Proiectul DELI - „Diversitate în economie şi integrare locală”, coordonat de Consiliul Europei și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Integrare, a adus Municipiul București alături alte nouă orașe și capitale din Uniunea Europeană: Dublin - Irlanda, Munchen - Germania, Cartagina şi Getxo - Spania, Lisabona - Portugalia, Londra - UK, Reggio Emilia - Italia, Rotterdam – Olanda, Viena – Austria.

Proiectul DELI a avut o durată de 18 luni și a avut ca obiectiv promovarea integrării în economia locală a afacerilor imigranților prin: identificarea de politici și practici care să îi susțină pe antreprenori, inclusiv pe cei cu trecut migrant, a modalităților de promovare a incluziunii acestora în aria furnizorilor curenți și identificarea stimulentelor posibile la nivelul cadrului legislativ, evaluarea posibilității includerii unor clauze sociale și de egalitate în contractele din mediul de afaceri public și din cel privat etc.

Pe parcursul ultimelor șase luni au fost organizate cinci workshop-uri pentru antreprenoriat incluziv și integrare, având un număr total de peste 60 de participanți, reprezentanți ai asociațiilor cu specific național si de afaceri, ai întreprinderilor mici și mijlocii, ai întreprinderilor mari - companii naționale deținute de imigranți (A&D Pharma) și globale (EDPR, Oracle), dar și reprezentanți ai Municipalității, imigranți de succes din România și imigranți antreprenori debutanți. Workshop-urile au fost moderate atât de echipa de proiect, formată din Cătălin Grosu - Director Executiv la Direcția Afaceri Externe și Protocol din cadrul Primăriei Municipiului București și consultantul în afaceri Soriana Constantinescu - Coordonator Platformă Locală DELI, cât și de actori cheie ai proiectului, cu expertiză în achiziții publice, sistemul bancar, politici privind diversitatea din cadrul companiilor locale și globale, dar și cu experiență în conducerea unei afaceri de mici dimensiuni în România.

Cele două Mese Rotunde organizate în cadrul proiectului, reunind peste 100 de participanți, împreună cu workshop-urile susținute, au creat premisele dezvoltării unor noi politici publice în domeniul migrației, prin propunerea creării, la Primăria Municipiului București, a unui birou de informare dedicat străinilor, oferirea unui curs gratuit de limba română pentru imigranți și au subliniat necesitatea colaborării administrației locale cu structurile neguvernamentale dedicate integrării imigranților.

Primarul General, prof. dr. Sorin Mircea Oprescu, a subliniat la cea de-a doua Masă Rotundă că, urmare a participării în proiectul DELI, Primăria Municipiului București a devenit mult mai conștientă de problemele de informare pe care le întâmpină imigranții, în efortul lor de integrare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați pe dna Soriana Constantinescu, Coordonator al platformei locale DELI, la telefon +40.732.770.873 sau prin e-mail, la soriana.constantinescu@gmail.com.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest comunicat a fost produs cu sprijinul Consiliului Europei și al Uniunii Europene. Conținutul publicației este responsabilitatea Primăriei Municipiului București și nu reflectă în niciun mod viziunea Consiliului Europei sau a Uniunii Europene. Comunicatul reflectă numai punctul de vedere al autorului și Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.