Foarte multe modificări fiscale importante intră în vigoare în 2024, multe chiar de la 1 ianuarie. Toate au fost adoptate de Coaliția PSD-PNL și ne vor afecta direct pe toți, atât firme, cât și persoane fizice. Mai sunt și unele lucruri care au nevoie de clarificări, precum întreprinderile legate pentru a ști cei care au microîntreprinderi dacă ar trebui să se căsătorească cu o altă persoană care, la rândul ei, are una.

Schimbari fiscale in 2024Foto: Bjorn Hovdal | Dreamstime.com

Cele de mai jos sunt doar o parte dintre modificarile fiscale care intră în vigoare în 2024.

1. e-Factura, un cost în plus

e-Factura reprezintă o obligație și un cost în plus pentru toate companiile.

De la 1 ianuarie 2024, toate firmele, PFA și ONG-uri care lucrează în sistem B2B sunt obligate să încarce facturile în sistemul e-Factura (gestionat de Ministerul Finanțelor pentru ANAF).

Cum mulți contabili refuză să se ocupe de așa ceva, pentru că nu este în sarcina lor, va trebui să cumpere certificatul digital calificat care costă 30 – 45 euro pentru un an, iar pe termen puțin mai lung, de 3 ani, ajung până în jurul valorii de 80 euro. Atenție că prețurile sunt fără TVA.

Asta pentru a putea folosi Spațiul Privat Virtual și a încărca facturile.

În primele 3 luni din 2024 ANAF nu va da sancțiuni, dar ar fi bine, totuși, să depui facturile (modificarea a venit prin OUG 115/2023).

Termenul de depunere este de 5 zile calendaristice de la emiterea facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice față de termenul de emitere a facturii prevăzut de Codul fiscal, adică data de 15 a lunii următoare.

Dacă sistemul Ministerului Finanțelor nu face față, va trebui să încercați la miezul nopții ori în weekend. Ministerul Finanțelor și ANAF au făcut un ghid, dar ar trebui actualizat, deoarece între timp a apărut o ordonanță care a modificat unele lucruri.

După cele 6 luni vor veni și amenzi.

Dacă nu declară se consideră contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari.

Contribuabilii mijlocii vor primi o amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

Ceilalți contribuabili, adică mai mici decât cei mijlocii, vor primi o amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.

2. Nouă impozitare la microîntreprinderi

De la 1 ianuarie 2024 sunt două cote de impozitare la microîntreprinderi. Pragul pentru micro rămâne același, de 500.000 euro, dar apar altele noi în funcție de care se plătește impozitul.

Astfel, vor fi următoarele cote de impozitare:

• 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro

• 3%, pentru microîntreprinderile care:

1. realizează venituri peste 60.000 euro; sau

2. desfășoară activități, principale sau secundare în diverse coduri CAEN (vezi în Legea 296/2023 care sunt acele coduri și dacă te încadrezi acolo)

3. O singură microîntreprindere plătitoare de impozit pe venit

Dacă un antreprenor deține mai multe microîntreprinderi, trebuie să știe că numai una va putea fi plătitoare de impozit pe venit (care și acesta s-a modificat, detaliem mai jos). Restul vor fi cu impozit pe profit de 16%.

Mai exact, conform OUG 115/2023 (Ordonanța trenuleț) asociații/acționarii persoanei juridice române care dețin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, atât la persoana juridică română analizată, cât și la alte persoane juridice române care îndeplinesc condițiile pentru sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, trebuie să stabilească, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor, o singură persoană juridică română.

4. Microîntreprinderile nu mai au facilitatea de a scădea din impozitul pe venit donațiile către ONG-uri

Din anul 2024, microîntreprinderile nu mai pot sponsoriza astfel încât să aibă facilitatea fiscală de a scădea din impozitul datorat procentul de 20%.

Așa cum spunea recent și consultantul fiscal Cornel Grama, o pot face în continuare, dar fără nicio facilitate fiscală.

