Legea noilor taxe (296/2023) introduce un impozit special pentru case și mașini de valori mari de la 1 ianuarie 2024. ANAF a pregătit un proiect de ordin prin care acele persoane vor trebui să declare bunurile respective.

ANAFFoto: Hotnews

Impozitul se va aplica pentru:

  • persoanele fizice care, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale situate în România, dacă valoarea impozabilă a clădirii, calculată depășește 2,5 milioane lei.
  • persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei. Impozitul se datorează pe o perioadă de 5 ani începând cu anul fiscal în care are loc predarea-primirea autoturismului sau pentru fracțiunea de ani rămasă până la împlinirea perioadei de 5 ani de la această dată pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc anterior.

În cazul proprietăților reprezentând clădiri rezidențiale se va aplica o cotă de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2,5 milioane lei.

În cazul autoturismelor se va aplica o cotă de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei.

Ce e nou în privința acestui impozit

ANAF a pregătit o declarație denumită Formular 216 "Declarație privind impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare".

Aceasta va trebui depusă la Fisc pentru a declara acele bunuri în vederea impozitării.

În cazul proprietăților reprezentând clădiri rezidențiale, termenul de declarare și plată a sumei datorate este până la data de 30 aprilie inclusiv a anului de impunere.

În cazul proprietăților reprezentând autoturisme, termenul de declarare și plată a sumei datorate este până la data de 31 decembrie inclusiv a anului de impunere.