Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili va preda către administrațiile județene ale finanțelor publice un număr de 1.000 de contribuabili, conform unui proiect al ANAF. Aferent acestor contribuabili, există 64 de contribuabili selectați în baza criteriului de grup fiscal unic.

ANAFFoto: Hotnews

“Drept urmare, numărul de contribuabili ce nu se vor mai afla în administrarea Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, începând cu data de 1 iulie 2024, este de 1.064, din care Administrațiile județene ale finanțelor publice vor primi în administrare un număr de 676 contribuabili mijlocii, iar Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București va primi un număr de 388 contribuabili mijlocii”, spune ANAF.

Sumele declarate în anul 2022 de către contribuabilii ce se află în administrarea DGAMC începând cu 1 ianuarie 2024, reprezintă 51,22% din sumele declarate la nivel național.

Totuși, cei mai mari 1.424 de mari contribuabili dețin o pondere de 46,42% din sumele declarate la nivel național, iar cei 1.064 care nu vor mai avea calitatea de mare contribuabil reprezintă doar 4,8% din aceste sume.

În acest context, cei 1.064 contribuabili ce nu vor mai avea calitatea de mare contribuabil au o pondere redusă a sumelor declarate bugetului general consolidat.

„Eliminarea acestor contribuabili din categoria marilor contribabili permit DGAMC să își orienteze eforturile pentru susținerea categoriei de contribuabili cu cel mai mare aport fiscal, oferind acestora servicii publice de o înată calitate”, se arată în document.

ANAF mai spune că nu trebuie neglijată nici reducerea sarcinilor ce revin contribuabililor, în sensul în care pentru cei 676 de contribuabili ce vor fi adminstrați drept contribuabili mijlocii, deplasarea la sediul organului fiscal (Administrațiile județene ale finanțelor publice) este mai facilă decât deplasarea acestora la sediul DGAMC din București.

Diminuarea pachetului de mari contribuabil de la data de 1 iulie 2024 cu 1.064 de societăți presupune majorarea corespunzătoare a numărului de contribuabili mijlocii ce vor fi administrați cu aceeași dată, de la maxim 20.000 contribuabili mijlocii la maxim 25.000 contribuabili mijlocii, astfel că se impune și modificarea unui ordin în acest sens.

Reamintim că la 1 ianuarie 2022 în administrarea DGAMC erau 3.364 contribuabili.