Conform OUG (115/2023), ultimul an fiscal în care sumele reprezentând sponsorizări/burse rămase de reportat se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este anul fiscal 2023.

5. Fără deducerea cheltuielilor la chirii / Taxare după deducerea unei cote forfetare de 20%

Proprietarii persoane fizice nu mai pot deduce cheltuielile pentru stabilirea veniturilor impozabile din chirii.

De asemenea, veniturile din chirii vor fi taxate cu 10%, după deducerea unei cote forfetare de cheltuieli de 20%

6. Închirierea spațiilor de la persoane fizice vine cu o obligație

Firmele vor avea o obligație în plus dacă închiriază spații de lucru de la persoane fizice. Declararea și plata impozitului pe venit nu va mai fi în sarcina proprietarului, ci a firmei.

Prin urmare, până pe data de 25 a lunii următoare va trebui să facă plata către Stat.

7. 100 euro deductibili pentru abonamentele la sălile de fitness

Dacă foloseai facilitatea de 400 euro pentru abonamentul al sala de fitness, află că această sumă s-a schimbat.

Angajatorii (adică și microîntreprinderile) vor putea oferi angajaților abonamente la sălile de fitness în plafonul deductibil de 33% în limita a 100 euro/an. Practic, a scăzut de la 400 euro.

8. Noutăți în privința numerarului

Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între firme și persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană.

Operațiunile de încasări și plăți efectuate între firme și persoane fizice, reprezentând primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, indiferent de natura și destinația acestora, se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar.

Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice nu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei.

În cazul magazinelor de tipul cash and carry, supermagazinelor și hipermagazinelor care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare, sumele în numerar aflate în casierie nu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul de 500.000 lei. Sumele în numerar care depășesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane juridice în termen de două zile lucrătoare.

9. Drepturile de proprietate intelectuale au parte de o noutate

Contribuabilii care în cursul anului fiscal încep să desfășoare o activitate independentă și/sau să realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală, iar venitul net, anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza în anul în curs este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, sunt obligați să declare în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, precum și venitul ales pentru care datorează contribuția.

Salariul minim brut pe țară garantat în plată este cel în vigoare la data de 25 mai a anului de realizare a venitului.

Fac excepție contribuabilii pentru care plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției de asigurări sociale.

10. Cum se recuperează pierderile fiscale

Pierderile fiscale anuale stabilite prin declarația de impozit pe profit, începând cu anul 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024, după caz, se recuperează din profiturile impozabile realizate, în limita a 70% inclusiv, în următorii 5 ani consecutivi.

Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care își încetează existența ca efect al unei operațiuni de fuziune sau divizare totală se recuperează de către contribuabilii nouînființați ori de către cei care preiau patrimoniul societății absorbite sau divizate, după caz, proporțional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare.

Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care nu își încetează existența ca efect al unei operațiuni de desprindere a unei părți din patrimoniul acestora, transferată ca întreg, se recuperează de acești contribuabili și de cei care preiau parțial patrimoniul societății cedente, după caz, proporțional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele menținute de persoana juridică cedentă.

11. 200 lei nu vor fi taxați la salariul minim în 2024, la fel ca acum / Salariul minim rămâne similar de la 1 ianuarie

Se menține facilitate de 200 lei netaxați la salariul minim în 2024, dar nu mai crește salariul de la 1 ianuarie, ci din iulie.

Așadar, de la 1 ianuarie va fi tot de 3.300 lei brut, adică 2.079 lei net.

Cele din construcții, agricultură și industria alimentară rămân la nivelul din decembrie 2023.

12. Crește punctul de amendă la 165 lei.

Punctul de amendă crește de la 145 lei, la 165 lei în 2024. Practic, este stabilit la 5% din salariul minim brut garantat în plată. Cum de la 1 ianuarie nu crește salariul minim, acesta va fi de 165 lei.

