Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2012 a fost de 587,499 miliarde lei preturi curente, in crestere - in termeni reali - cu 0,7% fata de anul 2011, au anuntat miercuri dimineata oficialii Institutului National de Statistica (INS). Initial, cresterea anuntata era de 0,3%, modificarea aparuta datorandu-se industriei si comertului cu amanuntul care au evoluat mai bine decat se estimase anterior.

Comparativ cu varianta provizorie (1), dinamica PIB in anul 2012 fata de anul 2011 s-a majorat cu 0,4 puncte procentuale, de la 100,3% la 100,7%, in special pe seama imbunatatirii semnificative a contributiei la cresterea PIB a urmatoarelor ramuri:

  • Industrie, de la -0,6% in varianta provizorie (1) la -0,3% in varianta provizorie, ca urmare a modificarii volumului de activitate cu 1,1 puncte procentuale (de la 97,9% la 99,0%);
  • Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor; transport si depozitare; hoteluri si restaurante, de la 0,0% la 0,2%, ca urmare a modificarii volumului de activitate cu 1,2 puncte procentuale (de la 100,3% la 101,5%).
  • Valoarea adaugata bruta totala, care in varianta provizorie a avut o contributie negativa la cresterea PIB (-0,2%), in varianta provizorie (2) a contribuit cu 0,4% la cresterea PIB in timp ce impozitele nete pe produs si-au redus contributia cu 0.2 puncte procentuale.

Din punctul de vedere al utilizarii PIB, modificari semnificative ale contributiei la cresterea PIB, intre cele doua estimari, au inregistrat:

  • Cheltuiala pentru consum final al gospodariilor populatiei, de la 0,4% la 0,6%, ca urmare a modificarii volumului sau cu 0,4 puncte procentuale (de la 100,6% la 101,0%);
  • Formarea bruta de capital fix, de la 1,0% la 1,3%, ca urmare a modificarii volumului sau cu 0,9 puncte procentuale (de la 104,0% la 104,9%).
  • Exportul net de bunuri si servicii si-a majorat contributia negativa la cresterea PIB cu 0,1 puncte procentuale.

Pentru societatile nefinanciare (intreprinderi), gospodariile populatiei si institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei estimarea productiei in preturi curente se estimeaza, pe ramuri de activitate, prin extrapolarea in volum si pret, sau in valoare, a productiei din trimestrul corespunzator al anului precedent, utilizand indicii de volum, de pret si valorici disponibili din sursele de date statistice;

Pentru societatile financiare si administratiile publice productiei in preturi curente se determina direct pe baza surselor de date (bilanturi contabile si executiile bugetare).

Pentru societatile nefinanciare (intreprinderi), gospodariile populatiei si institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei estimarea consumului intermediar se estimeaza, pe ramuri de activitate, prin aplicarea ponderii consumului intermediar in productie calculata pentru trimestrul corespunzator al anului precedent, pentru care au existat surse de date complete si detaliate, pe baza ipotezei coeficientilor tehnologici constanti;

Pentru societatile financiare si administratiile publice estimarea consumului intermediar se determina direct pe baza surselor de date (bilanturi contabile si executiile bugetare).

Valoarea adaugata bruta se estimeaza ca sold intre productie si consum intermediar, iar calcularea impozitelor si subventiilor pe produs are la baza datele din executiile bugetare.

Produsul intern brut trimestrial se estimeaza in preturi curente, in preturile perioadei corespunzatoare din anul precedent si in preturi medii ale anului 2000. Estimarile in preturile medii ale anului 2000 se calculeaza prin inlantuirea indicilor de volum.

Pe langa estimarile brute ale Produsului intern brut trimestrial, se calculeaza si estimari ajustate sezonier prin metoda regresiva, metoda recomandata de regulamentele europene.

Ajustarea sezoniera are drept scop eliminarea efectelor sezoniere din cadrul seriei de date pentru a se evidentia evolutia economica reala din perioade consecutive .

Pentru ajustarea seriilor principalelor agregate pe baza carora se estimeaza PIB prin metoda de productie si prin metoda cheltuielilor, se utilizeaza pachetul de programe DEMETRA. Acesta realizeaza estimarea efectului sezonier (evenimente care se intampla in acelasi moment, cu aceeasi magnitudine si directie in fiecare an, cum ar fi: anotimpuri, vacante, etc., a numarului de zile lucratoare diferit de la o luna la alta si efectului calendarului, cum ar fi Pastele ortodox, an bisect si alte sarbatori nationale) precum si identificarea si corectarea valorilor extreme (schimbari de nivel ocazionale, tranzitorii sau permanente) si interpolarea valorilor lipsa.

  • Conturile nationale trimestriale din Romania prezinta, in general, o puternica sezonalitate, zilele lucratoare si calendarul neavand efect semnificativ. Din acest considerent nu este necesara aplicarea de metode de ajustare pentru aceste ultime doua componente.

Seria ajustata sezonier s-a obtinut prin eliminarea din seria bruta a efectului sezonier, cu ajutorul unor coeficienti de corectie, stabiliti in functie de modelul de regresie folosit (aditiv sau multiplicativ). Modelul aditiv sau multiplicativ folosit pentru regresie este identificat automat de programul Demetra in functie de natura seriilor supuse ajustarii.

PIB-ul ajustat sezonier se obtine prin metoda directa, ceea ce conduce la aparitia unei discrepante statistice intre PIB si suma componentelor sale ajustate sezonier in mod independent.

Incepand cu trimestrul I 2012, politica de estimare si diseminare a Produsului intern brut trimestrial s-a modificat prin introducerea unei a treia estimari, denumita "date provizorii", ce este publicata la aproximativ T+95 zile de la incheierea trimestrului de referinta. Principalele obiective ale acestei revizuiri sunt legate de:

- integrarea informatiilor statistice, financiar-bancare si administrative devenite disponibile, sau care au fost rectificate, dupa publicarea primelor estimari provizorii, la T+65 zile de la incheierea trimestrului de referinta;

- asigurarea consistentei dintre agregatele ce stau la baza estimarii Produsului Intern Brut trimestrial si agregatele din conturile trimestriale ale sectoarelor institutionale, in mod deosebit cele ale sectorului ¬Administratii publice¬, cu termen de diseminare T+90 zile de la incheierea trimestrului de referinta.