​Guvernul a aprobat in sedinta de marti, 27 noiembrie, printr-un Memorandum, taieri de fonduri in contul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) de 198 milioane euro. In acelasi timp, Executivul a aprobat o Hotarare aplicarea de corectii financiare si pentru programul de Mediu, prima "transa" de taieri insumeaza peste 10 milioane euro. Mai multe informatii despre corectiile financiare, in declaratiile Ministrului Leonard Orban din data de 16 noiembrie. Vezi si explicatiile secretarului de stat Razvan Cotovelea din data de 20 noiembrie.

Memorandumul referitor la POS DRU:

" Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale prin care, în urma celor discutate la închiderea misiunii de audit și pentru a putea permite ridicarea presuspendării POSDRU, Autoritatea de Management POSDRU propune următoarele măsuri: • Pentru cererile de rambursare care nu au fost verificate în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 62 și a noilor proceduri, va trebui aplicată o corecție de 25% (suma estimată este de 75.002.000 euro) • Pentru cererile de rambursare care au fost și vor fi verificate conform prevederilor Instrucțiunii nr. 62 și a procedurilor modificate, se va aplica o corecție temporară de 25% sau neincluderea în declarațiile de cheltuieli transmise către Comisia Europeană a sumelor aferente acestor cheltuieli de rambursare până la misiunea de audit a CE, programată în martie-aprilie 2013 (suma estimată este de 123.000.000 euro)"

Hotararea referitoare la POS Mediu:

Guvernul a adoptat, prin Hotărâre, Metodologia privind calculul sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă și deducerea definitivă din declarațiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente contractelor de achiziție publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate înainte de 1 octombrie 2011 de către autoritățile contractante, finanțată din Axele Prioritare ale Programului Operațional Sectorial Mediu. Prin Hotărâre se aprobă aplicarea procentului utilizat pentru stabilirea sumelor de decertificat și a deducerilor procentuale definitive în valoare de 10% pentru cheltuielile certificate până în prezent, respectiv pentru cheltuielile care se vor declara Comisiei Europene până la finalul perioadei de programare. Prin Hotărâre se autorizează Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice să efectueze decertificarea prin reducerea din sumele declarate în prima declarație de cheltuieli transmisă la Comisia Europeană a sumei de 10.865.086,70 euro.