13. Firmele nu vor mai putea fi dizolvate dacă au datorii la Stat din 2024

Dizolvarea și radierea firmelor va fi problematică dacă au datorii la Stat în 2024. Legislația a fost modificată, astfel că se stopează o astfel de procedură în acest caz.

Confor Legii 296/2023, lista societăților pentru care Oficiul Național al Registrului Comerțului urmează să formuleze acțiuni de dizolvare ar urma să se afișeze în Buletinul electronic al registrului comerțului cu cel puțin 60 zile calendaristice înainte și se transmite Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

În termen de 45 zile calendaristice de la data afișării/primirii listei, Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și orice alt creditor, comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, societățile care înregistrează obligații bugetare restante și/sau la care este în curs de desfășurare o acțiune de control fiscal, ori alte creanțe neachitate, caz în care se amână inițierea acțiunii de dizolvare, până la stingerea acestora, după caz, respectiv până la finalizarea acțiunii de control fiscal.

Același lucru și în cazul radierii.

14. Companiile mari vor avea un impozit de 1% pe cifra de afaceri, dacă cel pe profit este „prea mic”

Companiile mari (cu cifra de afaceri de peste 50 milioane euro) vor plăti un impozit de 1% pe cifra de afaceri dacă cel pe profit (de 16%) este mai mic.

Practic se introduce o formulă din care se scad diverse lucruri, precum investițiile, ori accizele.

Sunt exceptate companiile care desfășoară exclusiv activități de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale și care sunt reglementați/licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

15. Băncile vor plăti un impozit suplimentar de 2% pe cifra de afaceri

În cazul băncilor se introduce un impozit suplimentar (pe lângă cel pe profit) de:

2%, pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025 inclusiv;

1%, începând cu data de 1 ianuarie 2026.

16. Impozit suplimentar pentru companiile din sectoarele petrol și gaze naturale

Se introduce un impozit suplimentar de 0,5% și pentru companiile de petrol și gaze cu o cifră de afaceri de peste 50 milioane euro.

Practic, pe lângă impozitul pe profit să se aplice și acest nou impozit.

Un ordin al Ministerului Finanțelor, publicat în Monitorul oficial, a venit cu o excepție în privința formulei de calcul pentru ca anumite companii să nu o simtă atât de puternic.

Acest nou act normativ a fost realizat după discuțiile cu Black Sea Oil & Gas, Federația Patronală Petrol și Gaze și Lukoil.

17. La ce produse și servicii crește TVA de la 1 ianuarie 2024

Crește TVA de la 9% la 19% pentru livrarea de bere fără alcool și de alimente cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahăr este de minimum 10g/100g produs.

Au fost excluse laptele praf pentru nou-născuți, sugari și copii de vârstă mică, cozonacul și biscuiții.

Se majorează de la 5% la 9% pentru:

• livrarea de locuințe sociale

• livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei

• livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență

• serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale, altele decât cele scutite de taxă

• livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Livrarea acestor alimente va fi însoțită de copia documentului de recunoaștere/atestare/certificare eliberat de autoritatea competentă, cu excepția livrării efectuate către consumatorul final.

Crește de la 5% la 19% TVA pentru sălile de fitness.

18. Acciza la băuturile cu zahăr

Se introduce o taxă pentru zahăr. Mai exact este vorba despre o acciză pentru:

• băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins între 5g – 8 g/100 ml de 40 lei/hl

• băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 ml de 60 lei/hl

Când ne referim la zahăr adăugat, atât în ce privește acciza cât și TVA, Guvernul a modificat prin Ordonanța trenuleț (OUG 115/2023) definiția.

