Companiile de stat nu vor putea majora nici anul viitor numarul prognozat de personal comparativ cu cel din acest an decat cu aprobarea speciala a Guvernului sau a autoritatilor locale, dar vor putea creste cheltuielile salariale, indiferent daca au avut sau nu profit, in functie de inflatia pe 2014, potrivit proiectului de buget obtinut de agentia Mediafax. HotNews a scris din luna septembrie despre intentia de a limita veniturile microintreprinderilor, dar atunci informatia a fost vehement negata de oficiali ai Finantelor

Proiectele de buget pot fi consultate pe site-ul Ministerului Finantelor, unde au fost publicate ulterior.

"Operatorii economici care au inregistrat profit in anul precedent pot majora cheltuielile de natura salariala realizate in anul precedent, cu incadrarea in nivelul aprobat prin bugetele de venituri si cheltuieli, cel mult cu indicele mediu de crestere al preturilor prognozat pentru anul 2014. Operatorii economici care nu au inregistrat profit in anul precedent sau care primesc subventii sau transferuri de la bugetul de stat si bugetul local pentru activitatea de exploatare pot majora cheltuielile de natura salariala realizate in anul precedent, cu incadrarea in nivelul aprobat prin bugetele de venituri si cheltuieli, in limita procentului mediu de crestere a salariilor aplicabil pentru personalul din sectorul bugetar, dar nu mai mult decat indicele mediu de crestere al preturilor prognozat pentru anul 2014", se arata in document.

In acelasi timp, in anul 2014, aceste companii nu pot majora numarul prognozat de personal la finele anului fata de cel realizat in anul 2013, cu incadrarea in cel aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli. In cazuri temeinic justificate si numai cu aprobarea Guvernului prin memorandum sau a consiliului local, judetean, ori Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al acestor operatori economici se pot propune cresterea numarului de personal prevazut pentru finele anului 2014, fata de cel realizat in anul precedent, cu incadrarea in cel aprobat, si a cheltuielilor de natura salariala aferente, in cazul in care se justifica, din punct de vedere economic, extinderea activitatii si a productiei ce urmeaza a se realiza, precum si majorarea cheltuielilor de natura salariala peste limitele de cheltuieli determinate, ca urmare a cresterii numarului de personal in anul 2013, cu incadrarea in cel aprobat, si pentru care cheltuielile de natura salariala au fost aprobate pentru o fractiune din an.

Cresterea castigului mediu brut lunar pe salariat va fi corelata cu cresterea productivitatii muncii.

Guvernul reduce limita veniturilor pentru microintreprinderi incepand cu 2014

De asemenea, se va reduce limita veniturilor pentru microintreprinderi, de la 65.000 de euro la 220.000 de lei (circa 50.000 de euro), nivel peste care firmele vor fi incluse in regim de plata a impozitului pe profit, noua regula urmand sa fie aplicata incepand cu anul viitor.

Simultan, va fi operata si o modificare a conditiilor de incadrare in categoria microintreprinderilor, astfel ca vor intra in acest regim si firmele care inregistreaza cel mult 20% dn venituri din activitati de consultanta si management.

In prezent, Codul Fiscal stipuleaza ca nu pot fi incadrate in categoria microintreprinderilor firmele care obtin venituri din consultanta sau mangement. Tot la acest moment, o firma este incadrata in categoria microintreprinderilor si beneficiaza de o impozitare corespunzatoare daca veniturile realizate nu depasesc echivalentul in lei a 65.000 euro, capitalul social este detinut de alte persoane decat statul si autoritatile locale si nu se afla in dizolvare cu lichidare.

Aceste reguli vor fi insa modificate de Guvern prin revizuirea Codului Fiscal.

"Avand in vedere necesitatea crearii unui cadru general pentru intreprinderile mici, in ceea ce priveste aplicarea unor reguli corelate din punct de vedere contabil, al taxei pe valoarea adaugata si al impozitului pe veniturile microintreprinderilor si tinand seama de dificultatile intampinate de persoanele juridice care au ca obiect de activitate consultanta si managementul, legat de aplicarea sistemului de impozitare pe veniturile microintreprinderilor, dar care nu realizeaza din activitatea desfasurata, astfel de venituri, se impune modificarea conditiilor de incadrare a unei persoane juridice romane in categoria microintreprinderilor, in sensul modificarii conditiei de intrare in sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor referitoare la nivelul veniturilor realizate, de la 65.000 euro la 220.000 lei, si introducerii conditiei de iesire din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor daca ponderea veniturilor realizate din consultanta si management este peste 20%", se arata in document.

Astfel, daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 220.000 lei sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20 % inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit.

Calculul si plata impozitului pe profit vor fi efectuate incepand cu trimestrul in care au fost depasite aceste limite, luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.

In prima parte a acestui an, minstrul pentru IMM si mediul de Afaceri, Maria Grapini, a declarat in repetate randuri ca a cerut Ministerului Finantelor reducerea impozitului pe veniturile microintreprinderilor de la 3% la 1,5%, mai ales ca de la inceputul acestui an regimul a devenit obligatoriu.

Contributia la pensiile private obligatorii creste la 4,5% din venitul salariatului

Contributia la sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul II) va creste de la 4% la 4,5% din venitul brut al salariatului, potrivit sursei citate.

Nivelul contributiei la Pilonul II prevazut pentru acest an, de 4%, a fost insa cu 0,5 puncte procentuale sub calendarul initial, dupa ce, in 2009, Guvernul a decis sa mentina cota la 2% pe fondul crizei financiare.

Pana in 2016, contributia ar trebui sa ajunga la 6%, potrivit legislatiei.

Guvernul aloca mai multi bani primarilor, dar impune terminarea lucrarilor incepute

Guvernul va alimenta anul viitor bugetele locale din TVA cu peste 15,3 miliarde lei, mai mult decat fondurile alocate in acest an, dar le va impune sa finanteze cu prioritate proiecte UE si interzice alocarea de fonduri pentru lucrari noi daca nu sunt asigurate mai intai proiectele in derulare.

In acest an, bugetele locale au fost alimentate cu sume defalcate din taxa adaugata in cuantum de 14,6 miliarde lei.

Pentru anul viitor, conform proiectului obtinut de Mediafax, din totalul sumei alocate autoritatilor locale din TVA, 2,1 miliarde lei sunt pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, 11 miliarde lei sunt pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, 368,3 milioane lei sunt destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, a caror repartizare, pe unitati administrativ-teritoriale, se face in functie de lungimea si starea tehnica a acestora, prin hotarare, de catre consiliul judetean, dupa consultarea primarilor, iar 1,7 miliarde lei sunt pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor.

"In anul 2014, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor finanta cu prioritate acele lucrari de investitii/activitati noi sau in continuare, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile. Se interzice finantarea lucrarilor de investitii noi daca nu sunt asigurate surse de finantare a lucrarilor de investitii/activitati in continuare, astfel incat sa se respecte graficele de executie/termenele de punere in functiune sau datele de finalizare a proiectelor aflate in implementare", se arata in document.

Autoritatilor locale le va fi interzis si sa finanteze obiectivele de investitii noi daca in portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale exista obiective de investitii/proiecte in derulare al caror termen de punere in functiune/termen de implementare stabilit prin contractul/decizia/ordinul de finantare este depasit, pana la finalizarea acestora. Exceptie fac lucrarile de investitii colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrari legate teritorial si functional de o anumita investitie directa, necesare punerii in functionare si exploatarii investitiei directe realizate ca urmare a implementarii unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile.