Birourile deputaților și senatorilor sunt exceptate de la efectuarea inventarierii anuale, aceasta efectuându-se la finele mandatului, conform unei legi publicată în Monitorul oficial (L353/2023), sesizează consultantul fiscal Adrian Bența.

Vot în ParlamentFoto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Potrivit acestuia, ca și regulă generală, entitățile raportoare au obligația efectuării inventarierii patrimoniului cel puțin o dată în cursul exercițiului financiar, situație ce se realizează de obicei cu ocazia întocmirii și aprobării situațiilor financiare anuale.

Conform Legii contabilității, este vorba despre societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice.

Practic, birourile parlamentare au devenit excepție de la regulă.