ANAF are deja în desfășurare o reorganizare, aprobată și publicată în urmă cu câteva săptămâni (OUG 23/2024), iar datorită acestui lucru, Ministerul Finanțelor a pregătit un proiect de Hotărâre care vine cu unele completări în privința acesteia.

ANAF-AntifraudaFoto: Hotnews / Florin Barbuta

Conform documentului, inspectorii Antifraudă vor fi dotați cu „mijloace individuale de autoapărare”:

1. butelie cu gaz (spray) paralizant cu portbutelie pentru centură pentru dotarea fiecărui inspector.

2. electroşocuri: - maximum 500 de bucăţi de mici dimensiuni; - maximum 500 de bucăţi de pistoale/bastoane, pentru dotarea inspectorilor.”

Proiectul mai spune că „ în mod justificat, inspectorul general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală poate aproba dotarea şi a altor persoane din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală cu astfel de mijloace, dacă acestea participă la acţiuni şi numai pe timpul desfăşurării acţiunii.”

Aceste lucruri le aveau și până acum. Practic, noutatea este că li s-au scos armele de foc, respectiv:

1. armament de serviciu: pistol cu un încărcător; câte o bucată pentru fiecare inspector;

2. toc din piele pentru pistol;

3. muniţie de război pentru fiecare încărcător de pistol pentru fiecare şedinţă de tragere, precum şi în cazul unor acţiuni speciale.

Așadar, în cazul acțiunilor speciale, inspectorii vor putea lua cu ei Jandarmeria și Poliția Română la solicitarea președintelui ANAF.

Proiect Hotărâre reorganizare ANAF - click pentru a deschide

Pe lângă posturile noi de la Antifraudă și altele din acea Ordonanță, noua organigramă prevede un număr maxim de 22.507, cu tot cu președinte, vicepreședinți și cabinetele demnitarilor. Acum numărul de posturi este de 22.287.

Cum arată uniformele ANAF

Vezi întreaga garderobă pentru angajații ANAF - click pentru a deschide

Antifrauda va avea mai mulți angajați

Direcția Antifraudă va avea cu 220 mai mulți angajați. Ministerul Finanțelor motivează acest lucru prin implementarea e-Sigiliu.

Este vorba despre sistemul pentru urmărirea trasabilității transporturilor susceptibile de evaziune fiscală.

„În acest scop, implementarea Sistemului naţional RO e-Sigiliu va asigura respectarea trasabilităţii transporturilor rutiere de bunuri cu risc vamal/fiscal pe teritoriul României, va îmbunătăți activitatea autorităților cu competențe specifice din administrația centrală prin modernizarea și adaptarea procedurilor/metodelor de supraveghere vamală/fiscală la realitatea actuală, fiind imperios necesar majorarea numărului de posturi al ANAF”, informează Ministerul Finanțelor.

Birourile fiscale comunale nu se desființează, dar își schimbă denumirea

Reamintim că din 2025, ANAF va avea structuri județene Antifraudă. Primul pas ar fi fost desființarea birourilor fiscale comunale din structura administrațiilor judeţene ale finanţelor publice.

Potrivit notei de fundamentare, acest lucru nu poate fi realizat în același context cu desființarea unui birou ca structură componentă a unei direcții/serviciu, motivat atât de specificul activității desfășurate la nivelul Birourilor fiscale comunale, cât și de importanța acestora în cadrul aparatului fiscal, ca instrumente de colectare a veniturilor la bugetul de stat.

Acestea au rolul de a contribui la colectarea / încasarea veniturilor la bugetul de stat, specificul activității acestora neputând fi confundat cu noțiunea de ”serviciu/birou” definită prin actele normative în vigoare.

Birourile fiscale comunale provin din reorganizarea în anul 2013 a administrațiilor finanțelor publice comunale, fiind mențiunte acele birouri fiscale comunale (6 la număr) ca unități fiscale ale ANAF care nu pot fi desființate datorită situaţiei concrete și specifice ale acestora în cadrul DGRFP, justificat de criterii de distanţă geografică faţă de serviciile fiscale municipale/oraşeneşti învecinate, numărului de contribuabili gestionaţi, accesul în zona respectivă, realizările veniturilor bugetare şi ponderea acestora în total venituri realizate, etc.

În acest context, se propune modificarea denumirii serviciilor/birourilor fiscale în unități fiscale, care se vor păstra.

Structuri teritoriale la nivelul județelor pentru că inspectorii merg zilnic câte 100 kilometri

Inspectorii merg zilnic 100 de kilometri în anumite zone, iar ANAF vrea scăderea costurilor cu deplasarea. Cum am spus mai sus, vor exista structuri antifraudă teritoriale județene din 1 ianuarie 2025.

Conform proiectului Ministerului, în cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală vor funcţiona direcţii regionale antifraudă fiscală, conduse de inspectori generali adjuncți antifraudă.

De asemenea, Direcţiava fi condusă de un inspector general antifraudă, ajutat în activitatea sa de inspectori generali adjuncţi antifraudă.

Sediul principal al direcţiilor regionale antifraudă fiscală se stabileşte în diverse municipii.

În cadrul direcțiilor regionale antifraudă fiscală vor funcționq structuri teritoriale județene cu sediul în județele din aria de activitate a acestora. Sediul și numărul structurilor de la nivelul fiecărui județ se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției.

Persoanele care ocupă funcţii publice specifice utilizate în cadrul Agenţiei pentru Direcţia generală antifraudă fiscală sunt împuternicite să efectueze control pe întreg teritoriul naţional.

Dispar denumirile de ”control operativ și inopinat”, ”control curent” și ”control tematic”

Sintagmele ”control operativ și inopinat”, ”control curent” și ”control tematic” utilizate până în prezent vor fi înlocuite cu sintagma ”control antifraudă”.

De asemenea, dispare sintagma ”vamală” având în vedere că aceasta a fost eliminată din cuprinsul atribuțiilor ANAF, respectiv Direcției generale antifraudă fiscală, în condițiile în care activitatea vamală aparține exclusiv Autorității Vamale Române.

Mutarea Direcției marilor contribuabili la ANAF, prin care își pierde personalitatea juridică, se va face prin protocol de predare-preluare.

Conform proiectului de Hotărâre, activitatea, numărul de posturi și personalul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili se preia în cadrul aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pe bază de protocol de predare-preluare.

Activitatea structurilor de valorificare bunuri în materie civilă de la nivelul aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se preia în cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, pe bază de protocol de predare-preluare, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat.

Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noile structuri organizatorice se face în termenele şi cu procedura prevăzută de lege pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii.