Finantele au publicat luni in Monitorul Oficial noile reglementari cu privire la procedura de acordare a esalonarilor la plata datoriilor bugetare neplatite la scadenta. Documentul prevede ca se poate acorda esalonarea la plata a debitelor datorate si amanarea la plata a penalitatilor de intarziere. In plus, se mai mentioneaza ca se pot acorda inlesniri la plata pentru toate obligatiile administrate de ANAF inscrise in certificatul de atestare fiscala.

  • Care sunt etapele necesare?

Ordinul actualizeaza procedura avand in vedere si faptul ca sunt adoptate reglementarile de scutire la plata a penalitatilor pentru obligatiile restante la data de 31.08.2011, in conditia platii pana la 31.12.2011. Pentru obtinerea esalonarii la plata, explica Adrian Benta- consultant fiscal la Bentaconsult, trebuie parcurse urmatoarele etape:

A) Depunerea cererii de esalonare la plata, insotita de documente justificative;

B) Eliberarea certificatului de atestare fiscala;

C) Emiterea acordului de principiu pentru esalonare de catre autoritatea fiscala – esenta intregii proceduri;

D) Constituirea garantiilor, pentru sumele ce se vor esalona

E) Emiterea deciziei de amanare la plata.

Termenul de finalizare a procedurii este de 60 de zile de la depunerea cererii. Procedura este valabila atat pentru persoanele juridice cat si pentru persoanele fizice.

  • Ce trebuie sa stie administratorii firmelor care solicita amanrea sau esalonarea la plata?

Cererea trebuie sa cuprinda datele de identificare ale contribuabilului, volumul sumelor pentru care se solicita acordarea esalonarii, perioada de esalonare, justificarea necesitatii acordarii esalonarii, precizari daca s-a mai beneficiat de o alta esalonare. De asemenea, cererea este insotita de urmatoarele documente:

a) Declaratia contribuabilului ca nu este in procedura insolventei;

b) Documente relevante pentru argumentarea cererii;

c) Copia ultimei situatii financiare depuse la Registrul Comertului;

d) Situatia incasarilor din ultimele 6 luni – format anexa la ordin;

e) Ultima balanta de verificare;

f) Program de restructurare;

g) Situatia unor indicatori financiari si alte informatii – format anexa la ordin.

Eliberarea certificatului de atestare fiscala.

Dupa depunerea cererii se verifica daca toate declaratiile sunt depuse la termenele legale, daca cererea este insotita de documentele enumerate anterior si se procedeaza la eliberarea certificatului de atestare fiscala.

Acesta cuprinde situatia fiscala a contribuabilului cuprinzand impozitele si taxele datorate bugetului, eventuale amenzi sau alte sume datorate catre alti terti, aflate in executarea ANAF.

Pentru sediile secundare se va preciza in mod corespunzator impozitul pe venitul din salarii.

Acordul de principiu pentru esalonare

Criteriile avute in vedere la emiterea acordului de principiu sunt enumerate de art. 4 din OUG nr. 29/2011, dintre care amintim:

a) Contribuabilul are depuse toate declaratiile;

b) Din documentele depuse rezulta o lipsa a finantarii, concretizata prin prezentarea incasarilor din ultimele 6 luni;

c) Societatea prezinta un program sustenabil de redresare si ameliorare a situatiei financiare;

d) Din documente rezulta tendinta evolutiei pozitive a capacitatii de plata in perioda esalonarii etc.

In urma analizei acestor situatii fie se elaboreaza acordul de principiu al autoritatii fiscale, fie se respinge cererea de esalonare la plata.

  • La cat urca garantiile solicitate pentru esalonare?

In termen de 30 de zile de la comunicarea acordului de principiu contribuabilul trebuie sa constituie garantii pentru esalonarea la plata a sumelor. Garantiile constituite trebuie sa acopere sumele esalonate la plata, dobânzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procent de pâna la 32% (adica 132% din datorie) din sumele esalonate la plata, în functie de perioada de esalonare la plata astfel:

a) pentru esalonari de la 13 la 24 de luni, procentul este de 8%;

b) pentru esalonari de la 25 la 36 de luni, procentul este de 16%;

c) pentru esalonari de la 37 la 48 de luni, procentul este de 24%;

d) pentru esalonari de la 49 la 60 de luni, procentul este de 32%

Garantiile pot fi constituite astfel: 1. Sume in numerar. 2. Scrisori de garantie bancara; 3. Sechestru asiguratoriu 4. Gaj sau ipoteca asupra unor active evaluate.

  • Emiterea deciziei de esalonare la plata

Dupa verificarea conformitatii garantiilor, organul fiscal emite decizia de esalonare la plata ce cuprinde numarul de rate de esalonare. Esalonarea se poate acorda pentru maxim 5 ani. Plata ratelor esalonate se face in data de 15 a lunii urmatoare, incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia de esalonare.