Impozitul pe constructii speciale va fi 1,5% din valoarea constructiei si va fi calculat, in cazul infrastructurii de drumuri, si in functie de trotuare si semne de circulatie, fiind pus si pe jgheaburi si piloni antene telefonie mobila, radio si tv, institutiile publice fiind insa scutite de plata, informeaza Mediafax care citeaza dintr-un proiect de Ordonanta de Urgenta.

Impozitul va fi impus atat firmelor romanesti, cat si celor straine care lucreaza in Romania prin intermediul unui sediu permanent, precum si firmelor cu sediu social in Romania infiintate conform legislatiei europene, urmand insa sa fie exceptate de la plata institutiile publice, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, asociatiile, fundatiile si alte persoane juridice fara scop patrimonial, conform proiectului de ordonanta de urgenta pentru introducerea impozitului.

"Impozitul pe constructii se calculeza prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor mentionate la art.2, din care se scade valoarea cladirilor, inclusiv valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru cladirile inchiriate, luate in concesiune, aflate in administrare ori in folosinta, pentru care se datoreaza impozit pe cladiri, conform Titlului IX ¬ Impozite si taxe locale din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre contribuabil sau proprietar, dupa caz", se arata in document.

Impozitul va fi aplicat pentru constructii precum centrale hidroelectrice, statii si posturi de transformare, statii de conexiuni, centrale termoelectrice si nuclearo ¬ electrice, piste si platforme, sonde de titei, gaze si sare, rampe de incarcare ¬ descarcare, cosuri de fum si turnuri de racire, iazuri pentru decantarea sterilului, helestee, iazuri, bazine; ecluze si ascensoare; baraje, jgheaburi pentru piscicultura, infrastructura transport feroviar, infrastructura drumuri: alei, strazi, autostrazi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, semne de circulatie, marcaje, etc), linii si cabluri aeriene de telecomunicatii (stalpi, circuite, cabluri, traverse, console), platforme, turnuri si piloni metalici pentru antene de radiofonie, telefonie mobila, radio, tv, lacuri artificiale de acumulare, constructii pentru transportul energiei electrice, canale de irigatii.

Potrivit site-ului Focus Energetic, va fi impozitata absolut orice fel de constructie, de la cabine telefonice pana la diguri si canale: centrale hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearo-electrice, staţii şi posturi de transformare, sonde de ţiţei, gaze, sare şi platforme marine, puţuri de mină, galerii, coşuri de fum şi turnuri de răcire, iazuri pentru decantarea sterilului, infrastructură şi staţii de tramvaie, reţele electrice de contact pentru tracţiune electrică pentru linii de cale ferată, de tramvaie şi troleibuze, linii de cale ferată minieră, construcţii pentru transport feroviar, peroane; treceri de nivel; port-gabarit, cheiuri de încărcare-descărcare pentru alimentare şi revizie locomotive, piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicole, construcţii aeroportuare, construcţii accesorii pentru transport rutier, aerian, naval, linii de funiculare pentru exploatări miniere şi industriale, centrale telefonice, staţii de emisie radio, studiouri pentru radio, televiziune, linii şi cabluri aeriene de telecomunicaţii (stâlpi, circuite, cabluri, traverse, console etc.), baraje şi construcţii accesorii baraje (ecluze, deversoare, porturi şi fronturi de aşteptare, disipatoare de energie, goliri de fund, canale de derivaţie), diguri (de apărare; de compartimentare; de dirijare a curenţilor), consolidări de maluri, praguri, canale de aducţiune, lacuri artificiale de acumulare, magazine, construcţii pentru depozitarea şi comercializarea produselor petrolifere (benzinării etc.), construcţii pentru depozitarea explozibililor, carburanţilor şi lubrifianţilor, construcţii pentru centrale termice şi puncte termice, reţele de alimentare, de iluminat şi linii de transport a energiei electrice, conducte pentru canalizare, staţii de tratare, de neutralizare şi de epurare a apelor, canale de irigaţii, conducte magistrale pentru transportul produselor petrolifere, gazelor şi a lichidelor industriale, conducte de termoficare, conducte, branşamente şi instalaţii tehnologice pentru distribuţia gazelor, produselor petroliere şi a lichidelor industriale, apă sărată, sere, solarii, răsadniţe, ciupercării, clădiri agrozootehnice, depozite de îngrăşăminte minerale sau naturale (construcţii de compostare), silozuri pentru furaje, pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, construcţii pentru creşterea animalelor şi păsărilor, padocuri, heleştee, iazuri etc. pentru piscicultură.

Firmele vor fi obligate sa calculeze si sa declare impozitul pe constructii, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului pentru care se datoreaza impozitul, iar plata va fi efectuata in doua rate egale, pana la data de 25 mai si 25 septembrie, inclusiv.

Firmele care inceteaza sa existe in cursul anului au obligatia de a declara si plati impozitul pana la data incheierii perioadei din an in care persoana juridica a existat, iar persoanele juridice nou-infiintate datoreaza impozitul pe constructii incepand cu anul fiscal urmator.

Reamintim ca premierul Victor Ponta si vicepremierul Daniel Chitoiu au anuntat luni seara ca Executivul intentioneaza sa creasca incasarile la buget in 2014 prin suprataxarea sectorului energetic, prin majorarea redeventelor cu 25% la resursele minerale si prin acciza suplimentara la carburant