Efectivul salariatilor la 31 decembrie 2011 a fost de 4660,5 mii persoane (mai mare cu 79,5 mii persoane fata de anul precedent), iar numarul mediu al salariatilor in cursul anului 2011 a fost de 4348,7 mii persoane (in scadere fata de anul 2010 cu 27,3 mii persoane), arata un comunicat al Institutului National de Statistica privind forta de munca si costul fortei de munca in anul 2011. Femeile au castigat in medie cu 250 lei mai putin decat barbatii, acestora din urma revenindu-le castiguri salariale medii lunare nete superioare femeilor in majoritatea activitatilor economice, cele mai mari diferente regasindu-se in intermedieri financiare si asigurari.

Castigul salarial mediu lunar net a fost de 1444 lei, depasindu-l pe cel al anului 1990 cu 21,3% in termeni reali (exprimat in raport cu evolutia preturilor de consum ale populatiei). Castigul salarial mediu lunar brut pe total economie a fost de 1980 lei. Angajatorii au cheltuit in medie pe o luna 2569 lei/salariat.

Castigul salarial mediu

Castigul salarial mediu brut lunar pe total economie realizat in anul 2011 (1980 lei) a fost cu 4,1% (+78 lei) mai mare decat cel din anul 2010. Castigul salarial mediu net lunar la nivelul economiei nationale (1444 lei) a inregistrat o crestere de 3,8% (+53 lei), comparativ cu anul precedent.

Cele mai mari castiguri salariale medii nete, superioare mediei pe economia nationala, s-au realizat in anul 2011 in: intermedieri financiare si asigurari (de 2,4 ori), informatii si comunicatii (de 2,1 ori), productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat cu 93,0%, industria extractiva cu 78,5%, activitati profesionale, stiintifice si tehnice cu 42,7%, administratie publica cu 32,2%, transport si depozitare cu 9,4%.

Castigurile salariale medii lunare nete care s-au situat la cea mai mare distanta sub media pe economie au fost in: hoteluri si restaurante (-41,8%), alte activitati de servicii (-41,0%), activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport (-33,1%), agricultura, silvicultura si pescuit (-27,7%), activitati de spectacole, culturale si recreative (-25,5%), sanatate si asistenta sociala (-16,2%), comert (-15,0%), constructii (-13,6%), tranzactii imobiliare (-12,2%).

In anul 2011, indicele castigului salarial real (exprimat ca raport intre indicele castigului salarial nominal net si indicele preturilor de consum al populatiei) a fost de 121,3% fata de anul 1990, mai mic cu 7,0 puncte procentuale fata de anul 2009, respectiv cu 2,3 puncte procentuale fata de anul 2010.

Femeile au castigat in medie cu 250 lei mai putin decat barbatii, realizand un castig salarial brut lunar de 1848 lei (fata de 2098 lei al barbatilor) si un castig salarial net lunar de 349 lei (fata de 1530 lei al barbatilor).

Barbatilor le revin castiguri salariale medii lunare nete superioare femeilor in majoritatea activitatilor economice, cele mai mari diferente (peste 25%) regasindu-se in: intermedieri financiare si asigurari (34,7%), alte activitati de servicii (29,8%) si industria prelucratoare (28,3%).

In profil teritorial, pe judete, castigul salarial mediu lunar net in anul 2011 s-a situat sub media pe economie in 36 dintre judete. Cel mai scazut nivel (1043 lei) s-a inregistrat in judetul Maramures, cu 27,8% mai putin decat media pe economie.

La polul opus s-a situat castigul salarial mediu lunar net realizat in Municipiul Bucuresti (2114 lei), cu 46,4% peste media pe economie.

Costul mediu al fortei de munca

Costul mediu lunar al fortei de munca a fost in anul 2011 de 2569 lei/salariat, in crestere cu 3,7% fata de anul precedent. Comparativ cu media pe economie se observa abateri semnificative pe activitati economice, valori pozitive inregistrandu-se in activitatile: intermedieri financiare (de 2,4 ori), industria extractiva, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat, informatii si comunicatii (de 2,0 ori), activitati profesionale, stiintifice si tehnice (+41,0%), transport si depozitare (+9,5%), administratie publica (+5,5%).

In celelalte activitati costul mediu lunar s-a situat aproape sau sub nivelul mediu pe tara, cel mai scazut fiind in hoteluri si restaurante (-43,3%).

Numarul mediu al salariatilor

In anul 2011 numarul mediu al salariatilor a fost de 4348,7 mii persoane, in scadere fata de anul precedent cu 27,3 mii persoane.

Barbatii predomina in randul salariatilor (2300,3 mii persoane, respectiv 52,9% din totalul numarului mediu de salariati). Fata de anul anterior, numarul mediu de barbati salariati a crescut cu 9,2 mii persoane, iar numarului femeilor salariate a scazut cu 36,5 mii persoane.

Repartizarea salariatilor pe sectoare economice arata ca majoritatea se regaseau in sectorul tertiar, ponderea acestora reprezentand 61,1% in anul 2011. In sectorul secundar (industrie si constructii) lucrau 36,6% dintre salariati, iar in cel primar numai 2,3%.

Potrivit INS, activitatile din constructii si industria extractiva sunt desfasurate cu preponderenta de barbati, acestia reprezentand 86,4%, respectiv 84,1% din totalul salariatilor.

Activitatile caracterizate prin grad pronuntat de "feminizare" al fortei de munca salariate sunt cele de: sanatate si asistenta sociala (79,4% din numarul total al salariatilor din ramura), invatamant (68,4%), intermedieri financiare si asigurari (68,2%), hoteluri si restaurante (61,1%).

Efectivul salariatilor la 31 decembrie 2011

Efectivul salariatilor la sfarsitul anului 2011 a fost de 4660,5 mii persoane; comparativ cu sfarsitul anului 2010, efectivul salariatilor a inregistrat o crestere cu 79,5 mii persoane.

In profil regional efectivul salariatilor a inregistrat cresteri in toate regiunile fata de sfarsitul anului 2010, regiunea Bucuresti-Ilfov avand cea mai mare crestere (+27,8 mii persoane). Totodata, comparativ cu celelalte regiuni ale tarii, in regiunea Bucuresti-Ilfov se concentreaza cea mai mare parte din efectivul salariatilor din economie, respectiv peste o cincime.

Regiunile in care activitatile sectorului primar depasesc sau sunt egale cu ponderea medie pe tara (2,1% pe total economie) sunt: Sud-Muntenia (3,7%), Sud-Est (3,3%), Nord-Est (3,0%), Vest (2,6%) si Sud¬Vest Oltenia (2,1%).

Regiunile care concentreaza o proportie semnificativa a salariatilor in sectorul industriei si constructiilor sunt: Vest, Centru, Sud-Muntenia, Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia (45,4%, 43,0%, 40,9%, 40,4%, 39,2%, fata de 36,5% media pe tara).

Cea mai mare pondere a salariatilor din serviciile comerciale se regaseste in regiunea Bucuresti-Ilfov (59,9% fata de 40,5% pe total economie), iar in sectorul serviciilor sociale cea mai mare pondere s-a inregistrat in regiunea Nord-Est (28,5% fata de 20,9% media pe tara).

La sfarsitul anului 2011, efectivul salariatilor din societatile cu capital privat a fost majoritar (71,7%) si a inregistrat o crestere cu 4,3% comparativ cu anul precedent.

Distributia salariatilor dupa forma juridica a intreprinderilor in care lucreaza arata ca cei angajati in societatile comerciale au reprezentat 76,3% din efectivul total de salariati, in crestere cu 4,1% fata de anul precedent.