Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea in calitate de coordonator inter-regional, in parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timisoara - Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, in cadrul proiectului "Practica studentilor economisti. Parteneriat inter-regional pe piata muncii intre universitati si mediul de afaceri" (acronim PRACTeam), proiect cofinantat din Fondul Social European - "Investeste in oameni!", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013; Axa prioritara 2 -Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"; Domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la scoala la viata activa", Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totala a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 - 30.09.2013, Manager de proiect - Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunta organizarea campanie PRACTeam.

PRACTeamFoto: www.practeam.ro

Campania PRACTeam are ca obiectivinformarea studentilor si a reprezentantilor mediului de afaceri cu privire la posibilitatea de a participa si de a se inscrie in grupurile tinta ale proiectului strategic"Practica studentilor economisti. Parteneriat inter-regional pe piata muncii intre universitati si mediul de afaceri" (acronim: PRACTeam). Astfel, la nivelul fiecarui partener, Campania PRACTeam isi propune promovarea facilitatilor legate de realizarea stagiilor de practica si internship in anul universitar 2011 - 2012, in cadrul proiectului PRACTeam, prin organizarea unor intalniri directe intre studenti, reprezentanti ai mediului de afaceri si responsabili de practica din cadrul universitatilor.

Campania PRACTeam se desfasoara in perioada 10.11.2011 - 14.01.2012 la sediul universitatilor implicate in proiect, dupa cum urmeaza:

  • Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Economice: 21 - 25 noiembrie 2011;
  • Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor: 14 - 18 noiembrie 2011;
  • Universitatea "Stefan cel Mar"e Suceava, Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica: 21 - 25 noiembrie 2011.

Ca urmare a Campaniei PRACTeam vor fi selectate grupurile tinta ale proiectului pentru cel de-al doilea an de implementare si anume:

  • 162 tutori de practica (cate 54 tutori / an la nivelul fiecarui partener) - angajati in cadrul organizatiilor gazda pentru practica cu care se vor incheia Acorduri de practica;
  • 540 studenti din cadrul  ciclului I - studii universitare de licenta (cate 180 studenti la nivel de partener);
  • 270 studenti din cadrul  ciclului  II - studii universitare de masterat (cate 90 studenti la nivel de partener).

Sunt asteptati sa participe la Campania PRACTeam toti cei interesati sa se inscrie in cadrul selectiei pentru grupurile tinta. In vederea inscrierii in cadrul grupurilor tinta criteriile de selectie sunt urmatoarele:

  • grupul tinta I - tutori din intreprinderi/organizatii gazda: recomandarea din partea responsabilului de practica; angajamentul unitatii de practica de implicare in proiectul PRACTeam; decizia de desemnare a tutorelui de catre conducatorul unitatii de practica/organizatiei gazda; angajamentul de implicare a tutorelui in proiect.
  • grupul tinta II - studenti ciclul I licenta: motivatie; pregatire; experienta extra-curriculara. Conditii de selectie: este student inmatriculat in anul II de studiu in cadrul programului de studii organizat de Solicitant, P1 sau P2; nu este angajat cu contract de munca, contract civil sau alte forme; nu beneficiaza de finantare prin alte proiecte pentru efectuarea stagiului de pregatire practica; sunt cetateni ai Uniunii Europene; au domiciliu in localitatea in care isi efectueaza studiile conform cartii de identitate sau a flotantului.
  • grupul tinta III - studenti ciclul II masterat:  motivatie; pregatire; experienta extra-curriculara. Conditii de selectie: Sa fie student inmatriculat la unul dintre programele de masterat acreditate organizate de Solicitant, P1 sau P2 in anul de studiu in care este prevazuta activitatea de practica; nu este angajat cu contract de munca, contract civil sau alte forme; nu beneficiaza de finantare prin alte proiecte pentru efectuarea stagiului de pregatire practica; sunt cetateni ai Uniunii Europene; au domiciliu in localitatea in care isi efectueaza studiile conform cartii de identitate sau a flotantului.

Pentru informatii suplimentare:www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro