Ministerul Finanțelor vrea să organizeze o structură de specialitate pentru monitorizarea indicatorilor rezultați din execuția bugetară, precum și a altor date și informații, conform unui proiect al instituției.

Ministerul Finantelor - MFFoto: Hotnews

Proiect OUG control al cheltuielilor de stat - click pentru a deschide

Monitorizarea indicatorilor rezultați din execuția bugetară și alte date și informații gestionate de Ministerul Finanțelor la ordonatorii de credite se va realiza începând cu data de 1 iulie 2024.

Structura nou înființată, ori de câte ori constată depășiri cu peste 20% față de costul mediu al achizițiilor de produse/servicii/echipamente și/sau execuție de lucrări sau costul mediu al cheltuielilor curente și de capital aferente unor instituții publice similare, după caz, sesizează structura de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor.

Structura nou înființată va emite anual Rapoarte privind Monitorizarea Indicatorilor de Performanță pe care le prezintă Guvernului României pentru analiză și aprobare.

Prima dată va fi un proiect pilot pe o perioadă de 3 ani pentru domeniile educație, sănătate, asistență și protecție socială precum și pentru autoritățile și instituțiile de subordonare locală.

Amenzi pentru cei care nu se conformează

Fapta reprezentantului legal al entității verificate de a refuza să pună la dispoziția personalului structurii de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor și a structurilor teritoriale de inspecție economico-financiară din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală documentele solicitate cu ocazia controlului constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 500 lei la 2.000 lei.

Alte noutăți:

Până la 31 decembrie 2025, Guvernul aprobă lunar, prin memorandum, până la finele lunii în curs pentru luna următoare, limite lunare de credite de angajament și credite bugetare în funcție de evoluția deficitului bugetar și de evoluția nivelului arieratelor, pentru ordonatorii principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, în cadrul cărora ordonatorii principali de credite încheie angajamente legale, respectiv deschid și repartizează credite bugetare pentru bugetul propriu și pentru instituțiile publice subordonate.

Proiectul prevede și eliminarea inechităților, discriminărilor și/sau discrepanțelor de ordin salarial în sistemul finanțelor publice. Este vorba despre Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală și structurile subordonate acesteia și Autoritatea Vamală Română.