Guvernul vrea să majoreze redevențele din domeniul petrolier și minier cu rata inflației aferentă anului anterior plății acestora, conform unui proiect publicat de Ministerul Finanțelor.

Ministerul FinantelorFoto: Hotnews

Proiect majorare redevențe și alte măsuri- click pentru a deschide

Conform notei de fundamentare, se crează temei legal pentru ajustarea cu rata anuală a inflației datorate conform contractelor de conseciune petrolieră și minieră precum și premisele de exploatare si prospectiune in vigoare prin acordul părților, precum și a celor nou încheiate.

Redevențele pentru terenurile concesionate potrivit legii de către Agenția Domeniilor Statului în calitate de administrator al terenurilor proprietate publică a statului, pe bază de contract de concesiune se indexează cu indicele prețului de consum pe anul 2022, dacă nu este prevăzut astfel prin contractele încheiate potrivit legii. Termenul de plată pentru redevențele actualizate este până la data de 31 decembrie 2024.

Redevențele datorate pentru terenurile concesionate potrivit legii se indexează anual indicele prețului de consum anual, până la data de 30 iunie a fiecărui an calendaristic pentru anul anterior dacă nu este prevăzut astfel prin contractele încheiate potrivit legii. Agenția Domeniilor

Statului în calitate de administrator al terenurilor proprietate publică a statului este mandatată să ia toate măsurile legale ce se impun.

Nu se aplică redevență la apa minerală

Proiectul mai prevede că începând cu data de 1 noiembrie 2023 nu se aplică redevență pentru apa minerală naturală utilizată pentru consumul populaţiei la buvetele publice.

Alte noutăți:

Unitățile de stat de învățământ superior care au secții/facultăți cu profil agricol pot primi în concesiune, prin metoda atribuirii directe, suprafețe de teren cu destinație agricolă, din domeniul public sau privat al Statului Român, libere de contract, pentru dezvoltarea unor baze didactice de profil dar nu mai mult de 10 de ha.

Redevența nu va mai fi 0 (zero) la apele geotermale. Se propune revenirea la cota inițială de redevență, respectiv 5% din valoarea producției miniere.

Bunurile de natura clădirilor și a terenurilor aferente indiferent de destinația acestora, echipamente încorporate în acestea, clădiri speciale, precum și orice alte bunuri imobile indiferent de natura acestora intrate în proprietatea privată a Statului Român prin confiscare ca urmare a unor hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală pot fi transferate în domeniul public al acestora, fără plată.