ConsTrain va derula in perioada 24 - 25 ianuarie cursul "Scriere de proiecte pentru finantare din fonduri nerambursabile", in cadrul caruia vor fi abordate patru elemente esentiale incluse intr-un dosar de finantare: cererea de finantare, studiul de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, planul de afaceri. Termenul limita pentru inscrierea la curs este 17 ianuarie.

In cadrul cursului, accentul va fi pus pe corelarea informatiilor din aceste documente, dar si pe modul de realizare a unor elemente cheie incluse in acestea, transmite ConsTrain. Este vorba despre:

  • modul de corelare a obiectivelor, rezultatelor si activitatilor, precum si reflectarea acestora in indicatori
  • modul de justificare a proiectului din perspectiva nevoilor beneficiarului, evolutiei pietei pe domeniul respectiv si prevederilor din documentele programatice europene si nationale
  • modul de realizare a previziunilor financiare si a bugetului proiectului

De asemenea, in cadrul cursului se va aborda si problematica obtinerii avizelor solicitate pentru depunerea proiectelor.

In cele 2 zile ale cursului participantii vor putea schita un proiect pornind de la ideile proprii, cu sprijinul permanent al trainerilor si consultantilor ConsTrain, care vor ghida cursantii prin procedurile si regulile stabilite de autoritatile responsabile si le vor completa cu "chichite" si detalii punctuale din experienta practica in domeniu.

Pentru detalii consultati www.constrain.ro.