În cursul săptămânii trecute unii contribuabili nerezidenți întrebau pe grupurile e-Factura (de pe Facebook), în limba engleză, despre modul de completare și depunere. Unii aveau diverse erori și nu înțeleageau ce e cu ele. Între timp, Ministerul Finanțelor a tradus în engleză aplicația e-Factura, un lucru bun, dar nu și documentația aferentă, dacă ne uităm pe o scrisoare transmisă de Camera Consultanților Fiscali (CCF) către instituție.

e-Factura, obligatorie de la 1 ianuarie 2024Foto: Hotnews / Florin Barbuta

Subiecții obligațiilor privind e-Factura nu sunt doar societățile române, ci și contribuabili nerezidenți care se pot afla în situația în care să nu dețină personal specializat vorbitor de limba română.

„Astfel, în conformitate cu legislația din România, contribuabilii nerezidenți care desfășoară activități economice în România sunt obligați să respecte regulile și procedurile stabilite pentru raportarea eFactura chiar și în situația când nu sunt stabiliți în România, dar dețin o înregistrare în scop de TVA și emit sau primesc facturi pentru operațiuni cu locul în România”, spune Camera Consultanților Fiscali (CCF).

Conform organizației, numeroși contribuabili nerezidenți sau societăți române deținute și administrate de investitori nerezidenți, care interacționează cu diverse sectoare economice din România, întâmpină dificultăți, inclusiv în înțelegerea pașilor inițiali pentru a se conecta la sistemul RO e-Factura prin personalul propriu responsabil cu activitatea de facturare.

Consultanții fiscali atrag atenția că înrolarea persoanelor fără CNP/NIF în România este, de asemenea, o provocare greu de depășit, întrucât un certificat calificat emis către o persoană care nu deține un astfel de cod de identificare românesc nu poate fi validată în sistem.

„Așadar contribuabilii nerezidenți au pași suplimentari de îndeplinit și devin dependenți de asistență de specialitate, implicit cu costuri mai mari decât pentru un contribuabil rezident”, arată CCF.

În opinia organizației, furnizorii de servicii de contabilitate, consultanță fiscală etc. nu vor putea acoperi necesarul de suport pentru toți contribuabilii nerezidenți în timp util, și uneori nici nu este practic ca un prestator de servicii de contabilitate externalizat să se interpună drept responsabil cu emiterea de facturi și/sau transmiterea în sistemul RO e-Factura, ori de câte ori este necesar și în interiorul termenului de 5 zile prevăzut de lege.

Într-un astfel de scenariu, apare ca stringentă și problema răspunderii în cazul neîndeplinirii la timp a obligațiilor privind RO e-Factura între contribuabil și prestatorul de servicii.

„Astfel, nerezidenții se regăsesc în poziția de impredictibilitate fiscală și incertitudine juridică prin imposibilitatea emiterii si primirii directe, prin personalul propriu, a unor documente care, începând cu 1 iulie 2024, devin esențiale sub aspect fiscal. Reamintim aici că e-Factura XML va deveni instrumentul unic – document original - pentru înregistrarea și exercitarea dreptului de deducere a TVA, acolo unde RO e-Factura este obligatorie și nu numai”, informează Camera Consultanților Fiscali.

CCF atrage atenția că lipsa de materiale de referință în limba engleză din surse oficiale crează dificultăți semnificative pentru contribuabilii nerezidenți în respectarea acestor cerințe și identificarea unor soluții practice de conformare în timp util.

Vezi și:

Cu cât se va sancționa nerespectarea termenului limită pentru transmiterea în e-Factura, după 31 martie