Autoritatile statului vor efectua mai rapid platile interne catre beneficiarii din proiectele pe fonduri europene, prin doua acte normative adoptate de Guvern, potrivit unui comunicat emis vineri de Ministerul Fondurilor Europene.

MFE sustine ca noile masuri "vizeaza eficientizarea platilor catre beneficiari, eliminarea blocajelor si a piedicilor artificiale in implementarea proiectelor finantate din fonduri europene".

Masurile sunt prevazute in Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, respectiv in Hotararea Guvernului pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 218/2012, adoptate in sedinta de Guvern de miercuri, 28 mai.

"Masurile adoptate vizeaza reducerea termenului pentru plata sumelor datorate beneficiarilor de la 5 la 3 zile, extinderea mecanismului decontarii directe a facturilor prin cereri de plata, dar si eliminarea unor bariere in implementarea proiectelor. Beneficiarii POS DRU vor putea solicita decontarea tuturor cheltuielilor vechi, eligibile, efectuate in cadrul proiectelor. Totodata, prevederile legale au fost completate si adaptate si la specificul POS Transport astfel incat acest mecanism sa devina functional si pentru beneficiarii programului care sunt in administrarea autoritatilor locale", a afirmat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, citat de comunicatul MFE.

"O alta masura importanta, solicitata de piata, este cea prin care operatorii regionali au fost inclusi intr-un mecanism de asigurare a unui flux de numerar necesar continuarii investitiilor in cazul formularii unei sesizari de frauda, pana la momentul punerii in miscare a actiunii penale", a completat ministrul.

Principalele masuri reglementate miercuri de Guvern, potrivit MFE:

  • Reducerea termenului necesar efectuarii platii catre beneficiari de catre Autoritatea de Management/ Autoritatea de Certificare si Plata, de la 5 la 3 zile lucratoare, "cu consecinte directe in cresterea ritmului de implementare a proiectelor".
  • Beneficiarii POS DRU vor putea solicita la plata, in termen de 60 de zile, sume aferente cheltuielilor angajate in perioada de implementare a proiectului, dar pentru care documentele justificative (facturi, state de plata, centralizatoare de cheltuieli etc.) au fost primite sau intocmite inainte de 11 septembrie 2013 (data intrarii in vigoare a OUG nr. 84/2013). "Astfel, sunt eliminate blocajele financiare la nivelul beneficiarilor POS DRU, asigurandu-se fondurile necesare pentru derularea corespunzatoare a activitatilor prevazute in proiecte".
  • Operatorii regionali de apa, care in prezent gestioneaza proiecte majore de infrastructura pentru sectorul de apa, in valoare totala de aproximativ 2 miliarde de euro, au fost inclusi in mecanismul de asigurare a unui flux de numerar necesar continuarii investitiilor in cazul formularii unei sesizari de frauda, pana la momentul punerii in miscare a actiunii penale. "Aceasta masura contribuie la eliminarea blocajelor financiare inregistrate in finalizarea lucrarilor pentru infrastructura de apa, cu impact in cresterea gradului de absorbtie si respectarea angajamentelor de mediu, astfel incat Romania sa nu fie sanctionata pentru neindeplinirea tintelor de conformare stabilite prin Tratatul de aderare la UE".
  • Asigurarea sursei pentru plata TVA neeligibila, aferenta cheltuielilor rambursabile, pentru beneficiarii POS Transport din sectoarele naval, aerian si intermodal.
  • Asigurarea unui mecanism eficient de plata a sumelor datorate beneficiarilor de catre statul roman, in baza hotararilor definitive pronuntate de instantele de judecata.
  • "Simplificarea mecanismului de plata pentru a permite beneficiarilor care deruleaza operatiuni din conturile deschise la banci comerciale sa efectueze platile din contributia proprie direct catre prestatori/ furnizori din aceste conturi". Astfel, a fost redus termenul necesar efectuarii platii datorita eliminarii procedurilor intermediare de transferuri de fonduri de la beneficiari in contul din Trezorerie si mai departe in conturile prestatorilor/furnizorilor.
  • Clarificarea modalitatii de aplicare a mecanismului de supracontractare, urmarindu-se in primul rand aprobarea, la nivelul fiecarui program operational, de proiecte suplimentare care sa acopere, in integralitate, toate categoriile de fonduri disponibilizate in procesul de implementare. Va fi permisa supracontractarea la nivelul programelor operationale, intr-o limita aprobata de ordonatorul principal de credite, in vederea asigurarii unei absorbtii maxime.
  • Majorarea plafonului maxim ce poate fi folosit din venituri din privatizare de la 3 miliarde de lei la 4 miliarde de lei, fapt care conduce la o crestere a capacitatii de a finanta proiectele pentru toate programele operationale. Aceasta masura asigura un flux de numerar optim la nivelul Autoritatilor de Management, care pot deconta rapid si integral sumele datorate beneficiarilor, evitandu-se astfel blocajele inregistrate in perioada anterioara, din cauza indisponibilitatii fondurilor de la bugetul de stat.