru a discuta prevederile noii scheme de ajutor de stat, în contextul în care impactul energiei electrice și a gazului în costurile consumatorilor finali este unul de natură să susțină sau să destabilizeze industria", a precizat Ministerul Energiei la solicitarea HotNews.ro.

Instituția a mai spus că pe 6 decembrie, au fost invitate "asociațiile și organizațiile patronale ale producătorilor de energie din surse regenerabile din România la o discuție cu privire la aspecte legate de aceasta schemă de ajutor de stat și au fost prezentate concluziile Analizei impactului exceptării consumatorilor energo-intensivi de la plata certificatelor verzi".

Dispoziție tranzitorie: Ajutoarele vor fi acordate de la 1 ianuarie în baza vechii legislații

Schema de ajutor de stat se va aplica până la data de 31 decembrie 2031, potrivit proiectului. Bugetul total al schemei este echivalentul în lei a sumei de 750 de milioane EUR, iar ajutoarele acordate nu vor depăși 150 de milioane euro în fiecare an.

Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este de aproximativ 200.

Proiectul are și o dispoziție tranzitorie, care prevede că:

  • "În perioada 01.01.2024 și până la data finalizării analizei documentației depuse ca urmare a aprobării prezentei scheme de ajutor de stat, beneficiarii acordurilor de exceptare elaborate pe baza prevederilor HG 495/2014 cu modificările si completările ulterioare vor beneficia de procentul de exceptare menționat în acordul de exceptare corespunzător (40%, 60% sau 85%).
  • In acest sens, după 90 zile de la publicarea actului normativ ce reglementează prezenta schemă de ajutor de stat (perioada de evaluare a documentațiilor depuse), beneficiarii acordurilor de exceptare elaborate pe baza prevederilor HG 495/2014 cu modificările si completările ulterioare, vor primi acorduri de exceptare în condițiile prevăzute de ART. 7 al acestei scheme de ajutor de stat și vor avea obligația să notifice furnizorii săi de energie electrică și la ANRE noul acord de exceptare.

HG 495/2014 spune că în funcţie de electro-intensitatea întreprinderilor, beneficiarii vor plăti următoarele procente din numărul certificatelor verzi aferente cotei obligatorii:

  • a) 15% în cazul unei electro-intensităţi mai mari de 20%;
  • b) 40% în cazul unei electro-intensităţi cuprinse între 10-20%;
  • c) 60% în cazul unei electro-intensităţi cuprinse între 5-10%.

Schema era valabilă 10 ani.

Condiție de acordare a ajutorului: Jumătate din consumul de energie să fie din surse curate

Proiectul prevede că pentru obținerea acordului anual pentru exceptare, companiile trebuie să activeze în sectoare expuse riscurilor și să nu înregistreze datorii la stat.

Ajutorul de stat se acordă cu condiția ca beneficiarii ajutorului să plătească, în funcție de energo-intensivitate 15%, respectiv 25% din costurile aferente obligației de achiziție de certificate verzi. Reducerile aplicate nu trebuie să determine plata unei taxe mai mici de 0,5 EUR/MWh anual.

În cazul în care, din verificările efectuate în etapa de analiză a cererii de către Ministerul Energiei, se constată că în urma reducerilor solicitate, restul de plată este egal sau mai mic de 0,5 EUR/MWh, compania nu poate primi acord pentru exceptare.

De asemenea, trebuie să investească o cotă semnificativă de cel puțin 50% din cuantumul ajutorului în proiecte care conduc la reduceri substanțiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră ale instalației.

Beneficiarii vor acoperi cel puțin 50% din consumul lor de energie electrică cu surse care nu produc emisii de dioxid de carbon, din care fie o proporție de cel puțin 10% va fi acoperită de un instrument la termen (de tip forward), cum ar fi un contract de achiziție de energie electrică, fie o proporție de cel puțin 5% va fi acoperită de producția la fața locului sau în apropierea amplasamentului.

Ajutorul poate fi acordat anual

Proiectul de acum prevede că ajutorul de stat se acordă anual dacă beneficiarul a depus la Ministerul Energiei o cerere în acest scop, denumită Cerere pentru obținerea Acordului anual pentru exceptare.

Pentru primul an al schemei de ajutor de stat, potențialii beneficiari pot depune cererea pentru obținerea Acordului anual pentru exceptarea parțială, în termen de 30 zile lucrătoare de la data publicării schemei de ajutor de stat în Monitorul Oficial, dar nu mai devreme de data de 31 mai.

Începând cu anul doi al schemei de ajutor de stat, cererea pentru obținerea Acordului anual pentru exceptarea parțială (conform modelului prezentat în Anexa 1 a prezentei scheme de ajutor de stat) insoțită de documentația aferentă se va depune până la data de 31 mai al fiecărui an al schemei de ajutor de stat.

Acordurile anuale pentru exceptare pot fi emise în decursul celor 90 de zile aferente etapei de evaluare, cu specificarea datei de intrare în vigoare și anume 1 septembrie a fiecărui an, începând cu cel de-al doilea an al schemei.

Acordul anual pentru exceptare este valabil pentru o perioadă de 12 luni de la momentul obținerii acestuia cu excepția primului si ultimului an al schemei.

Pentru primul an acordul este valabil până la data de 31 august a anului următor.

Citește și