Un inspector are ținte de atins nu doar în ce privește numărul de controale, ci și în privința sumelor pe care trebuie să le pună suplimentar în spinarea firmelor în urma acestor controale, scrie Profit.ro, citând un document.

ANAFFoto: Hotnews / Florin Barbuta

În cazul în care inspectorul nu a stabilit firmelor sume suplimentare suficiente încât să-și facă planul, primește notă pe măsură și poate pica evaluarea pe care i-o fac șefii.

În cazul de față, inspectorul evaluat a trebuit să stabilească suplimentar 866.667 lei ca sume suplimentare în urma inspecțiilor fiscale la firme, încă 100.000 de lei sume suplimentare în urma verificărilor documentare și să diminueze pierderile fiscale în total cu 200.000 de lei.

Obiectivele cum sunt numărul de inspecții sau controale documentare sunt utile, astfel de ținte fiind prevăzute și în PNRR, dar impunerea și a unor sume pe care inspectorii au obligația să le stabilească suplimentar firmelor riscă să îi împingă pe aceștia spre abuzuri, doar pentru a face planul stabilit de șefi.

Reacția ANAF:

Având în vedere informațiile apărute astăzi în mass-media, cu privire la faptul că inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au „plan de sume suplimentare”, pe care să le stabilească firmelor aflate în control, iar cei care nu-l îndeplinesc primesc note mici, precizăm următoarele:

Potrivit prevederilor art. 113 alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, în scopul efectuării inspecției fiscale, organul de inspecție fiscală procedează la stabilirea bazei de impozitare, a diferențelor datorate în plus sau în minus, după caz, față de obligația fiscală principală declarată de către contribuabil/plătitor și/sau stabilită, după caz, de organul fiscal, acestea reprezentând sumele stabilite suplimentar ca urmare a unei acțiuni de control fiscal.

Facem precizarea că evaluarea individuală a inspectorilor fiscali este realizată de către structurile teritoriale în cadrul cărora aceștia își desfășoară activitatea, structuri teritoriale cărora nu li s-au comunicat ținte pentru sumele stabilite suplimentar de inspectori ca urmare a controalelor fiscale efectuate.

În prezent, strategia ANAF în ceea ce privește activitatea de control fiscal se concentrează în jurul a două principii ce guvernează orice administrație fiscală modernă, respectiv:

a) încurajarea creșterii conformării voluntare, la declarare, a contribuabililor;

b) prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

În vederea armonizării procedurilor de control fiscal cu tendințele internaționale, potrivit cărora activitatea de control fiscal devine ultima

pârghie a administrației fiscale pentru realizarea conformării la declarare, ANAF a adoptat abordarea adaptată și progresivă a formelor și acțiunilor de control fiscal.

În acest sens, în vederea creșterii conformării la declarare a contribuabililor, ANAF, prin structurile de control fiscal, desfășoară în prezent două tipuri de acțiuni care presupun interacțiunea de la distanță cu contribuabilul:

•emiterea Notificării de conformare, care reprezintă un document prin care organul de inspecție fiscală transmite contribuabililor/plătitorilor prezumtivi a fi selectați pentru efectuarea inspecției fiscale riscurile fiscale identificate, în scopul reanalizării situației fiscale și îndeplinirii obligațiilor fiscale conform prevederilor legale, ori a clarifica riscurile fiscale notificate, după caz.

•efectuarea de acțiuni de verificare documentară, care constau în realizarea unei analize de coerență a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, precum și pe baza oricăror informații și documente transmise de terți sau deținute de organul fiscal, care au relevanță pentru determinarea situației fiscale.

Contribuabilii cu risc fiscal ridicat sunt supuși acțiunilor de control fiscal, astfel:

-inspecția fiscală are loc în cazul contribuabililor care, în urma Notificării de Conformare, nu corectează și nu clarifică riscurile fiscale pentru care au fost notificați;

-controlul antifraudă, în cazul contribuabililor pentru care există indicii de evaziune fiscală.