Noua definiție: Prin zahăr adăugat se înțelege zahăr din trestie, zahăr brun, zaharoză cristalină, zahăr invertit, dextroză, melasă, zaharuri din miere, melasă și siropuri, cum ar fi sirop de malț, sirop de fructe, sirop de malț de orez, sirop de porumb, sirop de porumb bogat în fructoză, sirop de arțar, sirop de glucoză, glucoză-fructoză, fructoză, zaharoză, glucoză, lactoză, lactoză hidrolizată, galactoză, zaharuri în nectaruri, cum ar fi nectarul de flori de cocos, nectarul de curmale, nectarul de agave, zaharuri din dulceață, adăugate ca ingrediente.

19. Cresc accizele la benzină și motorină de la 1 ianuarie 2024

Se introduc prin Ordonanța trenuleț noi proceduri de actualizare a accizelor pentru benzină și motorină, în sensul că accizele pentru aceste produse cresc la data de 1 ianuarie 2024 cu 50% din creșterea prețurilor de consum și cu 50% cu data de 01 iulie 2024 din creșterea prețului de consum.

Acciza crește de la 1 ianuarie cu valorile de mai jos:

Benzină fără plumb: 29 bani/litru

Benzină cu plumb: 35 bani/litru

Motorină: 26 bani/litru

De la 1 iulie urmează altă majorare:

Benzină fără plumb: 43 bani/litru

Benzină cu plumb: 50 de bani/litru

Motorină: 39 bani/litru

20. Impozit de 70% pe sumele nejustificate

Persoanele fizice care nu pot justifica sumele pe care le au și nu le-au declarat vor plăti un impozit pe 70% pe acestea de la 1 iunie 2024, în loc de 16% cum este în prezent.

Este vorba despre veniturile a căror sursă nu a fost identificată în baza verificărilor de ANAF

21. Microîntreprinderile nu mai au facilitatea de a scădea din impozitul pe venit donațiile către ONG-uri

Din anul 2024, microîntreprinderile nu mai pot sponsoriza astfel încât să aibă facilitatea fiscală de a scădea din impozitul datorat procentul de 20%.

Conform OUG (115/2023), ultimul an fiscal în care sumele reprezentând sponsorizări/burse rămase de reportat se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este anul fiscal 2023

22. Noi plafoane CASS la PFA – activități independente

În privința CASS, se va plăti 10% la venitul realizat sau la norma de venit și va fi plafonată la 60 de salarii minime.

Astfel, CASS se va calcula la o bază de calcul care nu poate fi mai mare de 60 de salarii la venitul net, respectiv norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată.

Așadar, plafonul este între 6 – 60 de salarii, adică între 19.800 – 198.000 lei în 2024.

Dacă baza de calcul realizată este mai mică decât 6 salarii minime, atunci PFA va datora o diferență de contributie CASS până la o bază de calcul de 6 salarii minime.

Sunt exceptate de la această diferență de CASS acele PFA care au venituri din:

• salarii și asimilate salariilor la un nivel cel puțin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare în perioada în care au fost realizate veniturile;

• chirii, dividende, dobânzi, bursă, crypto, alte surse pentru care datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la un nivel cel puțin egal cu 6 salarii minime brute pe țară

23. Separare a veniturilor la PFA

Dacă un PFA are venituri din activități independente de peste 60 salarii (210.000 lei) și din (dividende sau chirii sau bursa, crypto etc.) peste 24 de salarii minime, va ajunge să plătească CASS la 84 de salarii minime (deci la venituri de 294.000 lei).

“Nu există nicio prevedere care să spună că dacă plătești ca PFA la 24 de salarii la celelalate venituri (dividende, chirii, bursă, dobânzi) ești scutit pentru că deja ai "cotizat " la 24 de salarii. Ba mai mult, ai platit la… 60 de salarii! Nu se mai cumulează veniturile din activități independente cu celelalte categorii de venituri pentru plafoanele de 6/12/24 salarii ca până acum. Sunt tratate distinct”, afirma recent consultantul fiscal Cornel Grama.

24. Cei care nu au alte venituri vor plăti CASS la un plafon de 6 salarii minime la chirii, dividende sau dobânzi

O altă modificare se referă la veniturile din chirii, dividende sau dobânzi bancare pe care le încasează persoanele fizice. Practic, dacă cineva are venituri sub 6 salarii minime, atunci va plăti CASS de 10% la acel plafon, dacă nu este salariat sau nu are venituri din activități independente.

ATENȚIE: Va plăti CASS dacă estimează în Declarația unică venituri de peste 6 salarii minime și a realizat mai puțin.

25. Plafonul pentru norma de venit este 25.000 euro

Cei care erau la normă de venit trebuie să știe că s-a modificat plafonul.

Nu mai este 100.000 euro, ci 25.000 euro. Așadar, dacă ați depășit 25.000 euro în acest an, din 2024 veți trece pe sistem real.

26. IT-știi nu mai pot folosi norma de venit

IT-știi care lucrează ca PFA trec automat pe sistem real de la 1 ianuarie 2024. Practic, nu mai au normă de venit.

Reamintim că multe firme din zona tehnologiei informației colaborau cu diverși IT-ști (PFA) pe dezvoltarea de softuri. Problema este că le spuneau să lucreze pe codul CAEN de consultanță pentru a se încadra la normă de venit. Astfel, după câțiva ani a venit ANAF în control la IT-ști și i-au întrebat de ce lucrează așa.

Așadar, de aceea au fost modificate regulile în acest caz.

27. PFA nu mai pot redirecționa 3,5% pentru ONG-uri

PFA, activitățile independente în general, nu mai pot redirecționa 3,5% din impozitul pe venit pentru ONG-uri.

Practic, posibilitatea rămâne doar la veniturile din salarii și asimilate salariilor.

28. Salariu minim pentru 24 de luni

Firmele care au angajați plătiți cu salariul minim de cel puțin 24 de luni vor trebui să dea mai mulți bani din 2024, conform unei Ordonanțe de Guvern (OUG 130/2021) care își va face produce efectele de la 1 ianuarie 2024.

Prevederea este: “Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut garantat în plată”.

Confom actului normativ menționat, se aplică pentru salariatul plătit cu salariul de bază minim brut garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă, perioada de maxim 24 de luni fiind calculată începând cu data de 1 ianuarie 2022.

29. Impozit special pentru bunurile scumpe: case și mașini

Apare un impozit special pentru case și mașini.

Se va aplica pentru:

  • persoanele fizice care, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale situate în România, dacă valoarea impozabilă a clădirii, calculată depășește 2,5 milioane lei.
  • persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei. Impozitul se datorează pe o perioadă de 5 ani începând cu anul fiscal în care are loc predarea-primirea autoturismului sau pentru fracțiunea de ani rămasă până la împlinirea perioadei de 5 ani de la această dată pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc anterior.

În cazul proprietăților reprezentând clădiri rezidențiale se va aplica o cotă de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2,5 milioane lei;

În cazul autoturismelor se va aplica o cotă de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei.

30. Redevența pentru concesiunea transportului gazelor crește de 25 de ori

Se majorează de 25 de ori redevența plătită pentru concesiunea transportului gazelor, de la 0,4% la 10%.

31. Taxare suplimentară pentru bonurile de masă de la 1 ianuarie

De la 1 ianuarie, firmele care le acordă angajaților bonuri de mas[ (tichete) vor plăti și CASS (contribuția de asigurări sociale de sănătate). Adică, un procent de 10%.

Astăzi un tichet poate ajunge la 35 lei, iar de la 1 ianuarie 2024 la 40 de lei. Acestea sunt, de fapt, plafoane. Firmele pot opta pentru valori mai mici.

32. Crește contribuția la Pilonul II de pensii cu 1 punct procentual

De la 1 ianuarie 2024 crește contribuția la Pilonul II de pensii cu 1 punct procentual la 4,75%.

Sursă foto: Dreamstime.com